January 2011

Godt nytt år!

Vi ønsker alle et godt nytt år!

De daglige nyhetskommentarene vil komme i gang igjen ca midt i januar!

Strømpris og krafttilbud

I disse sager sendes det ifølge pressen ut rekordhøye strømregninger. Grunnen til at strømprisen er så høy er den kalde avslutningen på fjoråret; rekordkulden førte til stort behov for å varme opp leiligheter, etc.

Enda mer kvotering

Kvotering innebærer at man prioriterer irrelevante kriterier på bekostning av relevante kriterier. Eksempel: dersom man vil ha en dyktig person i en posisjon, men krever at vedkommende skal ha en bestemt dialekt/hårfarve/hudfarve/kjønn (når dette er irrelevant for oppgavene vedkommende skal utføre) så betyr dette at personen som blir valgt vil være mindre dyktig enn den man eller ville ha valgt. Dette ført til at det jobben vedkommende gjør blir dårligere utført enn den ellers ville ha vært.

Den ulovlige nordmann

Den ulovlige nordmann Maria Amelie – omtalt slik fordi hun, selv om hun er fullstendig integrert i Norge og har skaffet seg både en høyere utdannelse og kjendisstatus til tross for at hun ikke har lovlig opphold i Norge og derfor ikke har slike ting som personnummer – ble onsdag kveld arrestert etter å ha holdt et foredrag på Nansenskolen.

Hun kom til Norge sammen med sine foreldre for mange år siden, men de fikk ikke innvilget lovlig opphold i Norge. Foreldrene har holdt seg i skjul, men datteren har søkt oppmerksomhet og ble i fjor bla. utnevnt til ”årets nordmann” av bladet Ny Tid.

Kommentarene etter skytingen i Tuscon

Det er nå en uke siden den tragiske skyteepisoden i Arizona hvor seks personer mistet livet, og hvor tolv personer, inkludert et medlem av kongressen, Gabrielle Giffords, ble alvorlig skadet. Det vi skal se på er hvordan pressen vinklet denne saken; ikke overraskende skjedde dette på den vanlige måten mange journalister bruker: først bestemmer de seg for hva storyen er, og så samler de fakta som skal stemme overens med dette. Dersom de ikke i tilstrekkelig grad finner fakta later som de aldri har sagt det de opprinnelig sa.

Kritikken mot politiet

I forbindelse med arrestasjonen av lovbryteren Marie Amelie er det rettet kritikk mot politiets handlemåte: hun ble visstnok arrestert av åtte kraftige menn etter et foredrag på Nansenskolen ved inngangen til Nansenåret. (Nansen er også kjent for sin innsats for flyktninger, og det er dette som skal markeres i 2011 …).

Utviklingen i Russland

Alt tyder på at Russland fullt og helt er blitt et diktatur igjen. Det siste som bekrefter dette er dommen mot forretningsmannen Mikhail Khodorkovsky.

Han ble nylig dømt til seks års fengsel, og dette skjedd omtrent samtidig med at han var i ferd med å avslutte soningen av sin forrige dom. Grunnlaget for denne dommen var korrupsjon, men det er all grunn til å tro at dette var mer eller mindre oppkonstruerte anklager – eller at Khodorkovsky hadde oppført seg som alle andre større forretningsmenn i Russland.

New York Times skrev følgende om saken:

Likestilling: bare til det verre?

”Likestilling mot sin hensikt” er overskriften på Aftenpostens førsteside i dag. Avisen forteller at en britisk forskningsrapport viser at ”Sterkere likestillingslover, lengre svangerskapspermisjoner og kjønnskvotering er i ferd med å ødelegge kvinners muligheter til å få bedre betalte jobber.”

Skadelige miljøtiltak

I de siste årene er det satt i verk et meget stort antall miljøtiltak, og det ser ut til at svært mange av dem har motsatt effekt av intensjonen, de er rett og slett skadelige.

