Blinde høner

Resultatet av prosessen om ny lovgiving om blasfemi har fått det best tenkelige resultat. Antagelig kom dette av at Senterpartiet bommet totalt, at Statsministeren snudde opp-ned på forholdet mellom Storting og Regjering og ikke fikk gjennomslag, at regjeringspartnerne kommuniserte dårlig med hverandre, og at det kom et ikke ubetydelig opprør blant vanlige folk mot denne begrensningen av ytringsfriheten.

Prosessen begynte med at det kom et forslag fra regjeringen om å oppheve blasfemiparagrafen og å ta inn en ny bestemmelse i rasismeparagrafen om at visse typer religionskritikk ikke skulle være tillatt.

Dette ble presentert rett før jul, og forslaget fikk da liten oppmerksomhet. Men så begynte det å røre på seg midt i januar, og det kom frem at forsalget til utvidelse av rasismeparagrafen var et resultat av en hestehandel på kammerset i regjeringen: Senterpartiet hadde tapt så mange verdisaker at de nå måtte få en seier, og de valgte da å gå inn for å redusere ytringsfriheten for å beskytte religioner mot visse tyer kritikk. Hestehandelen hadde som formål å gi Sp en sier å vifte med. At dette innebar en kraftig begrensing av ytringsfriheten så ikke ut til å plage regjeringspartnerne SV og Ap.

Da det begynte å storme sa statsministeren at forslaget var resultat av en avtale innad i regjeringen, og at regjeringspartiene i Stortinget vill bli bundet til å stemme for.

Enkelte i Ap – bla. etter en stund selveste Stortingspresidenten – fikk problemet med dette, og den folkelige motstanden økte. Også slike organer som PEN-klubben tok avstand fra forslaget. Det gjorde også Høyre og FrP, selv om deres rulleblad på dette området langt fra er plettfritt. Selv kirkeledere, og til og med KrF, tok avstand fra forslaget om å ta inn innskjerpingene i rasismeparagrafen.

Statsministeren ble også minnet om at han ikke kan instruere stortinget; en partipisk kan evt. komme fra en stortingsgruppe, den kan ikke komme fra regjeringen. Det er faktisk slik at det er Stortinget som har instruksjonsmyndighet overfor regjeringen, og ikke motsatt.

Så så det faktisk ut til at Sp ville bli stående helt alene i sin støtte til forslaget, men vinden ble for kraftig og Sp snudde. Dette ble ikke kommunisert til statsministeren tidlig nok, som på en pressekonferanse ga en pinlig forstilling mens han forsvarte forslaget: "Var ukjent med Sps retrett" var Aftenpostens overskrift.

Slik det ser ut nå så kan det bli slik at blasfemiparagrafen oppheves, og at det ikke blir tatt inn noen skjerpende bestemmelser om forbud mot visse typer kritikk av religion i rasismeparagrafen. Det ser altså ut til at resultatet blir det beste som kunne ha skjedd: alle forbud mot blasfemi oppheves. En viktig grunn til dette gikk så godt var at regjeringen hadde gjort en svært dårlig jobb med dette forsalget. Og vi er takknemlige for det.

Det finnes et ordtak som sier at "blind høne finner også korn", men det vil vel bli noe overdrevet å si om politikere at "kun blinde høner finner korn" dvs. at det kun går godt når det går helt annerledes enn politikerne opprinnelig hadde tenkt seg.