Provosert?

Norske myndigheter er ifølge VG søndag "provosert" over oppførselen til en mann med flyktningestatus, og vurderer – vurderer! - å kaste ham ut av landet. Hvem er denne personen og hva har han gjort?

Han har brukt vold mot sin fem år gamle datter, han har agitert for brudd på menneskerettighetene og på norsk lov, og han har hatt opphold i området han flyktet fra. Videre har han vært svært aktiv på internettfora hvor han preker radikal islam, og han har kommet med en rekke hatske utfall mot ikke-muslimer, og mot India. Samtidig har han virket som en uoffisiell imam ved en moske i Oslo.

Hvem er så denne mannen? Han var helseminister i Taliban-regimet i Afghanistan. Taliban praktiserte sharia i den perioden de styrte, og vi har flere ganger fortalt hva dette innebærer så vi vil ikke gjenta dette her.

For den som er overrasket over at et slikt regime hadde en helseminister kan vi opplyse at Sovjetunionen hadde en justisminister og at Ungarn hadde en sjøfartsminister.

At en person som hadde en så høy posisjon i dette tyranniske skrekkregimet oppfører seg slik som mannen med flyktningestatus ifølge VG har gjort burde ikke overraske noen.

Den norske regjeringen sier altså at det er "provosert" over mannens oppførsel. Statssekretær Liebe Riber-Mohn sier i VG at "Det er svært provoserende at en person som selv har søkt om beskyttelse mot overgrep i Norge faktisk begår grove overgrep selv, mot et eget barn". En slik uttalelse viser bare hvor total sosialdemokraters manglende virkelighetskontakt er.

Hvis Herman Gøring i 1946 hadde klart å flykte fra rettssaken og klart å komme seg til Norge ville vel dagens regjering, hvis den hadde hatt makten da, gitt ham politisk asyl. Og så ville den vel blitt "provosert" og vurdert å sende ham ut av landet - men ikke til Tyskland, der kunne han jo risikere dødsstraff og bli henretet! - dersom han hadde trakassert jøder, preket jødehat og vært voldelig overfor sine nærmeste.

Vårt syn er klart: Gøring burde ha blitt sendt tilbake til Tyskland hvor han burde ha blitt henrettet (han begikk selvmord dagen før han skulle henrettes). Og mht mannen med flyktningestatus, han burde ha blitt sendt tilbake til Afghanistan med en gang han kom hit, og han burde der ha blitt stilt for retten og fått lovens strengeste straff.

Hvis vi er provosert av noe i denne saken så er det regjeringens totalt virkelighetsfjerne holdning, en holdning som er ettergivende og imøtekommende overfor tyranner og massemordere. En regjering burde ikke bli overrasket - eller kun provosert! - når en slik mann i ord og handling gir uttrykk for sine virkelige holdninger, holdninger som man kunne forvente at mannen hadde ut i fra den posisjonen han tidligere hadde hatt.

Mao. hadde DLF styrt ville mannen umiddelbart ha blitt sendt tilbake til Afghanistan, og hvis han der hadde blitt henrettet så ville vi sagt at dette var det eneste rettferdige.