Politi med hijab

Regjeringen har nå bestemt at muslimske kvinner kan benytte hijab under tjeneste i politiet. Vi kan altså i fremtiden risikere å se kvinnelige politibetjenter med hijab til politiuniformen. Grunnen til at regjeringen har bestemt dette er antagelig den oppfatning at hijab er noe som islam pålegger sine kvinnelige tilhengere å bære, og at de vil at politiet skal være åpent for alle folkegrupper.

Dette er dog ikke korrekt. For det første: islam er ingen folkegruppe. Islam er en religion, og tilhengerne har foretatt et valg om å følge denne religionen (at det i enkelte miljøer er et meget sterkt konformitetspress og at mange presses til å bli muslimer er opplagt). For det annet: Hijab er ikke noe som er pålagt av islam. Det islam pålegger sine kvinnelige tilhengere er at de når de er utenfor hjemmet "skal skjule sin pryd" for fremmede menn. Hva dette betyr er ikke klart, men radikale muslimske ledere tolker i dag dette som om det betyr at kvinner skal bære hijab.

Bruken av hijab er derfor et tegn på støtte til radikal islam. Islam er som kjent en totalitær ideologi, den har ikke, som andre religioner, for eksempel kristendommen, noe skille mellom "det som hører Gud til og det som hører Cæsar til", dvs. islam har ikke noe skille mellom det religiøse og det verdslige.

Radikal islam er derfor en politisk ideologi som innebærer at samfunn skal organiseres i samsvar med sharia. Kvinner som bærer hijab gir med dette altså uttrykk for støtte til sharia. I dag kan det dog være slik at mennene i kvinnens nærmiljø – familiemedlemmer, naboer – presser kvinnen til å bære hijab under trusler om vold.

Hijab er altså ikke er "religiøst hodeplagg", hijab er et politisk symbol som viser støtte til en totalitær politisk ideologi. Hijab er således å sammenligne med det nazistiske hakekorset eller det kommunistiske hammer-og-sigd-symbolet.

Vil man tillate at for eksempel nazister går inn i politiet og bruker hakekorset til å pryde uniformen? Antagelig ikke, men å tillate bruk av hijab til politiuniformen er helt tilsvarende.

Politiet skal opprettholde statens lovverk. Islam har et sett av lover og regler som er helt annerledes enn Norges lover. En politibetjent som bruker hijab vil gi uklare signaler mht hvor lojaliteten ligger.

La oss også kort ta med noen praktiske innvendinger: Regjeringen ønsker med vedtaket antagelig å støtte likestilling, dvs. de vil få flere kvinner inn i politiet. Men sharia er sterkt imot likestilling. En som flykter til Norge fra et land med shariadiktatur kan risikere å bli forhørt av en person åpent gir støtte til sharia. Vedtaket er også et slag i ansiktet på såkalte moderate muslimer. De som ikke vil at religion skal prege samfunnet, de som vil at staten skal være nøytral mht religion, vil oppleve at representanter for det statlige legale voldsapparatet er tilhengere av en totalitær religiøs ideologi! Alt dette er meget kritikkverdig.

DLF tar stek avstand fra at det skal være tillatt å bruke hijab til statlige uniformer, og dette gjelder både militær uniform og politiuniform.