October 2012

Au pair

I den lange rekken av skadelige ordninger i velferdstatten/sosialdemokratiet skriver avisene i disse dager om au pair-ordningen. Dagbladet skriver:

Dagens au pair-ordning gjør gruppa spesielt utsatt for tvangsarbeid og menneskehandel, ifølge ny rapport.

Dette var det prinsipielle. Artikkelen legger dog ikke størst vekt på det prinsipielle, den legger som man kan vente seg av aviser i dag størst vekt på konkrete enkeltsaker, og den som vil lese om den plagsomme situasjonen en av au pairene i Norge kom ut for kan lese artikkelen som vi har linket til nedenfor.

Er det ikke det ene så er det det andre

Vi har alle hørt om de problemer eldrebølgen vil skape: det blir for mange gamle, og dette vil føre til for store belastninger på helsevesenet, på sykehjem, på pensjonssystemet (bla. fordi det er for få som fortsatt er i arbeidslivet i forhold til de mange som er pensjonister) etc.

Men det er ikke bare eldrebølgen som skaper problemer, nå kommer det noe annet som også skaper problemer: nå kommer det en yngrebølge.
Orden “yngrebølge” sto med krigstyper på forsiden av Aften i forrige uke, men her siterer vi fra en artikkel om dette nye store problemet på osloby.no

Kommende grunnlovsendringer

I 2014 er det som kjent 200 år siden Norge fikk en egen grunnlov, og den var en meget god grunnlov, faktisk en av de beste historien har sett. (VI har kommentert dette tidligere og vil ikke komme inn på dette her annet enn å si at omkring 1814 sto individualistiske og frihetlige ideer sterkt, og grunnloven ble preget av dette.)

Politikere og dobbeltmoral

“Gjør som jeg sier og ikke som jeg gjør!”, og Augustins “Gjør meg syndfri, men ikke ennå” er kjente utsagn som reelt sett illustrerer dobbeltmoral; utsagnene sier at man mener én ting, at man står for én ting, men at man ikke vil eller ikke klarer å handle i samsvar med dette og derfor gjør noe annet. Dette gjelder alltid folk som forfekter ulike former for selvoppofrelse; de vil at andre skal gi avkall på goder men også at de selv ikke klarer å gjøre det samme. (De som er tilhengere av selvrealisering og rasjonell egoisme har aldri noe behov for å si en ting og gjøre noe annet.)

Romney – Obama 1-0 på knockout

I går ble den første av tre debatter mellom presidentkandidatene i USA avholdt, og alle er enige om at den ble en stor sier til Mitt Romney. Romney gjorde det så godt og Obama så dårlig at nyhetssendingene på norsk TV - både NRK og TV2 - kun viste et par meget korte klipp fra debatten.

At Romney fungert så godt kom som en overraskelse på mange; han er blitt betraktet som keitet og klønete og ukarismatisk. Vel, han viste i går at dette bildet er feil.

“Hva vil DU at han skal betale for?”

Vi har hentet dagens overskrift fra Dagbladet, og det handler om statsbudsjettet – Dagbladet spør hva DU vil at finansministeren/staten skal betale for deg.

I dag legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år, og det inneholder et meget stort antall forslag om hva staten skal bruke penger på, og hvordan den skal skaffe inntektene.

(Prosessen frem til vedtatt budsjett består i at det debatteres i Stortinget om endringer i noen få promille av noen av postene på budsjettet. )

En grusom sak

Dagbladet forteller i går om en grusom sak som heldigvis ikke fikk de negative konsekvenser den lett kunne ha medført:

Vi siterer fra Dagbladet: Natt til fredag ble 23 år gamle Eli … forsøkt påtent av en guttegjeng på utestedet «Downtown» i Trondheim.

Hun ble også utsatt for et verbalt og fysisk angrep av guttene fordi hun er same, ifølge henne selv.

Nå har Dagbladet fått tilgang på video-opptak fra utstedet. Den viser at en mann står bak Eli ... og holder opp en lighter mot ryggen hennes. Idet flammene ser ut til å ta tak i Elis ... klær slukker mannen med armen.

Spekulantskatt ?

“Elleve EU-land vil innføre «spekulantskatt»” forteller Dagbladet. “De to EU-kjempene Frankrike og Tyskland har fått med seg ni andre land på å innføre skatt på finanstransaksjoner …

På finansministermøtet i Luxembourg i dag, tirsdag [9/9], ble det klart at gruppa har elleve land som er innstilt på å innføre det nye skattesystemet, sier skattekommissær Algirdas Semeta, ifølge nyhetsbyrået AFP. …

Reservasjonsretten

Frihet er retten for individer til å styre sin kropp, sin eiendom, og sin inntekt; du er fri dersom du har full råderett over disse områdene. Retten til å bestemme over egen kropp inkluderer en gravid kvinnes rett til å få utført en abort dersom hun ønsker det.

