August 2009

Mye har skjedd den siste måneden

Det er ca en måned siden vi sist kommenterte aktuelle hendelser, men det har i denne perioden allikevel vært nok av hendelser vi kunne ha kommentert. I dag vil vi gi korte kommentarer til en del av det viktigste som har skjedd i politikken den siste måneden.

Senterpartiets forslag om statlige arbeidsplasser

Noe av det som er spesielt med politikk – og vi mener da sosialdemokratisk politikk - er at alle typer saker tas opp, at ingen lærer av feil som er begått tidligere, og at prinsipielle betrakninger aldri blir ansett som relevante.

Oljesøl og oljerot

Som kjent har et lasteskip, ”Full City”, gått på grunn utenfor Langesund, og store mengder tungolje har lekket ut. Dette har medført at et stort antall fugler er blitt tilgriset og ikke kommer til å overleve, til at et stort antall strandeiendommer er blitt tilgriset og til at en rekke båter er blitt skadet. Det kan ifølge avisene ta opp imot ti år før skadene er rettet opp.

Betaling for gode tiltak

” … rumenske tiggere bør få … et hjem i Norge. I tillegg bør de få trening i å bo her og psykisk helsehjelp”. Dette foreslått en lesebrevskribent i Aften for noen dager siden. Og dette er gode forslag, og det er et av utallige slike forslag som kommer fra folk på den politiske venstreside. De er alle opptatt av – hvis vi tolker dem i beste mening – å gi hjelp til alle som måtte trenge det.

Et godt forslag fra Venstre: ”Vil flytte asylsøkere hjem til deg”

(Sitatet i overskriften har vi hentet fra VG, og den er ikke korrekt; det blir feil å si "deg". Men hva kan man vente seg av journalister som har for vane å vinkle saker slik at de får mest mulig oppmerksomhet – hvorvidt innholdet er sant eller ikke spiller åpenbart liten rolle.)

Klimadebatten - burde den være over?

Klimadebatten - burde den være over?

Klimadebatten begynte for alvor på slutten av 80-tallet – altså for mer enn 20 år siden. Da ble det hevdet at forbrenning av fossile brennstoffer med utslipp av CO2 ville skape en global oppvarming som bla. ville føre til at havene på noen få tiår ville stige 70 meter. Det ble sagt at vi hadde ti år å legge om på – hvis ikke ville katastrofen være uunngåelig. Etter hvert som man fant ut mer ble miljøbevegelsens spådommer mer og mer moderate, og det siste fra FNs klimapanel IPCC er at havene muligens vil stige ca 30 cm på 100 år, eller 3 mm per år.

Priser

”SFO dyrere enn barnehage” forteller NRK i dag. Til tross for at barnehaver har utdannet personale og et fulltidstilbud, og SFO (som er SkoleFritidsOrdningen, et tiltak som oppbevarer barn fra skoledagens slutt til foreldrene har tid til å komme og hente dem) kun har tilsyn noen timer om dagen og ofte med uutdannet personale, er SFO i noen tilfeller dyrere enn barnehaven.

Få politikerne ut av skolen!

I alle år har politikerne debattert og vedtatt alt som har med skole å gjøre. De har gitt oss enhetsskolen, de har gitt oss ungdomsskole med kursplaner, de har gitt oss Reform 94, de har gitt oss Kunnskapsløftet, de har gitt oss heldagsskolen, osv. Og resultatene?

Fagforening ber SAS-ansatte gå ned i lønn

De økonomiske problemene i SAS er et stadig tilbakevendende problem. Det aller siste er at problemene er så store at selv en fagforening for kabinansatte – Parat - ber de ansatte gå ned i lønn. ”Dette kommer ikke på tale”, sier en annen fagforning (Norske kabinansattes forening, NMK).

Skandaløse tall, og noen tips

”Under 20 prosent av alle forbrytelser i Oslo ble oppklart første halvår i år” leser vi i Aftenposten i dag.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3215348.ece

Regjeringsspørsmålet

Det er i dag fire uker til valget, og selv om det ikke skal velges regjering direkte, er dette et spørsmål som opptar svært mange, både vanlige velgere og kommentatorer.

Meningsmålingene gir et klart borgerlig flertall, men i en egen fersk meningsmåling sier velgerne at de foretrekker at den rød-grønne regjeringen fortsetter. Grunnen til dette er antagelig det rot som de borgerlige steller i stand mht regjeringsspørsmålet.

Lærer de aldri?

I går ble det kjent at Holmenkollen-prosjektet vil bli 600 millioner kr dyrere enn budsjettert; det vil slik det ser ut nå koste 1,8 mrd kr, og ikke 1,2 mrd slik nåværende budsjett sier. At det opprinnelige budsjettet var på 300 mill kr og at kostnaden nå altså ser ut til å bli seks ganger mer enn opprinnelig budsjettert skal vi la ligge i denne omgang.

Etter at sprekken ble kjent gikk ansvarlig byråd av med umiddelbar virkning. En riktig reaksjon, men det som er noe spesielt i denne saken er at denne byråden var fra FrP.

Hvorfor har Norge så dårlige veier?

