March 2010

Poltikens beklagelse

Det er ille at den danske avisen beklaget at den publiserte Muhammed-karikaturene. Vel, egentlige var det ikke det den gjorde, det den gjorde var å beklage at muslimer ble krenket av publiseringen, men beklagelsen vil bli oppfattet som om det var publiseringen som ble beklaget.

Forbud not hijab

En noe underlig allianse av FrP og enkelte i Ap og SV, og med Høyre på motsatt side, vurderer nå å vurdere å innføre forbud mot hijab i skolen.

Enkelte SVere er dog imot dette, med en noe underlig argumentasjon; en SVer sa på NRKs nyhetsending i morges i en helt typisk skivebom at hvis man skulle forby hijab så kunne man like gjerne forby høyhælte sko.

Tre leserbrev

Vi publiserer i dag tre leserbrev sendt til tre ulike aviser i forrige uke. Alle tar opp momenter i artikler som er skrevet av journalister i de tre avisene, og alle er skrevet av DLFs leder Vegard Martinsen. Ingen av dem er pr i dag publisert.

Sendt til VG 27/2: Splittet også i sorgen
"Samlet i sorgen" er den totalt misvisende overskriften VG har brukt på en artikkel om Faizas begravelse lørdag 27/2. Som alle kan se av bildet er det kun menn som omkranser kisten; kvinnene er skubbet til side og henvist til galleriet.

To historier

I dag skal vi først gjengi to historier, og så skal vi se om det er noen sammenheng mellom poengene i dem.

Den første historien er fra dagens Norge (vi har hentet den fra Nettavisen), og den handler om forskjellen på det som tilbys eldre og det som tilbys dømte fanger.

Med utgangspunkt i bilder av en fengselscelle og et rom på et pleiehjem fortelles følgende:

”Her bor Edith (87) - der bor fangene. Mens fangene i Halden får boltre seg med «hotellstandard», må Edith Halvorsen bo på et nedslitt dobbeltrom.

Det handlet aldri om global oppvarming

Det var aldri global oppvarming som var poenget. Hvis det hadde vært det så kunne man bare har sagt følgende: ”Hvis det blir for varmt der hvor du bor så kan du bare dra til et noe kaldere sted.”

Og når vi sier at det ikke var oppvarming som var poenget, så mener vi heller ikke at poenget var stigninger i havnivå, flere stormer og orkaner, flere hetebølger, flere tilfeller av tropesykdommer, etc.

Den arabiske gullalder

Leserbrevet nedenfor, skrevet av DLFs leder Vegard Martinsen, ble sendt til Aftenposten sist lørdag.

Det er mye riktig i Jens Engelstads innlegg om den arabiske gullalder (Islam i perspektiv http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3550554.ece ) 5/3, men det er allikevel noe som mangler og som gjør at inntrykket han skaper ikke blir helt riktig.

Omkring år 1000 var det arabiske rike stort og betydelig. Grunnen var at rasjonelle ideer fra Aristoteles, som hadde preget arabisk kultur også før Muhammed, fortsatt hadde stor innflydelse.

Byråkratiet øker og øker

Aftenposten har i det siste meget overraskende publisert to tunge artikler om den galopperende byråkratiseringen. Vi siterer fra begge.

Fra ”Makt og avmakt” av Lotte Sandberg

”Kultur- og kunnskapsinstitusjonene er overtatt av et voksende byråkrati. Barnet er helt ut med badevannet.

Kriminelle

Hvem er de kriminelle? Hva slags mennesker er de? Er det personer med en vond barndom som stjeler et brød for å mette sine sultne barn? Eller er de kyniske og ondskapsfulle mennesker som liker å plage andre og som fullstendig mangler respekt for andre menneskers liv og eiendom.

Aftenpostens forside inneholder i dag en beskrivelse av medlemmene av bander fra Øst-Europa, og de er ikke fattige som forsøker å skaffe seg noen av de goder som det finnes flusst av i Vesten. Tvert imot!

Vi siterer Aftenpostens beskrivelse av dem:

”Slik er innbruddsbandene:
Militær bakgrunn

Interessante paralleller

”Sammenlikner Varg Vikernes med Knut Hamsun. Begge er store kunstnere, ifølge Håvard Rem” leser vi i Dagbladet 10/3. Artikkelen fortsetter:

”I kveldens «Lydverket»-sending trekker den bokaktuelle forfatteren Håvard Rem paralleller mellom Knut Hamsun og Varg «Greven» Vikernes.

- Jeg tenker på Vikernes' posisjon som musiker og deres ideologiske fellespunkt, men også landene Vikernes har en høy anseelse i, som Tyskland og Russland, er de samme som Hamsun hadde suksess i, sier Rem under sendingen.

Konkret forfall

Politikere lever av å bruke penger, andres penger, og sier at de bruker dem til fellesskapets beste. Men egentlig går pengene i hovedsak til områder som er slik at politikerne kan få stemmer av det – det er stemmer å hente på å bruke penger på nye ting: nye broer, nye veier, nye støtteordninger, nye viktige forskningsområder som klima, osv., eller på områder hvor det er problemer og hvor alle tror at mer penger vil løse problemene: skolen, helsevesenet, eldreomsorgen, osv. Men det er som regel få stemmer å hente på å bruke penger på nødvendig vedlikehold.

