August 2011

En dårlig nyhet: innvandringen stanser

Innvandringen til USA fra Mexico er i ferd med å stanse opp, og dette er en dårlig nyhet. Hvorfor? Fordi jo flere mennesker som arbeider, jo større blir velstanden. Det som skaper velstand er produksjon, eller mer korrekt: det er produksjon som er velstand, og jo flere som driver produktivt arbeid, jo mer det blir produsert, og derved blir velstanden større.

Budsjettforliket i USA

Det ble enighet mellom mange nok av Demokratene og Republikanerne om å heve gjeldstaket i USA. Ingen burde bli overrasket over dette. Dels fordi de sittende politikere ikke ville stanse driften av det offentlige USA, og dels fordi politikerne hadde oppnådd det de ville: de klarte å være på TV hver dag i flere dager, og de fikk gi inntrykk av at de spiller en svært viktig rolle i driften av USA.

Libya

”Krigen i Libya står i stampe. Ingen av partene er i stand til å vinne over motparten, mener ekspertene …. NATO har gjennomført rundt 6000 angrepstokt i landet. Likevel fortsetter Muhammar al-Gadafi sine angrep mot eget folk”. Dette står på forsiden av Aftenposten i dag 4/8. Inne i avisen leser vi følgende: ”Bombingen av Libya skulle pågå i ”dager, ikke uker”, sa president Barack Obama. 20 uker senere leder Muhammar al-Gadaffi fremdeles landet …. Dette går stadig mer mot en langvarig libysk borgerkrig, noe som definitivt ikke vil komme sivilbefolkningen til gode.

Overvåkning

I etterkant av den grusomme terroraksjonen 22/7 er det stilt en rekke spørsmål om hvordan denne forferdelige handlingen kunne ha blitt forhindret. En av de mulighetene som er blitt foreslått er overvåkning, dvs. at PST (eller en annen institusjon) overvåker ytringer (på Internett og andre steder) for å finne ut om det er noen som støtter eller planlegger terrorhandlinger. I så fall bør disse personene undersøkes nærmere.

DLF støtter dette fullt ut!

Anarchy in the UK

Det som skjedde i Tottenham natt til søndag var meget kort fortalt følgende: en mann ble drept i skuddveksling med politiet. Dette førte til enorme opptøyer; omtrent 30 politifolk ble skadet, bygninger brant ned, og det forekom plyndring i betydelig skala.

Vi vil knytte noen korte kommentarer til det som skjedde, og til omtalen av det i norsk presse.

Regler, regler og regler

”-Må jukse med diagnoser. Leger bryter bevist NAVs retningslinjer”. Dette er en overskrift på side 6 i Aftenposten i går 8/8. I artikkelen finner vi følgende ”I disse dager vil mange fastleger jukse og skrive at pasientene har en annen diagnose [enn de virkelig har]”. Saken handler om at personer som er berørt av Utøya-massakren bør kunne bli sykmeldt pga. sorg, men dette er i strid med gjeldende regler. Leger vil derfor bevisst bryte NAVs regler.

Kommer oppturen?

USA-børsen har gått kraftig opp - Dow Jones-indeksen steg med nær 4 prosent - etter at sentralbanksjef Ben Bernanke lovet at renten skal forbli lav og uendret, under 0,25 %, i de neste to årene, forteller Aftenposten på sin førsteside i dag. Overskriften er ”Børsjubel i USA.”

Politiet og Utøya

I etterkant av terroraksjonen mot Regjeringskvartalet og Utøya er det de siste dager kommet frem kritikk av noen av de valg politiet foretok. Den første var professor Ole Gjems-Onstad i en kronikk i Dagens Næringsliv (og som vi linket til for et par dager siden), så kom Dagsrevyen på banen tirsdag kveld, og der ble ordet ”skandale” ble brukt, og i dag følger Aftenposten opp med tre spørsmål på sin forside:

”Hvorfor ventet politiet så lenge på land før de tok seg over til Utøya?

Øya

I disse dager pågår den årvisse Øya-festivalen. Store mengder mennesker samler seg for å nyte god musikk og spennende artister, noen nye og noen gamle favoritter fra tidligere tider. De samles for å treffe gamle og nye venner, for å drikke øl, og for å teste ut siste nytt i nødvendig festivalutstyr som f.eks. regntøy og gummistøvler.

Slike kultursamlinger er svært viktige og nyttige, og de gir mange av tilhørerne store opplevelser og minner for livet.

Også Høyre og FrP øker skattene

Også i kommuner der Høyre og FrP styrer går skattene opp. Det er Aftenposten som forteller dette på sin forside i dag. Og dette er ikke bare en tilfeldig sammenheng, partier som disse to MÅ øke skattene.

Grunnen er som følger. Velferdsstaten er et samfunnssystem som innebærer at man skal betale brorparten av det man tjener til det offentlige, og så skal man tilgjengjeld mer eller mindre gratis få ting som trygdeordninger, infrastruktur, kultur, skolepasser, helsetilbud, pensjoner, etc.

Opptøyene i England

Hva er årsaken til opptøyene i England? La oss først si hva som ikke er årsaken: det er ikke innvandring, det er ikke fattigdom, det er ikke rasisme, det er ikke klasseforskjeller. Hva er det da?

