July 2010

Knut Mønnesland

Det var med stor sorg vi for noen dager siden fikk vite at Knut Mønnesland var gått bort. Vi visste at han en periode hadde vært alvorlig syk, men allikevel kom budskapet om at han var død som en overraskelse.

Det var i fjor sommer vi fikk vite at han var syk, og etter hvert fikk vi inntrykk at det var alvorlig. Vi hadde planlagt å feire hans 70-års dag i november, men dessverre måtte feiringen avlyses, Knut følte seg ikke i form til en feiring. I perioden etter fikk vi inntrykk av at sykdommen var slått tilbake, og vi hadde planlagt å isteden feire hans 71-års dag.

Ting skjer også om sommeren

Selv om vi i sommer ikke skriver daglige nyhetskommentarer, så skjer det stadig ting som egentlig burde fortjene en kommentar med utgangspunkt i DLFs liberalistiske grunnsyn. Vi vil derfor i dag kort kommentere noen saker som har dominert nyhetsbildet de siste dagene.

La oss først nevne det som er blitt hetende Narud-saken: en filippinsk au pair, gift med en nordmann, hadde på sitt arbeidstillatelsskjema fått oppgitt at hennes arbeidstillatelseskode var «UF4a2b».

Er global-oppvarming-hysteriet over?

I Norge har vi i det siste hatt det relativt kaldt, bla. med to kalde vintre, og noe tilsvarende har store deler av Europa, USA og Asia hatt. Også i Sør-Amerika finner vi tilsvarende kulde. Vi siterer fra Aftenposten i dag:

«Etter en av de kaldeste vintrene på flere tiår har regjeringen i Peru innført unntakstilstand i mer enn halve landet ... Over 400 mennesker har mistet livet som følge av kulden .. i hovedstaden Lima har innbygerne frosset og hutret med temperaturer på 8 grader, det laveste som er målt på 46 år.» (NTB-melding i Aftenposten 26/7)