Norske veier er blant de dårligste i Europa. Dette er velkjent, spesielt for alle som har kjørt i land som har et tilsvarende velstandnivå som Norge. Men hvorfor er det slik? Nettavisen brakte i går en overraskede grundig og saklig artikkel om dette, og vi tillater oss å sitere utførlig fra den. Vi har innskutt noen kommentarer som innledes med DLF:.

http://www.nettavisen.no/motor/article2193238.ece

”Politikerne har styrt den norske veistandarden rett i grøfta. Det har pågått i 100 år.

Grønland en muslimsk bydel?

Et homofilt par som spaserte hånd i hånd på Grønland ble nylig overfalt. Overfallmannen mente at slik oppførsel var uakseptabel, fordi Grønland, som han sa, ”er en muslimsk bydel”.

Dagbladet beskriver hendelsen slik:

http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/innenriks/homofili/vold/7627204/

”Anders … og Michael … er kjærester. I tre år har de bodd sammen i en leilighet på Grønland i Oslo.

På vei hjem i 23.30-tida søndag 9. august, etter en konsert på Operaen og middag på Hell´s Kitchen, gikk de hånd i hånd langs veien, like ved der de bor.

Udugelighet, korrupsjon, eller … ?

Fem byråder og én ordfører har gått av fra toppverv i Oslo kommune de siste årene, forteller Aften i går 20/8. Disse er ordfører Per Ditlev-Simonsen, og byrådene Grete Horntvedt, Peter Myhre, Anette Wiig-Bryn, André Støylen og Maragret Eckbo. Bortsett fra Støylen, som fikk en bedre jobb, har alle gått av som følge av snusk og rot, eller, som Aften, beskriver det, ”skandaler”.

Vi er dog i tvil om dette er korrekt mht Myhre; ifølge Aften gikk han av pga Flexus-skandalen, men så vidt vi vet ble dette vanvittige prosjektet satt i gang lenge før Myhre ble byråd.

Utrolig behandling av piratene

I det siste har piratvirksomheten i Adenbukten utenfor Somalia øket kolossalt i omfang. Båter med mannskap er blitt kidnappet, og rederier har måttet betale store beløp for å få frigitt mannskap og last og fartøy. Dette har ført til store kostnader for rederier og kunder, og er en betydelig forstyrrelse av fredelig handel og skipstrafikk.

Etter lang tid satte en del vestlige land inn marinefartøyer for å beskytte handelsskipene. Til og med Norge satte inn et fartøy; fregatten Fridtjof Nansen.

Tidligere NSB-sjef: ”- Planene om lyntog er komiske”

En som virkelig har greie på det han snakker om kommenterer de siste samferdselsplanene fra politikerne i et oppslag på nrk.no:

http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6745144

Vi siterer fra artikkelen: ”Tidligere NSB sjef Osmund Ueland refser politikerne for togutbygging i sneglefart.

I går gjorde jernbaneverket klart at utbyggingen av Østfoldbanen kommer til å ta ytterligere 30 år.

– Det er kun vilje det står på og har stått på i mange år, gjennom flere skiftende regjeringer, sier

FrP scorer selvmål, men får hjelp av sine motstandere

FrP er i de siste måneder blitt enda større enn det var, og regjeringsmakt, tror de, er innen rekkevidde. Dette har ført til at FrP har endret seg i det siste, eller til at Siv Jensen har lagt om kursen. åpenbart med den forestilling at ved å myke opp vil man appellere til enda flere velgere og således bli enda større.

Vi har en rekke eksempler på dette:

FrPs landsmøte vedtok å tillate aktiv dødshjelp. Jensen har reelt sett sagt at FrP ikke kommer til å følge opp dette.

Den som sover synder ikke. Eller ...?

I alle har år det vært slik at den som sover synder ikke. Men i sosialdemokratiet er det annerledes. Under sosialdemokratiet kan det hende at man synder hvis man sover på feil sted, hvis man sover et sted for ofte, eller hvis man sover i et hus som myndighetene ikke har gitt en tillatelse til å sove i.

Alle som leser dette vet hvilken sak som enda en gang har gjort denne problemstillingen aktuell. Det har vist seg at en av statsrådene fra Arbeiderepartet, Helga Pedersen, har sovet ulovlig i sitt eget hus, og at hun har leid ut et naust hvor folk også har sovet ulovlig.

Et farseaktig rettsapparat

De fleste kjenner vel nå hovedtrekkene i den såkalte rettssaken mot de to nordmennene i Kongo. De er stilt for retten og siktet for å ha drept sin sjåfør. Vi kjenner overhode ikke til hva som egentlig har skjedd, men vi har sett noen oppslag om rettssaken.

Vi siterer fra et oppslag i Dagbladet:

http://www.dagbladet.no/2009/08/27/nyheter/utenriks/innenriks/kongo/tjos...

”Staten Kongo krever 3038 milliarder kroner fra Norge og de tiltalte. Fordi Moland og French tjenestegjorde i Garden.

Ingen nyhetskommentarer mandag og tirsdag

Det kommer dessvere ingen nyhetskommentatrer her mandag 31. august og tirsdag 1. september.