Et nødvendig første skritt som ikke vil bli tatt

Velstand er bra. At man har i første omgang mat og klær og hus er en god ting, men at man også har tilgang til slike ting som bil, hytte, mobiltelefon, HDTV, mulighet til reiser og til å delta i kulturopplevelser, samt helsetjenester og pensjoner, og gadgets som GPS og iPhone - alt dette er bra og godt og moralsk høyverdig (standarden for å avgjøre hva som er moralsk godt er om det virkelig gjør menneskers liv bedre). Vi i DLF mener at flest mulig bør ha tilgang til alt dette og mer til.

10B

Det har vært en noe blandet fornøyelse å følge NRKs reality-serie 10B. Som kjent handler den om en skoleklasse som i utgangpunktet ikke fungerte så godt; det meste i klassen – miljø, nivå - hadde et sterkt forbedringspotensiale. Det som skjedde etter juleferien (prosjektet begynte januar 2009) var at alle lærerne skiftet ut med en gruppe nye lærere om skulle være spesielt dyktige. Målet var at klassen skulle heves fra å ha vært svært dårlig til å bli en av de beste klassene i landet.

Poengsum for innvandrere

Velferdsstaten* er et system som ikke kan fungere. I et fritt marked er det prismekanismen som meget effektivt allokerer ressurser dit hvor de blir best benyttet og som sørger for en effektiv styring av ressursene, og dette skjer uten at individers rettigheter blir krenket. I velferdsstaten, derimot, som styrer med tvang via forbud, løyver, støtteordninger, reguleringer, subsidier, etc., fører denne styringen alltid til surr og rot og byråkrati og urettferdighet og sløsing og korrupsjon - og en rekke stadig mer uverdige ordninger.

Tragiske følger av forbud

Dagbladet forteller følgende: ”Tre amerikanere drept foran barna sine. FBI tror de ble ofre for Mexicos narkokrig ved et uhell”

Videre: ”Lørdag ble tre personer tilknyttet det amerikanske konsulatet i Mexico drept etter at bilene de kjørte ble forfulgt fra en bursdagsfest i Ciudad Juarez. Minst to barn ble skadet i angrepet, som skjedde mot to hvite SUV-er.

Hyttefolkets kostbare helse

Det finnes ikke den ting som velferdsstaten ikke klarer å lage et problem ut av, og som overhode ikke ville ha vært et problem i et fritt system. Og problemene blir bare flere og flere og større og større. Det foreløpig siste i den lange listen over slike problemer er hyttefolkets helse. Eller, det handler egentlig ikke om helsen, det handler om kostnadene ved den.

Giskes råd

Næringsminister Trond Giske har satt ned et råd bestående av det som iblant kalles samfunnstopper. Rådet skal gi råd om hva Norge skal leve av i fremtiden. Opprinnelig var kronprinsen med, men han har klokelig trukket seg. Blant andre medlemmer kan nevnes Ole Robert Reitan, Stein Marius Varner, Cecilie Fredriksen.

Man ser av medlemslisten at de som nå er med i rådet er enten folk som lykkedes i forrige runde, eller de har foreldre som lykkedes i runden før det.

Obamas helsereform: en bjørnetjeneste

President Obama fikk omsider, ca ett år forsinket i forhold til de opprinnelige planer, igjennom sin sosialisering av det amerikanske helsevesenet. Dette er en kolossal bjørnetjeneste, ikke bare for det amerikanske folk, men også for Obama og hans parti Demokratene.

Sosialiseringen er meget upopulær i USA, noe som klart vises i den sterke Tea-Party-bevegelsen, i det at Republikanere har vunnet en rekke valg i året etter et Obama tiltrådte som president, og i det faktum at Obamas popularitet synker jevnt og trutt på meningsmålingene.

Høye strømpriser

I visse perioder i den kalde vinteren vi nå har bak oss, og i visse områder, har strømprisene vært svært høye. De har enkelte ganger steget opp imot flere kroner per kWh, mens den normale prisen er bare noen øre pr kWh.

Vi har ikke så mye å tilføye

Vi har ikke så mye å tilføye til følgende som står å lese på document.no: fri tilgang på heroin ” … er utprøvd i en rekke land, og skal ha en dokumentert positiv effekt i form av bedre helse, redusert kriminalitet og bedre sosiale relasjoner”.

Som vi har sagt mange ganger før: de store problemene forbundet med narkotika skyldes forbudet. Dersom narkotika blir fritt tilgjengelig for de som vil ha det så fører det altså til en dokumentert positiv effekt i form av bedre helse, redusert kriminalitet og bedre sosiale relasjoner.

God påske!

Påskeferien står for døren, og vi vil oppfordre alle til å bruke den godt: nyt livet, vær ute i naturen, besøk venner og kjente, reis til spennende steder, nyt god mat og god drikke, nyt gode kunst- og kulturopplevelser, osv.

Det er dette vi som skriver disse kommentarene skal gjøre.

Derfor vil det sannsynligvis ikke komme flere nyhetskommentarer her før påsken er over.

Så til alle våre lesere ønsker vi en god påske.