January 2013

Godt nytt år!

Vi ønsker alle et godt nytt år!

De daglige nyhetskommentarene vil komme i gang igjen om ca en ukes tid.

Interessante tider

“Måtte du leve i interessante tider” er en gammel kinesisk forbannelse; dvs. at det å leve i interessante tider er farlig. Nå lever vi i meget interessante tider. Det skjer mye viktig i mange land over hele verden, og det er uvisst hvordan det vil gå.

“Milliardgave til Dagbladet”

Alt henger sammen, så når noe endrer seg så vil andre ting endre seg. Det er dette som er det naturlige. Men det finnes noen som ikke liker visse typer endringer, og når slike får politisk makt kan de gjøre svært ukloke ting for å hindre en endring som på kort sikt vil ramme dem.

Pressen er et av de feltene som i disse tider må igjennom en kraftig omstilling. Folk kjøper aviser i mindre grad enn tidligere (fordi de leser dem på nett), og det er også slik at enkelte aviser er blitt mindre populære, og dette fører til at enkelte aviser ikke lenger har en bærekraftig økonomi.

Enda en pensjonsreform

Enda en gang ønsker myndighetene endringer i pensjonssystemet, og som alltid er det vanlige produktive mennesker som vil rammes av den sosialdemokratiske politikken. Aftenposten forteller:

I dag la Banklovkommisjonen frem forslag til hvordan private tjenestepensjoner skal tilpasses ny pensjonsreform.

Om lag 350.000 arbeidstakere rammes når dagens ytelsesbaserte pensjon skal avvikles til fordel for mer sammensatte ordninger.

Jørund Vandvik, administrerende direktør i Nordea Liv, sier det er på høy tid at dagens ordning endres:

Hvem har ansvaret for helsen?

Helse er ifølge WHO “«en tilstand av fullkomment legemlig, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyter»”. Helse er også beskrevet som evnen til å motstå sykdommer; har man en god helse så blir man ikke syk. Selv om “fullkomment” høres noe sterkt ut så er WHOs beskrivelse en grei oppsummering; helse har å gjøre med det å fungere godt fysisk og mentalt; kroppen skal fungere og tenkeevnen skal fungere godt, det er da man har god helse.

Helse er da en tilstand for enkeltindivider, og den er i svært stor grad resultat av valg den enkelte foretar.

Velkommen, Ryan air

For noen tiår siden var det svært dyrt å fly. Det var bare de som hadde god råd som kunne fly ofte, og vanlige folk måtte spare lenge for å ha råd til en flytur. Men så ble flymarkedet deregulert fra ca. 1980, noe som var en følge av den høyrebølgen som da kom og alle flyreiser ble mye billigere. Pga. den konkurransen som fulgte av dereguleringen var det enkelte gamle flyselskaper som gikk dukken, noen slo seg sammen, og en rekke nye flyselskaper dukket opp. Men det viktigste resultatet var som sagt at flyreiser ble mye billigere.

Protestene for asylbarna

Over hele landet var det i helgen protester til fordel for asylbarna som myndighetene vil sende hjem, dvs. kaste ut.

Blant de som protester mot arbeiderpartiregjeringens politikk er Arbeiderpartiets egen ungdomsorganisasjon AUF. Aftenposten skre om saken for et par dager siden:

Trosser egen regjering om asylbarna. AUF varsler omkamp om asylbarna. I dagens demonstrasjoner til støtte for asylbarna får de tilslutning fra flere lokallag i moderpartiet over hele landet.

Matmarkedet - feil vei å gå

Ica vil kutte innkjøpsavdelingen og distribusjonen av varene og overlate dette til konkurrenten NorgesGruppen. Lagrene rundt om i Norge vil bli lagt ned, og innkjøpsavdelingen kuttet, etter det Aftenposten kjenner til.

Dette skriver Aftenposten mandag, og myndighetene reagerer:

- Jeg liker ikke at færre får mer makt i norsk dagligvarehandel. Det vil over tid gå ut over både forbrukerne, bøndene og produsentene, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Dagsavisen.

To ulike syn

KrFs Dagfinn Høybråten er så stolt av Røykeloven, som han var initiativtager bak, at han nå vil gjenta suksessen på et annet område: nå vil han ha gjenta suksessen med alkoholen. Vi siterer fra nrk.no:

Til frontalangrep på alkoholloven. Høybråten utfordrer regjeringa på alkohollovene.

Røykeloven lærte oss at det er lettere å få aksept for strenge tiltak dersom man skader andre, enn hvis man skader seg selv.

Derfor ble det blant annet forbudt å røyke på servitørenes arbeidsplass, ikke på ditt og mitt utested, og fortsatt lov til å røyke hjemme.

Kan man bare sende inn spesialstyrker?

Onsdag morgen gikk islamistiske terrorister til angrep på en gassinstallasjon øst i Algerie og tok ca 50 av de ansatte som gisler, blant disse er ca 15 norske ansatte i Statoil. Aksjonen er en reaksjon på at Algerie lot franske fly passere over deres territorium når de skulle sende soldater og utstyr for å nedkjempe islamistiske grupper i Mali. Terroristene vil også ha løslatt ca 100 terrorister som sitter i fengsel i Algerie.

