June 2012

Synsing

Hvorfor ble sykehusene i Oslo slått sammen? En artikkel i Dagbladet avslører at det var kun synsing som lå til grunn: «Det var ingen reell årsak til at de fire Oslosykehusene skulle slås sammen! Det var bare «noen» som «trodde» at fusjonen skulle føre til bedre kontroll over økonomien ...»

Vi skal straks over til det prinsipielle, men først siterer vi litt mer fra artikkelen i Dagbladet:

« Norges største innenlandske bedrift ble etablert uten gode analyser, planlegging, medvirkning, strategi, mål eller lokalisasjon...

Streiken

Streiken i staten er stort sett over, men fortsetter i kommunene (LO og YS har avsluttet streikene, UNIO og Norsk Arbeidsmandsforbund fortsetter), og det er bra at streikene (for de meste) er avsluttet .

Streik er et sterkt virkemiddel, og bør brukes med måte. Man kan dog ikke si at fagforeningene i Norge har brukt dette sterke våpenet ofte, det er f.eks. 28 år siden LO stat sist streiket.

Som forventet fra FN

FN ble opprettet etter annen verdenskrig for å hindre at noe slikt – store kriger – skulle skje igjen.

Jagerflykjøpet

Norge er i ferd med å kjøpe jagerfly. Valget falt på det amerikanske Joint Strike Fighter F-35, og det svenske alternativet Gripen ble forkastet.

Vårt syn er at dette var et dårlig valg. JSF F-35 er beregnet på og velegnet for amerikansk krigføring i Midt-Østen, men det Norge trenger er fly som i hovedsak er egnet til å avskjære eventuelle russiske trusler/krenkelser over havene i nord. Til dette er det svenske flyet langt bedre egnet. Dessuten er det amerikanske flyet svært dyrt, og kjøpet av disse vil føre til at resten av forsvaret blir sulteforet i flere tiår fremover.

Hvordan vil det ende?

I utgangspunktet vil velferdsstaten på mange virke som en god ide: velferdsstaten innebærer at du skal få alt viktig du trenger - utdannelse, helsetilbud, pensjoner, trygder, kultur, infrastruktur, mmm. – gratis (eller strekt subsidiert) fra det offentlige. Det er også slik at når noe er billig/gratis, så bruker man mer enn man ellers ville ha gjort.

I en periode lever man godt på dette, men så, når dette skal betales tilbake, blir man nærmest en gjeldsslave.

Hvordan vil det ende, II

Gårsdagens kommentar her på stemDLF.no ble skrevet før vi så gårsdagens utgave av Aftenposten. Hadde vi sett den kunne vi tatt med to viktige elementer som styrker vårt poeng.

På Aftenpostens forside kan vi lese følgende tragiske nyhet: “Helsevesenet i Hellas bryter sammen: Sykehusene mangler sprøyter, viktige medisiner og toalettpapir. Apotekene leverer ikke lenger ut livsviktig medisin fordi staten ikke klarer å betale. En stor andel av befolkningen har ikke lenger tilgang til helsetjenester.”

«Slik bekjemper Oslo-politiet helgevolden»

VG forteller at det er «en brutal utelivsvold i Norge» og at «Oslo-politiet kjører en knallhard offensiv for å få ned voldstilfellene på byen.

Videre fra VG: «Robert Thorsen, leder for ordensavsnittet ved Sentrum politistasjon i Oslo, opplyser at det er en økning i voldssaker totalt fra 2011 og hittil i år i hovedstaden.

- Det har vært en 28 prosents økning i grovere voldssaker som legemsbeskadigelse eller legemsfornærmelse med skadefølge, sier Robert Thorsen

Arbeidslivspolitikk, og Venstre

“Venstre er nå det partiet på Stortinget som representerer det klareste og tydeligste alternativet til de rødgrønnes arbeidslivspolitikk” påstår Dagens Næringsliv på lederplass i går 11/6, og det er korrekt.

Men dette viser primært hvor dårlig det står til med de andre Stortingspartiene.

Vi siterer videre fra lederen, som først setter Høyre på plass: “Høyre vil bli det nye arbeidspartiet. Med Torbjørn Røe Isaksen i spissen, profilerer partiet seg med utsagn som: «Vi skal ha et arbeidsliv med trygge, faste ansettelser, med klare grenser som beskytter arbeidstagerne ...».

“– Et sjokk for 300.000 tomtefestere”

Overskriften er fra Fredrikstad blad, og beskriver reaksjonene hos tomtefesterne etter at grunneierne vant tomtefestesaken i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Dommen innebærer at grunneierne ikke lenger er tvunget til å forlenge tomtefestekontrakter på gamle vilkår. …

Veibygging i velferdsstaten

Hvor skal det bygges veier? De burde bygges slik at de blir lønnsomme, dvs slik at det er lønnsomt å bruke den fordi man sparer tid og bensin, etc. Men dette må veies opp mot utbyggingskostnader, etc.

Dersom veien ble bygd privat er det dette som var kriteriet: blir den nye veien lønnsom: det koster å bygge veien, men man får inntekter fra de som benytter på veien.

Skal en slik vei bygges vil investorer vurdere muligheten for at prosjektet blir lønnsomt før de investerer og før det første spadestikk tas.

Et uakseptabelt regelverk

Aftenposten retter på lederplass 14/6 oppmerksomheten mot politiets regelverk, et regelverk som inntil nylig var helt uakseptabelt. At et slikt regelverk i det hele tatt har eksistert viser at myndighetene har hatt et fokus som har vært helt feil.

Nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er a jour med kontingenten. Dette nummeret inneholder den talen som DLFs leder Vegard Martinsen holdt til landsmøtet i mai. Talen analyserte en viktig forutsetning for frihet, og redegjorde for hvordan mangelen på oppslutning om denne forutsetningen er årsaken til det forfall vi ser i alle velferdsstater i dag.

“… koster OSS milliarder”

Overskriften er en kortversjon av en overskrift på forsiden av gårsdagens (18/6) utgave av Dagsavisen: “Diabetes koster oss 10 milliarder”.

Teksten under sier følgende: “Fordi nordmenn blir tykkere og lever lenger kommer regningen til å stige enda mer i fremtiden. Vi får gigantutgifter fra livsstilssykdommen, viser ny EU-undersøkelse”.

En god klimanyhet

“-20 år etter det første møtet i Rio er ingen av målene nådd” forteller Aftenposten på sin førsteside i nettutgaven i dag.

Artikkelen innledes med følgende, som styrker poenget i overskriften: “Klimakonferansen - 20 år etter. Onsdag møtes nesten hele verdens toppledere igjen i et forsøk på å bli enige om nye klimamål for verden. Lite tyder på at de skal klare det.”

Frihet!

DLF er partiet for individuell frihet. Frihet er retten for individer til å bestemme over sin eiendom, sin kropp, og sin inntekt. Kort sagt: frihet er retten for individer til å bestemme over og styre sine egne liv. Hvis man ikke har mulighet til å bestemme over disse viktige feltene fullt ut så har man ikke frihet, og det er dessverre slik vi har det i dag.