Gjelden og økonomene

Land som Hellas og Spania har stor gjeld, gjeld som er tatt opp for å finansiere politikeres valgløfter: “stem på oss så skal vi sørge for at staten gir deg gratis utdannelse, fin pensjon, kort arbeidstid, trygder, veier, billige kulturopplevelser, osv. osv.

SV møter veggen

SVs oppslutning er blitt stadig mindre etter at de gikk inn i regjering for syv år siden. Aftenposten skriver fredag om SVs kollaps, og bruker formuleringer som “Partiet har så vidt hodet over vannet”, “ .. i kommunestyrene står partiet svakere en noen gang!”, osv. Aftenpostens fredagsbilag A er egnet SV, og forsiden har teksten “partiet som miste seg selv”.

Kulturministeren og ekteskapet

Et ekteskap inngås (som regel) mellom to unge mennesker og er et uttrykk for to ting: dels at de elsker hverandre, og dels at de vil erklære overfor verden at de har valgt hverandre, at de vil tilbringe livet sammen, at de i fellesskap vil ta seg av eventuelle barn, at det de eier eies i fellesskap, etc.

Enda et typisk eksempel: tidsklemma

“Foreslår at staten skal løse foreldres tidsklemme” forteller Aftenposten med krigstyper på sin forside siste mandag (15/10), og dette er enda et eksempel på det velferdsstaten er til for å gjøre: hele dens formål er å beskytte folk mot konsekvenser av dårlige valg. Men siden valg alltid har konsekvenser betyr dette at de dårlige konsekvensene i betydelig grad blir skjøvet over på folk som ikke har tatt de dårlige valgene i samme grad, dvs. det betyr at de som gjør gode valg også blir rammet av de negative konsekvensene som andres dårlige valg medfører.

Pause

Vi som skriver disse nyhetskommentarene tar nå en liten pause.

Neste nyhetskommentar vil sannsynligvis komme i midten av neste uke.

Doping

Er doping i idretten noe som et politisk parti kan eller bør ha noen mening om? Vel, egentlig ikke, men de mange avsløringer i det siste, avsløringer som viser at en rekke toppidrettsmenn har brukt doping i en årrekke, gir allikevel mulighet for å si enkelte ting som etter vårt syn er viktige.

Sex-kjøps-loven virker ikke

Det er VG som forteller at loven som setter forbud mot kjøp av sex ikke fungerer. La oss før vi går videre si at ingen lover som har som formål å begrense individers frihet virker, dvs. ingen lover som begrenser friheten har positive konsekvenser, totalt sett. Vi skal kort kommentere noen aspekter ved sex-kjøps-loven og hva som skjer på området i dag.

Ytringsfrihet, respekt og fornærmelser

Innebærer ytringsfriheten en rett til å fornærme andre mennesker og deres overbevisning, deres høyeste verdier, deres tro?

Det ser ut til at enkelte mener at svaret på dette spørsmålet er Nei. Vi siterer fra Nettavisen, som forteller at “Representanter for alle de store verdensreligionene kommer torsdag [25/10] til Furuset for å diskutere religion og ytringsfrihet”.

Videre: Det er et aktuelt tema Ahmadiyya-menigheten setter på dagsorden når de torsdag inviterer representanter for alle de store religonene til sin moske på Furuset.

Unge kvinner får ikke jobb

Overskriften er satt noe på spissen; det som er poenget er følgende: “Barnløse unge kvinner sliter på jobbmarkedet” (dette er en overskrift fra e24).

Det som skjer er at arbeidsgivere er lite villige til å ansette unge kvinner, dette fordi dersom de (kvinnene) velger å skaffe seg barn så har de krav på inntil ett års permisjon, og arbeidsgiveren går glipp av arbeidsinnsatsen til kvinnen, dessuten må arbeidsgiveren lære opp en vikar som altså kun skal være der i den perioden den ansatte og nyblitte moren er borte fra jobben.

Feil fokus i Giske-sakene

Det er blitt påstått næringsminister Trond Giske har utnevnt venner til viktige styreverv i statlige selskaper. Dagbladet oppsummerer: TV2-saken, Entra-saken, Telenor-saken. Svogere, bestevenner, politiske allierte og nære bekjente. Trond Giske står midt i en mediestorm av saker om hans egen utøvelse av statlig eierskap. Sentralt står spørsmålet om han favoriserer sine egne venner når styreverv i statseide bedrifter skal deles ut.

Opposisjonen har vært i harnisk, og hevdet at dette er på grensen til korrupsjon.

Ytringsfriheten kommer ikke gratis

I dag tillater vi oss å sitere et utdrag fra en hyllest til en norsk journalist, en journalist som i motsetning til mange andre som smykker seg med denne tittelen er modig nok til gjøre den type jobb som journalister virkelig skal utføre.

VG skriver følgende om denne journalisten i sin leder 28/10:

Dagsavisens journalist Nina Johnsrud lar seg ikke kneble.