December 2008

Listen blir stadig lenger

New York, Bali, London, Madrid, Marokko, Baghdad, Istanbul, Israel, Kenya, Filippinene, og nå Mumbai/Bombay. Alle disse stedene er de siste årene blitt utsatt for terrorangrep utført av militante muslimer. Antall drepte har variert fra noen få til flere tusen. Når vil det slutte?

Vi kommer tilbake til dette, men det som må skje i første omgang er at alle siviliserte land intensiverer overvåkningen av miljøer hvor det kan finnes potensielle terrorister.

Gratis narkotika?

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vurderer visstnok en ordning som går ut på å gi gratis heroin til tunge rusmisbrukere. Vi siterer fra en artikkel om saken i Aftenposten:

"Hanssen er dypt bekymret for situasjonen til tunge rusmisbrukere, og vil nå diskutere statlig utdeling av heroin, …

Ingen kommentar 4. desember

Vi har dessverre ikke anledning til å publisere noen nyhetskommentar i dag, 4. desember.

En bank er ikke en pengebinge

"Skattekutt hjelper ikke" er en av minioverskriftene på Aftenpostens forside i dag. Poenget i artikkelen er som følger: Skattekutt vil ikke hjelpe til med å få fart i økonomien fordi "tre av fire nordmenn vil sette skatteletten i banken".

Det henvises til en to-siders artikkel i Økonomidelen, og poenget er oppsummert slik i starten av artikkelen: "Skattekutt vil ikke få opp farten i norsk økonomi. I usikre tider vil folk heller spare lettelsene fra finansminister Kristin Halvorsen – hvis de kommer".

Barbariet på vei tilbake?

De siste dagene har byer i Hellas – Athen, Thessaloniki – blitt rammet av noe som i media kalles opptøyer, men som ser ut som omfattende og planlagte aksjoner som har hatt som formål å ødelegge butikker, serveringssteder, banklokaler, biler, gatetorv, osv. Øyenvitner har beskrevet enkelte områder hvor opptøyene har foregått som en krigssone, og i VG i dag står det at "Demonstrantene varsler mer bråk i dag".

Verneverdige hus

NRK vil i kveld vise en dokumentar som forteller at verneverdige hus brenner mest. Vi siterer fra den artikkel om saken på nrk.no: "En av tre bygningsbranner i Oslo skjer i verneverdig bebyggelse. Det viser en gjennomgang NRK Brennpunkt har gjort av 2.100 bygningsbranner i Oslo etter 2002. Tallene viser at brann oppstår oftere i verneverdige hus enn i andre hus. … Om lag hver niende eiendom i Oslo er på byantikvarens gule liste. Her brenner det langt oftere enn på andre eiendommer.

Narkokrigen

Riktignok foregår denne krigen foreløpig kun i Mellom-Amerika, men vi leser følgende i en artikkel i Aftenposten om den:

"6836 personer er ifølge LA Times blitt drept i narkorelaterte oppgjør siden januar i fjor.

Nye tall fra myndighetene viser at antallet narkotikarelaterte gjengdrap i Mexico er mer enn doblet fra i fjor. 5376 mennesker ble drept frem til 1. november. Det er en økning på 117 prosent fra samme periode i fjor. - Det er en krig, sier Mexicos president, Felipe Calderon."

En prinsipielt viktig sak

"Den som betaler pianisten bestemmer hva han skal spille" sier et kjent og viktig ordtak. Dette poenget kommer frem i en sak som ble omtalt på NRKs nyhetssending i morges. Det viser seg at Frelsesarmeens Ungdom nå mister sin statsstøtte på ca 1,2 mil kr fordi organisasjonens vedtekter ikke tillater at homofile kan velges til leder/nestleder.

Den påståtte enigheten om global oppvarming

En rekke toppfolk fra politikken og miljøbevegelsen har reist med fly til Potsdam og har de siste dager foredratt og diskutert hvordan de skal tvinge folk flest til å redusere sin levestandard for å redde klimaet fra de menneskeskapte klimaendringene.

At påstandene om menneskeskapte klimaendringer aldri har vært godt begrunnet, og at begrunnelsene blir stadig svakere, later disse menneskene som om de ikke kjenner til.

Politisk reklame på TV

Kulturminister Trond Giske vurderer å anke dommen fra Menneskerettsdomstolen, en dom som sier at Norges forbud mot politisk reklame på TV er i strid med menneskerettighetene/ytringsfriheten og bør oppheves.

Think i krise

Produksjonen av den norske el-bilen Think stanses nå opp. Vi siterer fra e24: "Think stenger produksjonen, og permitterer ansatte midlertidig.

- Vi befinner oss i en svært kritisk tid for selskapet, sier en trist Think-sjef Richard Canny til et fulltallig pressekorps på Fornebu utenfor Oslo.

Siste vers?

Velferdsstaten er et system som innebærer at vi skal betale brorparten av det vi tjener til det offentlige, og så skal det offentlige gi oss mer eller mindre gratis mye av det vi trenger: skole, helsetilbud, pensjoner, sosialhjelp, kultur, arbeidsløshetstrygd, attføring, og i tillegg slike ting som veier, tog, radio-og-TV-tilbud, osv.

Jukset i idretten

De som har fulgt med på sportssidene i det siste er blitt fortalt at det forekommer omfattende juks i idretten. Og da tenker vi ikke på slike ting som tjuvstarter eller at maratonløpere setter beinkrok på hverandre, vi tenker på juks med lønn, godtgjørelser, reiseregninger. Og alt dette gjøres for å unngå skatter og avgifter.

Friheten på Internett under angrep

Friheten som finnes på Internett er i dag meget stor. Det er ingen sensur, det er ingen registrering, leverandørene er i hovedsak uregulerte. Dette betyr at meninger som ikke slipper til andre steder - i akademia, i de store mediene (aviser, radio, TV) – lett er å finne på Internett.

Men makthaverne liker ikke dette. De liker ikke at deres fortielser og usannheter blir avslørt, selv om det kun er på blogger som har langt lavere leser- og seertall enn (for å holde oss i Norge) Aftenposten og Dagsrevyen.

Innskrenkelse av ytringsfriheten

Vi burde blitt sjokkert, men regjeringens siste angrep på, nei, innskrenkelse av, ytringsfriheten er dessverre det vi i dag bare kan forvente av våre politiske ledere.

Det som har skjedd er at regjeringen foreslår å avvikle blasfemiparagrafen samtidig som det tas inn et forbud mot hatefulle ytringer i rasismeparagrafen.

Vi siterer fra regjeringens pressemeldning:

JULENS VIRKELIGE INNHOLD

I tider som disse er man utsatt for så mye påvirkning at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi gaver til hverandre, en tid for velvilje overfor andre mennesker.