March 2013

Kulturløft

Lokket med milliarder, men få nye lot seg friste.

De siste ni årene har norsk kulturliv fått nesten 5 milliarder kroner ekstra gjennom statlige overføringer. Men det har ikke fått flere til å besøke kulturbegivenhetene. forteller Aftenposten i dag.

Innovasjoner

En fiskestang med hult håndtak – er dette en god ide? Ikke vet vi. Men en tidligere hobbyfisker som fikk problemer med håndleddene (han fikk kronisk senebetennelse) synes det, og han oppfant derfor følgende: dersom man gjør fiskestangens håndtak hult vil den være lettere og dermed vil man kunne oppnå bedre kastelengder og bedre presisjon med mindre kraft.

Denne oppfinneren søkte om og fikk først en million kroner til å utvikle oppfinnelsen fra Innovasjon Norge, men når den skulle settes i produksjon fikk han ikke mer fra dem.

Solheims kritikk av Jagland

SVs tidligere frontfigur Erik Solheim kommer med sterk kritikk av Aps tidligere frontfigur Thorbjørn Jagland i sin nye bok som kom i går (vi har ikke lest boken, men bygger på medieomtalen).

Utviklingen i California

Det er viktig å kjenne utviklingen i California for den viser veien som alle velferdsstater vil følge. California har en sterkt venstreorientert befolkning, og den politiske ledelse i delstaten velger derfor alltid å følge venstreorienterte forslag: de vil ha høye skatter og avgifter, en mengde offentlige tilbud, restriksjoner på verdiskapning, etc.

Hvordan går da dette?

Her forteller to journalister om den kommende budsjettkrisen:

Terrorister på trygd

Mange har reagert sterkt på at en talsmann for Profetens Ummah, en organisasjon som støtter terror mot Vesten, mottar et stort beløp i trygd fra Nav hver måned.

VG omtaler saken slik: Stridens kjerne er Ubaydullah Hussain, som fungerer som talsmann for gruppen Profetens Ummah og flere ganger har uttalt seg i skarpe ordelag mot det norske samfunnet.

Høyre og abortloven

Det er nå fare for at Høyre vil gå inn for at kvinners rett til selvbestemt abort vil bli ytterligere innskrenket.

Vi siterer fra Nettavisen: Høyre-leder Erna Solberg støtter programkomiteens forslag om å stramme inn abortloven. …

Årsaken til at partiet ønsker å endre abortloven, er frykt for at dagens lov sammen med framtidas teknologi kan føre til at flere fostre velges bort.

Høyres kvinneforum er dog uenig med Solberg:

Høyre-kvinnene ønsker å bevare abortloven slik den er i dag,…

Chavez´ vanstyre

Venezuelas leder Hugo Chavez døde for noen dager siden. Han hadde styrt Venezuela siden 1999, og er blitt hyllet av såkalt progressive verden over. Men hvordan står det til i Venezuela nå når han er gått bort?

Han er i hvert fall blitt rik selv; han hadde da han døde en formue på ca én milliarder dollar; ikke dårlig for en med en så fattig bakgrunn å bli så rik.

Våre barn, vår fremtid

På Aftenposten forside 8/3 kunne men lese følgende overskrift: Advarer mot kvinners deltidsarbeid. …-Jeg etterlyser at man er ærlig om hva kvinner forårsaker hvis de velger å gå hjemme istedenfor å arbeide...

Hvem er det som sier dette? Det er likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV).

Inga Marte Thorkildsen advarer kvinner mot deltidsarbeid. Veien til likestilling går igjennom selvstendig inntekt, siker likestillingsministeren.

Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe – men det er det ikke sier Thorkildsen.

En liten pause

Vi som skriver disse nyhetskommentarene tar nå et lite opphold. Ferske nyhetskommentarer vil komme i neste uke.

14. mars er den internasjonale dagen for for­sva­r av fra­falne og blasfemikere

CEMB - Coun­cil of Ex-Muslims of Bri­tain - har i den anled­ning sendt ut denne pressemeldingen, som DLF stiller seg bak:

“14 March 2013: Inter­na­tio­nal Day to Defend Apo­sta­tes and Blasphemers

Count­less indi­vi­duals accu­sed of apos­tasy and blasphemy face threats, impri­son­ment, and exe­cution. Blasphemy laws in over 30 countries and apos­tasy laws in over 20 aim pri­ma­rily to rest­rict thought, expres­sion and the rights of Mus­lims, ex-Muslims and non-Muslims alike.

Høyre og lærerlønninger

Lærere i dag lønnes i hovedsak etter utdannelse og ansiennitet: har man lenger utdannelse får man høyere lønn enn en med kortere utdannelse, og har man større ansiennitet får man høyere lønn enn en med lavere ansiennitet.

Dette er i det store og hele uavhengig av fag; selv om skolen mangler realister og har nok av filologer så gis det ikke høyere lønn til realister enn til filologer for å tiltrekke seg flere realister.

Men hovedpoenget er at det ikke gis høyere lønn til dyktige lærere, til lærere som oppnår gode resultater.

Hva Kypros forteller oss

Velferdsstaten er ikke et bærekraftig system, og nå ser vi at den ene velferdsstaten etter den andre nærmer seg konkursens rand.

Trygdesvindel i stor stil

Norge trygdesvindlet for over 6 mrd. kroner - på ett år forteller VG i går, og vi er overrasket over to ting: dels av at tallet er så lavt, og dels av at myndighetene har satt i gang og publisert resultatet av en slik undersøkelse.

Den viser jo tydelig - enda en gang! – at noe er alvorlig galt med velferdsstaten.

Før vi kommenterer gir vi igjen ordet til VG Onsdag fikk arbeidsminister Anniken Huitfeldt overlevert rapporten som viser at det norske samfunnet hvert år rammes av omfattende trygdesvindel.

Ulovlig overvåkning

Siden DLF er en sterk tilhenger av overvåkning vil vi klargjøre hva vi mener om de siste dagers avsløringer.

La oss først sitere en avis om hva den aktuelle saken gjelder:
Journalister ulovlig overvåket

En av Forsvarets hemmelige tjenester - Etterretningsbataljonen - har kartlagt to VG-journalister ulovlig.

Journalistene Hans Petter Aass, som nå jobber i Stavanger Aftenblad, og VGs Rolf J. Widerøe har de siste årene jobbet med flere kritiske saker og bokprosjekter om de hemmelige tjenestene i Norge.

Uverdige forhold omkring rom-folket

- Romfolket lever under uverdige forhold forteller Nettavisen i dag, og det er sikkert korrekt.

Major Knut Haugsvær er leder for Frelsesarmeens rusomsorg i Norge. Han er også ansvarlig for organisasjonens arbeid rettet mor romfolket i Norge. Han forteller at Frelsesarmeen tilbyr dem som trenger det å komme innom lokalene for mat, dusj og klær tre ettermiddager i uken. En av dagene serveres det varmmat, samt at det arrangeres en gudstjeneste på rumensk.

God påske!

Påskeferien står for døren, og vi vil oppfordre alle til å bruke den godt: nyt livet, vær ute i naturen, besøk venner og kjente, reis til spennende steder, nyt god mat og god drikke, nyt gode kunst- og kulturopplevelser, osv.

Det er dette vi som skriver disse kommentarene skal gjøre.

Derfor vil det sannsynligvis ikke komme flere nyhetskommentarer her før påsken er over.

Så til alle våre lesere ønsker vi en god påske.