Nettavisen beskriver nå situasjonen slik:

"Oslo-imam sjokkerer med jødeuttalelser "

Overskriften leste vi på forsiden av Dagsavisen i går, men vi er ikke sjokkert. Vi siterer allikevel fra dagsavisens artikkel:

Imam gir jøder skylda for mediedekning

Jøders mediemakt gjør at mange nordmenn ser negativt på islam. Det hevder imamen og styreformannen i Norges største moské.

Norges største moské, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat (CJAS) har over 5.000 medlemmer. ..

Oliver Stones nye TV-serie

“Det var ikke USA, men Sovjet og Stalin, som vant annen verdenskrig” er den overraskende påstanden i Oliver Stone nye dokumentar-serie beregnet på visning på TV. NRK viste første avsnitt i serien i forrige uke. Seien skal ta for seg USAs historie fra annen verdenskrig og frem til i dag, og den skal fortelle hvordan Stone mener den “egentlig” var. Vi er da i tvil om “dokumentar” er en riktig betegnelse.

Pressestøtten

Myndighetene har med sin skatte-, avgifts- og arbeidsmarkedspolitikk gjort det så dyrt å drive aviser i Norge at det kun er noe få aviser som er lønnsomme i drift. At vi allikevel har et stort antall aviser skyldes en omfattende statsstøtte til en rekke aviser.

En artikkel på doument.no gjengir følgende liste over hvilke aviser som mottar betydelig støtte med angivelse av hvor nye de mottar per år:

Dagsavisen 41 mill.
Vårt Land 41 mill.
BA 31 mill.
Klassekampen 29 mill.
Nationen 26 mill.
Dagen 15 mill.
Rogalands Avis 12 mill.
Tromsø 9,1 mill.

Ingen grense for tullball

“Egen pris for dameklipp ulovlig” leser vi i krigstyper i Økonomi-delen av Aftenposten sist tirsdag. Det første vi gjorde var å sjekke om kalenderen viste 1. april, men det gjorde den ikke nå midt i iskalde januar.

Så leste vi artikkelen, og i nettversjonen finer vi bla. følgende:

Ulovlig med «dameklipp». Frisøren kan ikke ha ulike priser for kvinner og menn, slår Likestillingsombudet fast.

Venstresidens merkverdige syn på ytringsfrihet

Utgangspunktet fra dagens tema er et forslag fra FrP, et forslag, som, som de aller fleste forslag fra FrP, hverken er hummer eller kanari siden de er forsøk på å implementere aspekter av to helt motstridende ideologier, liberalisme og sosialisme, men akkurat dette poenget vi skal ligge. Det vi skal se på er noe enda mer merkelig; venstresidens reaksjon på dette forslaget.

Venstresiden hevder at dette forslaget er et “Alvorlig angrep på ytringsfriheten” (Dette var en overskrift på Dagsavisens forside i går 23/1.)

Innsettelsen av president Obama: noe nytt, noe gammelt

De som orket å se overføringen av gjeninnsettelsen av president Obama for et par dager siden kunne observere at noe var nytt og at noe var gammelt. Det som var nytt var at Obama så noe sliten ut, han var ikke lenger den energiske og visjonære unge mannen man kunne se for fire år side. Han var blitt gråere i håret, noe som skjer med alle som er president i USA, og han så noe resignert ut. Dette var det nye.

Utrolig, men i velferdsstaten er det sant

Mens Ahus og Oslo universitetssykehus nærmest flommer over av pasienter, støver nyoppussede avdelinger og oppredde senger ned på gamle Aker sykehus. leser vi i Dagsavisen.

Videre: - Vi kunne hatt rundt 40 pasienter på denne avdelingen [som nå står tom]. Alt er nytt. Det har vært brukt i rundt et år, sier Knut Sandli, tillitsvalgt i Fagforbundet Aker, mens han går gjennom korridorene i det gamle Oslo-sykehuset.

På et isolat lagres skillevegger og juletreføtter. Et tomannsrom tjener som oppbevaringsplass for gamle gåstoler.

Ingen innsikt fra dagens intellektuelle

“Europa [er] på dødsleiet” skriver ti meget kjente intellektuelle (blant dem Umberto Eco, Gabi Gleichmann, Bernard-Henri Lévy, Salman Rushdie) i en kronikk i Aftenposten i går, og så langt har de rett. Egentlig er deres situasjonsbeskrivelse noenlunde rett på. Vi siterer:

Europas nye smuglervare

Alle vet at det foregår omfattende smugling av alkohol og tobakk (og narkotika). Men de fleste forstår på et vis hvorfor: dette er “syndige” varer som bør være om ikke forbudt så i hvert fall avgiftsbelagt for å holde forbruket nede. Og de som forsøker å ta disse varene inn i landet utenom de statsregulerte og sterkt avgiftsbelagte kanaler blir idømt strenge straffer.

Men nå er det i Europa dukket opp en vare som nå smugles inn i store mengder: hvitløk.

Her er omtale av noen tilfeller hentet fra blant annet fra BBC.

Ingen nyhetskommentar torsdag og fredag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar torsdag og fredag denne uken.