June 2011

Kunst og politikk

En som antagelig har innsikt i kunst skriver i et innlegg Aftenposten i dag 1/6 at ”Det er en skandale at byrådet sier ja til Christian Ringnes’ planer om skulpturpark i Ekebergåsen”.

«- Kampen mot narkotika har feilet»

To store oppslag i hhv Aftenposten og Dagbladet bekrefter det som DLF har sagt i alle år: «Kampen mot narkotika har feilet og bør avsluttes; den skaper langt større problemer enn den løser».

Aftenposten skriver følgende: "Krigen mot narkotika kan ikke vinnes, men en kan redusere bruken ved å avkriminalisere narkotika. I tillegg styrke hjelpeapparatet. Det mener en internasjonal høynivågruppe der Thorvald Stoltenberg har vært medlem.

Grenser

Det er i velferdsstaten ingen grenser for hva som det offentlige påtar seg av oppgaver, og det er heller ingen grense for hva befolkningen forventer at det offentlige skal hjelpe dem med.

Iblant blir ekstreme utslag av dette slått stort opp. Politikerne sier da at ”nå skal vi stramme inn!”, men resultatet vil alltid bli som det er blitt hver gang tidligere: ingen ting vil skje. Og de økede kostnadene må betales i form av enda høyere skatter og avgifter, og hvis det kommer nedskjæringer så vil disse gå ut over pensjonister og de som benytter skolen og helsevesenet.

Fra vondt til verre. Eller?

”Nå savner de diktatorene”. ”Minoriteter føler seg ekstra truet”. Dette hevder Dagsavisen på første side i går 6/6. Det det handler om er situasjonen i den arabiske verden, hvor i det siste en rekke tyranner er blitt utsatt for folkelige opprør. Men var det lurt å kaste disse tyrannene? Er alternativet, som så mange ganger tidligere (eksempelvis Iran, som gikk fra sjahen til Khomeiny; Kambodsja, som gikk fra Lon Nol til Pol Pot, etc.), enda verre?

Vil vi ha det slik?

Det siste på den lange listen er e-coli-hysteriet. (Listen består av varslede nestenkatastrofer som myndighetene har brukt mye penger på å forhindre, men som ikke har slått til fordi katastrofepåstandene var helt uten saklig begrunnelse.) Det begynte med at noen få tyskere mistet livet etter en slags matforgiftning, og e-coli-bakterier fikk skylden.

Falske kvitteringer, og kommentarer til dette

”Du blir servert falske kvitteringer” forteller Aftenposten på sin forside i dag 9/6. Saken handler om at ”I en storkontroll blant spisesteder i Oslo nylig ble det avslørt lovbrudd ved halvparten av de 250 kontrollerte stedene.”

Dagens meningsmåling

Ifølge dagens meningsmåling i Aftenposten er SV nå under sperregrensen, FrP ligger dårlig an og har mistet mange velgere til Høyre, og Arbeiderpartiet er en god del mindre enn Høyre.

Økonomer forlater Obama

Det er ikke bare velgerne som i stadig større antall forlater Obama, også hans rådgivere forlater skipet. Aftenposten forteller i dag 14/6 at ”President Obamas tunge økonomiske rådgivere hopper av en etter en, mens dystre tall viser at hans økonomiske medisin ikke virker slik han håpet”.

Obamas problem, et problem som han ikke skapte men som han arvet av sin forgjenger president Bush, er at den amerikanske statens gjeld er enormt stor. Denne gjelden må dekkes inn, og dette må skje ved skatteinntekter.

Kjernekraftulykkene i Japan - og effekten av dem

Alle husker vel ulykkene ved kjernekraftverkene i Japan. Antagelig er det flere som husker disse enn det som forårsaket dem, det meget kraftige jordskjelvet og den påfølgende tsunamien.

Som sagt, alle husker ulykkene, og disse fikk konsekvenser: de førte til en sterkt øket motstand mot kjernekraft også i områder hvor det aldri er jordskjelv. (Mer om dette nedenfor.)

Men la oss se på fakta. Jordskjelvet og tsunamien førte til enorme materielle ødeleggelser, og til at omtrent 25 000 mennesker mistet livet. Dette var en stor katastrofe.

Nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er à jour med kontingenten.

I dette nummeret vil man finne artikkelen ”Om å få gjennomslag”, som handler om hvorfor det er så vanskelig å få aksept for nye og radikale ideer. Dette er en utvidet versjon av den talen som DLFs leder Vegard Martinsen holdt på årets landsmøte.

Ytringsfrihet og hacking

En gruppe motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD), som både Høyre og Ap støtter opp om, har bestemt seg for å drive hacking for å bekjempe dette direktivet. Vi siterer fra Dagbladet:

”Gruppa Anonymous går til frontalangrep på den norske regjeringen som vil innføre det omstridte datalagringsdirektivet, et EU-direktiv som går inn for tidsbestemt lagring av opplysninger om internett- og telefonitrafikk.”

Hellas går først

Vi har sett bilder og film fra det som skjer i Hellas: demonstranter begår hærverk og går til angrep på politiet i protest mot de kuttene som myndighetene må gjennomføre fordi de ikke lenger har penger til å betale for tilbud i det kolossale omfang som befolkningen har vært vant til de siste tiårene.

Og disse tilbudene har vært svært generøse, bla. har mange grekere kunnet gå av med pensjon når de bare var litt over 50.

God sommer!

Selv om det i disse dager er en rekke aktuelle saker vi kunne ha kommentert – problemene i Telenor, problemene i NAV, problemene i NSB, problemene i helsesektoren, at Norge er involvert i en meningsløs krig i Libya, at det i går var gatekamper i Oslo mellom politi og husokkupanter, at Høyre fosser frem på meningsmålingene, at et forlag må sende sine ansatte hjem pga trusler fordi de har utgitt en bok om karikaturstriden, at en tilfeldig mann på byen ble skutt og drept fordi han visstnok henvendte seg til noen som satt i en bil, at antallet overfallsvoldtekter ikke ser ut til å gå ned, osv.