Sist ute på den lange listen er ”miljøammunisjonene” som Forsvaret innførte for noen år siden. Vi siterer fra Dagbladet:

”Som Dagbladet avslørte i 2009 får soldatene helseplager av den nye miljøvennlige ammunisjonen. Selv om flere tiltak ble iverksatt, som bedre lufting av lukkede skytebaner, lavere skytefrekvens og oftere pauser under skyting, viser det seg at helseproblemene bare øker i omfang.”

Flere euro?

Det som gir velstand er produksjon og handel. For at dette skal kunne skje (i stor skala over tid) må det finnes stabile rammebetingelser. En av de viktigste av disse er stabile penger, dvs. at man kan regne med at pengene (krone, dollar, pund, etc.) beholder verdi over tid. Dette betyr at dersom man skal selge noe nå og få betaling om et år, så må man vite hva verdien av pengene er om et år: selger man noe i dag for kr 100 000 og skal ha betalingen om et år, må man kunne regne med at 100 000 i dag har samme verdi som 100 000 om et år.

Enda en terroraksjon

Enda en gang har vi opplevd en terroraksjon i Vesten eller i Vestens nærhet. Til den lange rekken av navn på byer og steder som er blitt rammet – New York, London, Bali, Madrid, Beslan, Bombay, Moskva, Stockholm – kan vi nå føye Moskva til på listen enda en gang.

I går utløste en selvmordsbomber en bombe på 5-10 kg TNT på en flyplass i Moskva, og innpå 40 tilfeldige reisende døde. Flere enn 100 ble skadet.
Dette er akkurat det samme som har skjedd en rekke ganger tidligere: militante muslimer går til angrep på tilfeldige sivile midt i ellers fredelige områder.

Fortsatt tvangsgifte i Norge

Hvis vi går et stykke tilbake i historien finner vi at tvangsgifte ikke uvanlig. Foreldrene betraktet sine barn, spesielt jentene, som sine eiendeler, og mente at de kunne styre og bestemme over deres liv i ett og alt. Spesielt gjaldt dette hvem jenta skulle gifte seg med; jenter skulle giftes med en utvalgt gutt fra en bestemt familie for å sikre en slags forening av familier (eller formuer eller gårder, etc.).

Alvdal-sakene og myndighetenes svik

Statens viktigste og eneste* legitime oppgave er å beskytte oss mot kriminelle. Dette skal den gjøre ved ha et klart lovverk, et effektivt politi som etterforsker og oppklarer forbrytelser og arresterer mistenkte, og et rettsapparat som dømmer kriminelle. (Barnevernet er en del av dette apparatet.)

Støre og Hamas

Utenriksminister Støre har hatt samtaler med Hamas, forteller avisene i dag. Vi siterer fra Dagbladet: ” Støre har hatt hemmelige samtaler med Hamas. Khaled Meshaal bekrefter dette i intervju”.

Hva slags organisasjon er Hamas? Vi siterer fra en artikkel om Hamas’ charter i tidsskriftet Liberal (Vol. 8. No 2., hvor man også kan finne kildehenvisninger til alle sitatene).

Hamas’ credo er som følger: «Allah er vårt mål. Profeten er vår leder. Ko-ranen er vår lov. Jihad er vår vei. Å dø for Allah for er vårt høyeste håp.»

Opprøret i Egypt

Etter at et folkeopprør førte til kraftige politiske endringer i Tunisia har også egypterne forstått at de kan oppnå en politisk endring ved å gjøre opprør. Nå var – vi sier var – president Mubarak ikke av de verste, han var en diktator, men han var ingen barbarisk tyrann, slik f.eks. Saddam Hussein var. Men Egypt var under hans 30-årige styre langt fra fritt. Etter at enkelte land i den arabiske verden har fått øket frihet, og etter det foreløpig vellykkede opprør i Tunisia, har også befolkningen i Egypt krevet øket frihet.