Hva vil skje med regjeringsbygget?

Dersom noe som også har en sterk symbolsk betydning på en eller annen måte blir ødelagt, bør man bygge det opp igjen slik at det blir som det var – dersom man fortsatt støtter opp om det som var symbolisert. USA burde derfor ha bygget opp igjen Tvillingtårnene i World Trade Center. Angrepet på dem var meget symbolsk, og man burde ha sagt ”Screw you!” til terroristene ved å bygge opp tårnene akkurat slik de var. Dette skjer dessverre ikke, og terroristenes seier blir da enda større.

Dommen mot Nerdrum

Odd Nerdrum ble i går dømt for skatteunndragelse. Kan dette være rettferdig? Nerdrum er en av Norges aller største kunstnere gjennom tidene, og er det riktig å sette en slik mann i fengsel? Han ble i går dømt til to års fengsel, men dommen er anket og er da ikke rettskraftig.

Samhandlingsreformen

For en del år siden bestemte det statlige skolemyndighetene at undervisningen i biologi, fysikk og kjemi på videregående skulle samles i ett fag, naturfag. Dette for at elevene skulle se sammenheng i realfagene, og at poenger fra ett av fagene skulle kunne belyses med passende temaer fra de andre. På et vis en god ide, men problemet var at da dette ble innført var det slik – i hvert fall var det rykter blant alle lærere påsto dette - at det ikke var en eneste lærer i hele landet som hadde undervisningskompetanse i alle de tre fagene.

Meningsløs sensur

De fleste vil vel være enige om at det få ting som er bedre enn å nyte en kald øl på en varm sommerkveld. Å ta en øl i godt selskap etter en slitsom dag, gjerne sammen med mat, er en stor nytelse, og det er mange som setter pris på dette.

Retten til å krenke er en del av ytringsfriheten

Nylig trykte Dagbladet et meget godt innlegg om likestilling av religioner. Det var skrevet av stipendiat i filosofi ved UiO, Ole Martin Moen, og vi tillater oss å gjengi det her i sin helhet.

Krenk i vei: Vi må slutte å beskytte og særbehandle islam.

Religionskritikk: Da paven besøkte Storbritannia i fjor, samlet tusener seg i gatene og gjorde det klart hva de mente om pavekirken: At den er en brems for opplysningsideer og likestilling, og ikke er velkommen i det moderne Storbritannia. Slagord florerte. «Nope Pope!» «Pope Go Home!»

Uflaks? Eller gal politikk ...

Mandag 15. august uttalte president Obama følgende: "We had reversed the recession, avoided a depression, gotten the economy moving again. But over the last six months we've had a run of bad luck."

Hans forklaring på at alle hans svært kostbare tiltak ikke har hjulpet på økonomien er å si at han har hatt uflaks.

Offentlige løsninger

”Krangler om Ingierstrand” forteller overskriften på side 4 i Aften i går 24/8, og dette handler om det som avisen kaller en krangel mellom Oslo kommune og Oppegård kommune om hva som må gjøres før Ingierstrand bad kan settes i brukbar stand.

Ingierstrand bad eies av Oslo kommune, men ligger i Oppegård kommune!

Økonomer og virkeligheten

Paul Krugman, Nobelprisvinner i økonomi, uttalte nylig følgende (i fullt alvor): ” If we discovered that, you know, space aliens were planning to attack and we needed a massive buildup to counter the space alien threat and really inflation and budget deficits took secondary place to that, this slump would be over in 18 months.... There was a "Twilight Zone" episode like this in which scientists fake an alien threat in order to achieve world peace. ”

Angrepene på demokratiet

Det var selvsagt AUF som ble hardest rammet av den grusomme terroraksjonen utført av den psykopatiske fascisten Andreas Behring Breivik 22. juli. Men Breiviks mål var ikke bare å ramme AUF, han ville også ramme demokratiet og den demokratiske prosess.

Demokratiet forutsetter at man skal kunne legge frem sine synspunkter – og dette inkluderer alle som ønsker det, inkludert partier og andre grupper - bli lyttet til av de som er villige til å lytte, og så skal folket i valg og på andre måter ta sine avgjørelser.

Entreprenører og Norge

Vi kan ikke klare oss uten entreprenører. Entreprenører er de som omsetter ideer i praksis, dvs. det er de som ut i fra en god ide skaper produkter og tjenester og gjør dem tilgjengelige for alle som ønsker å kjøpe dem.

Trumfkortet: eldreomsorgen

Eldreomsorgen har vært velferdsstatstilhengernes trumfkort. De har hevdet at kun i en velferdsstat kan man han en verdig eldreomsorg.
Men hvordan står det til i eldreomsorgen i dagens Norge? I den pågående valgkampen lover alle de sosialdemokratiske partiene en bedre eldreomsorg. I og med at de gir løfter om dette så illustrerer dette at det ikke står så bra til med eldreomsorgen som det burde.

Naturlig nok har da pressen også skrevet om tilfeller hor ting ikke står så bra til. Vi siterer fra noen oppslag: