June 2010

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en lengre artikkel om konspirasjonsteorier. Artikkelen hevder at det er en grunnleggende sammenheng mellom konspirasjonsteorier og et bestemt politisk grunnsyn. Denne tesen er begrunnet gjennom en grundig analyse av innholdet i og begrunnelsen for noen av de største konspirasjonsteoriene fra de siste tiår. Og bare for å ha nevnt konklusjonen: alle disse teoriene - at det var Bush & co som sto bak angrepene 11.

Gaza-konvoien

Den israelske hærens (IDF) aksjon mot en konvoi med skip med det som hevdes å være nødhjelp til befolkningen i Gaza, en aksjon som endte med at innpå 20 av de som var om bord på skipene mistet livet, har møtt sterk kritikk over hele verden.

MGP/ESC

Skal et politisk parti ha noen mening om Melodi Grand Prix/Eurovision Song Contest? Ja, det er faktisk enkelte elementer ved dette arrangementet som er relevant for politikk, og vi skal si noen få ord om det. Men vi kan ikke motstå fristelsen til å si at som vanlig var det pauseinnslaget som var best - resten var i beste fall tvilsomt, i hovedsak nokså ille.

Vi har relativt stor sans for en anmelder som faktisk så hele programmet og som sier følgende:

Ingen nyhetskommentar i dag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar i dag.

Bakgrunnen for Gaza-konvoien

Vi har tidligere kommentert det som skjedde da en konvoi forsøkte å bryte blokaden av Gaza og vi skal ikke gjenta dette her, vi vil bare henvise til vår kommentar om dette for et par dager siden.

http://stemdlf.no/node/4704

Prioriteringer i helsevesenet

”Pasienter med disse sykdommene vil oftere få Nei til behandling” leste vi på Aftenpostens førsteside lørdag. Sykdommene som ble nevnt var hjertesvikt, kols og kreft.

Videre sto det: ”Tøffere prioriteringer kommer. Uansett”, og den som ble tillagt disse uttalelsene var helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Olje

Vi liker olje. Dvs. vi synes at olje er en god ting. Men ut i fra de mange kommentarene og utspillene vi har sett fra en rekke ulike hold etter oljeutslippet i Mexico-gulfen så skulle man tro at olje bare er skadelig og negativt.

Hvorfor kutte?

Praktisk talt alle velferdsstater i Europa står foran store økonomiske problemer.

”Største kutt siden krigen. Angela Merkel og andre statsledere sliper spareknivene” er en overskrift i Aftenposten i går. Artikkelen, som primært handler om Tyskland, forteller videre:

”I løpet av de neste fem neste årene vil regjeringen i Berlin spare over 80 milliarder euro (633 mrd. kr) for å redusere statsgjelden, og kuttene er de mest omfattende på drøyt 60 år.

Så var turen kommet til Rinkeby

Rinkeby ved Stockholm har de siste netter vært plaget av uro, bråk, brannstifting, steinkasting mot politi og brannmenn, etc. Vi siterer fra en svensk avis om saken:

Rørende?

”Statsminister Jens Stoltenberg synes det er rørende å se alle representantene for de frie kapitalkreftene som nå kommer løpende” er en ingress på dn.no i dag. Det er så mye i artikkelen som er galt så vi vil bare kort skyte inn korrigeringer der hvor det som påstås er feil.

Aller først kan vi si at det er ingen kapitalismetilhengere som nå kommer løpende for å støtte statlig innblanding i økonomien.

Kapitalismetilhengere vet at det er statlig innblanding som er årsaken til problemene, og at løsningen er en avvikling av statlig innblanding, ikke enda en utvidelse av dem.

To overraskelser?: Krekar og Wilders

Enkelte ble overrasket over et par av de sakene som var i nyhetene i forrige uke. Noen ble overrasket over at truslene fra mulla Krekar denne gangen var mer konkrete enn tidligere. Nå sa han på en hemmelig (?) pressekonferanse at dersom han ble drept etter å ha blitt sendt ut av landet da ville også for eksempel Erna Solberg blir drept hvis hun var den som var ansvarlig for å sende ham ut.

På document.no er uttalelsene gjengitt slik:

Stoltenbergs ”løsning”

Hvis man har dårlig råd er det to ting man kan gjøre: man kan redusere utgiftene, eller man kan øke inntektene.

For en privatperson er dette enkelt: man kan kutte utgiftene, eller man kan jobbe mer og derved tjene mer. For en bedrift er det også enkelt: kutt utgifter eller selg mer.

Men hva med det offentlige? Hva hvis det offentlige har dårlig råd? Hvis det offentlige skal kutte utgifter må den skjære ned på tilbud til befolkningen, og dette er ikke bare ille i seg selv, det vil også føre til at politikerne som sitter med makten mister velgere, noe de absolutt vil unngå.

Nei til dommere med hijab

Styret i Domstoladministrasjonen har nylig vedtatt at dommere i norske rettssaler skal kunne bruke hijab som en del av/til dommeruniformen (” Dommere … skal ikke nektes å bruke hijab, eller andre religiøse eller politiske symboler”).

DLF er sterkt uenig i dette vedtaket. Dommere skal i sitt virke kun ta hensyn til norsk lov, og de skal ellers fremstå som fullstendig nøytrale. Hijab er et tøystykke som signaliserer støtte til radikal islam, og burde derfor ikke være tillatt som en del av noen av statens uniformer.

Ny narkotikapolitikk?

”Regjeringsoppnevnt utvalg går inn for gratis utdeling av heroin til de tyngste misbrukerne” leser vi i Aftenposten. Foranledningen er at et utvalg under ledelse av tidligere toppolitiker Thorvald Stoltenberg har lagt frem en innstilling om endringer i narkotikapolitikken.

Vi siterer: ”Da utvalget leverte sin innstilling til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i dag, var de enige om alle de 22 tiltakene, bortsett fra det som var mest omtalt på forhånd, nemlig forsøksprosjekt med behandling med heroin.

Helsevesenet sløser ressurser på friske

”- Det sløses mest på friske pasienter” fastslår Aftenposten i dag. Avisen forteller videre: ”– Det brukes altfor mye ressurser på friske, bekymrede mennesker, sier forsker Linn Getz. Så generelle er retningslinjene, at ni av ti nordmenn kommer inn i risikogruppene for blodtrykk og kolesterol.

– Ja, jeg må innrømme at jeg har gitt unødvendig behandling eller skrevet en henvisning til spesialist for pasienter som ikke trenger det – bare for å slippe kampen. Trykket er til tider svært stort.

Brann i rosenes leir

En lærer jeg hadde ga følgende oppsummerende beskrivelse av striden mellom Lenin og Trotsky: «Lenin hevdet at han hadde innført sosialismen i Russland. Trotsky mente at Lenin hadde gjort Russland om til helvete på jord. Begge hadde rett».

Selv om situasjonene ikke er helt parallelle kom vi til å tenke på dette når vi i det siste har lest Dagbladets nærmest daglige avsløringer av det som skjer i SOS Rasisme, avsløringer som har ført til en strid (for å kalle den det) mellom SOS Rasisme, Dagbladet, og politikerne på venstresiden.

Frihet!

DLF er partiet for individuell frihet. Frihet er retten for individer til å bestemme over sin eiendom, sin kropp, og sin inntekt. Kort sagt: frihet er retten for individer til å bestemme over og styre sine egne liv. Hvis man ikke har mulighet til å bestemme over disse viktige feltene fullt ut så har man ikke frihet, og det er dessverre slik vi har det i dag.