July 2011

Den greske tragedie: Hva var årsaken? Hva må gjøres?

Pressen har de siste månedene fortalt mye om det som skjer i Hellas, men den fundamentale årsaken til den begredelige tilstand landet er i er ikke kommet klart frem.

Innlegg om piratvirksomhet i Washington Times

Piratvirksomheten utenfor Somalia er fortsatt et stort problem, og landene i Vesten handler fortsatt slik at de reellt sett oppfordrer piratene til å øke sin virksomhet. Et innlegg som omtaler dette store problemet, skrevet av Ole Martin Moen, er publisert i Washington Times. Moen står høyt plassert på Oslo DLFs liste ved høstens valg.

Moens innlegg ligger her: http://www.washingtontimes.com/news/2011/jul/14/dangers-of-danegeld/?pag...

Terroraksjonen i Oslo

Fredag 22. juli er en av de verste dager i Norges historie. På en inntil da fredelig fredag ettermiddag i ferietiden rammes Oslo sentrum av en enorm bombe, og noe senere blir et stort antall ungdommer på sommerleir skutt og drept.

Først eksploderte en bombe i Oslo sentrum. Den må ha vært svært kraftig; folk over hele byen kunne høre smellet, vinduer ble slått ut i et stort område, og bomben forårsaket store ødeleggelser i en rekke kontorbygninger i nærheten. Et betydelig antall mennesker i nærheten ble skadet, og innpå ti mennesker mistet livet.

Terroristen Anders Behring Breivik

Da vi lørdag morgen kommenterte terroraksjonen i Oslo skrev vi at «Vi skal ikke spekulere i motivet, annet enn å si at det må ha vært helt vanvittig». Siden da er det gått et par dager, og nå er motivet klinkende klart: Gjerningsmannen – Anders Behring Breivik – har publisert et 1500 siders manifest som i detalj forklarer hvorfor han handlet som han gjorde. Men vi står ved det vi sa på lørdag: motivet var helt vanvittig.

Den usmakelige jakten på syndebukker etter terrorhandlingen i Oslo 22/7

Mange sterke følelser melder seg når en tragedie av dette omfanget rammer et lite land som Norge. Vi i DLF vil først og fremst vise medfølelse og solidaritet med ofrene i denne tiden. Når det er sagt vil vi hevde at den som er ansvarlig for denne grusomme ugjerningen er drapsmannen og terroristen Anders Behring Breivik selv. Vi mener også at det er helt feil å bruke denne hendelsen for å slå politisk mynt på den.