OJ og PFU

TV-komikeren Otto Jespersen - OJ - ble nylig felt i Pressens faglige utvalg for "jødehets". Aftenposten forteller slik om saken:

"PFU mener den kjente komikeren gikk over streken i en monolog der han omtalte jødeutryddelsen under andre verdenskrig.

«Jeg vil også benytte anledningen til å minnes alle de milliarder av lopper og flatlus som mistet livet i tyske gasskamre, uten å ha gjort noe annet galt enn å slå seg ned på personer av jødisk opphav», sa Otto Jespersen i programmet.

Under behandlingen i PFU tirsdag var det stor enighet om at TV 2 hadde gått for langt ved å sende innslaget.

TV 2 brøt god presseskikk fordi man ikke grep inn mot Jespersens sammenligning mellom jøder og skadedyr, heter det.

Informasjonssjef Marianne Røisland i TV 2 sier til NTB at TV 2 tar ansvar for innholdet i Torsdagsklubben.

– Vi har ikke fått satt oss inn i avgjørelsen fra PFU ennå, men vi tar den til etterretning, sier hun.

– Da vi sendte programmet, var det ikke en provokasjon og det lå ingen tanke bak om at noen skulle bli såret. Men vi tar til etterretning klagene som er kommet og PFUs avgjørelse. Vi har tidligere beklaget at noen følte seg støtt av innslaget.

Innslaget ble klaget inn for PFU av Det mosaiske trossamfunn, Senter mot antisemittisme og dr. Imre Hercz. Hercz er en av de få jøder som overlevde opphold i nazistenes konsentrasjonsleirer.

Klagerne skrev at Jespersens monolog innholder hatefulle utsagn, bygger opp under jødehat og minner om nazistenes propaganda.

– Jeg er veldig fornøyd, sa Hercz til fagbladet Journalisten etter avgjørelsen i PFU tirsdag. Han var til stede under drøftingen som klager.

Fra PFU-medlemmene ble det rettet sterk kritikk mot Jespersens monolog da saken ble diskutert tirsdag.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund viste i debatten til at han ofte forsvarer retten til å krenke, men ikke retten til å krenke andres menneskeverd. Han sa også at Jespersen brukte det språket som gjorde jødeutryddelsen mulig.

Utvalgsmedlem Ingeborg Moræus Hanssen karakteriserte innslaget som brutalt og vondt mens John Olav Egeland ifølge Journalisten sa at Jespersen hadde trådt i naziuniform. Egeland var heller ikke i tvil om at TV 2 og Jespersen måtte dømmes for brudd på god presseskikk." (Sitat slutt)

Vi har flere ting å si til dette. PFU er så vidt vi vet en fullt ut privat institusjon som ikke har noen tvangsmidler til disposisjon. Derfor har den lov til å si og gjøre hva den vil – det den vedtar er kun rådgivende. Mao. det den vedtar har formelt sett ingen betydning for ytringsfriheten. At denne kjennelsen allikevel reelt sett vil bli oppfattet som en innskrenkning av Jespersens ytringsfrihet er opplagt.

Etter vårt syn ligger også satire og komikk utenfor PFUs egentlige arbeidsområde. PFUs Vær Varsom-plakat sier bla. at "Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet."

Det er altså "journalistisk materiale" som er PFUs arbeidsområde. PFU er som forkortelsen sier PRESSENS faglig utvalg. Dens arbeidsområde er pressen, dvs. journalistisk nyhets- og kommentararbeide. Vi vil spørre: faller satire og komikk under PFUs arbeidsområde? Vi kan ikke se det.

Vi er derfor overrasket over at saken ble brakt inn for PFU, og vi er overrasket over at PFU ikke bare avviste saken. Etter vårt syn burde PFU ha sagt at denne saken lå utenfor deres ansvarsområde.

Saken endte med at Jespersen ble felt. Begrunnelsen var at Jespersen ifølge klageren kom med "hatefulle utsagn, bygger opp under jødehat og minner om nazistenes propaganda". Vi er helt med på at slikt ikke hører hjemme i en journalistisk fremstilling, og vi ville ha forstått det og vært enige i en kjennelse som felte en presumptivt faglig artikkel som inneholdt slikt. Men dette var satire! Vi er med på at den kanskje ikke var vellykket og hadde motsatt effekt av det Jespersen ønsket, men at et utvalg som skal passe på sakligheten i journalistisk arbeide kommer til en fellende kjennelse om et mislykket satirisk utspill fra en komiker, det er etter vår mening en total skivebom.

Vi er for full ytringsfrihet. Vi vil at alle skal kunne gi uttrykk for de meningene de måtte ha, uansett hvor vanvittige og smakløse de er. Dette gjelder også komikere. De må få gjøre jobben sin ved å underholde og å spre sine politiske meninger akkurat slik de måtte ønske. Om de begår grove feilvurderinger, som Jespersen muligens har gjort i dettet tilfelle, så er dette noe som kritikere kan kommentere; publikum og sponsorer kan gi uttrykk for sin vurdering ved å trekke sin støtte. Men en komikers feilvurderinger er ikke en oppgave verken for myndighetene eller for organer som PFU uansett hvor krenkende det er.

La oss avslutningsvis også si at vi er uenige med Per Edgar Kokkvold som altså sier at han ikke forsvarer "retten til å krenke andres menneskeverd". Full ytringsfrihet inkluderer retten til å krenke hva det måtte være, også andres menneskeverd.

Mao. vi mener at PFUs kjennelse er feil på flere punkter: saken hørte ikke hjemme i PFU, og de burde ikke ha fattet den kjennelsen de kom med. Jespersen burde helt ustraffet ha kunnet si det han sa. At det han sa var usmakelig og krenkende bør ikke være til hinder for at man har rett til å si det: ytringsfrihet innebærer retten til å si det andre ikke vil høre.