April 2016

Den eneste veien til fred

Fortsatt blir tusener på tusener av mennesker drept i borgerkrigen i Syria – og dette til tross for at det er inngått en rekke våpenhvileavtaler og til tross for at forhandlinger om våpenhviler pågår kontinuerlig.

Krigen har ført til at hundretusener av mennesker er drept og at mange er skadet for livet; den har også ført til at millioner av flyktninger er kommet til landene omkring (og til at et stor antall mennesker, kanskje millioner, er kommet til Europa, en situasjon som velferdsstatene i Europa ikke er i stand til å håndtere på en bærekraftig måte).