Komedie, tragedie eller farse?

For noen år siden viste TVVest en reklamefilm for Pensjonistpartiet. Dette var i strid med norsk lov; norsk lov tillater politisk reklame i andre medier, men ikke på TV. Saken havnet for retten og TVVest ble dømt. Saken ble til slutt anket til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som fant at det norske forbudet mot politisk TV-reklame er i strid med menneskerettighetene. Dette betyr at forbudet mot politisk TV-reklame ikke er gjeldende norsk lov. Hva gjør så den ansvarlige statsråden, Trond Giske?

Nettavisen bruker følgende overskrift: ”Giske trosser Strasbourg-dom”, og artikkelen begynner slik: ”Kultur- og kirkeminister Trond Giske sa onsdag at regjeringen vil opprettholde forbudet mot politisk tv-reklame”.

Men Giske gjør ikek bare dette, han gjør mer. For å sikre en større bredde i den politiske informasjonen som blir tilgjengelig på TV endrer han NRK-plakaten slik at det kommer med et tillegg som innebærer at NRK pålegges også å dekke småpartiene i sine sendinger fra valgkampen. Dette kom som en overraskelse på NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas som trodde at det var han og hans redaktørkolleger i NRK som bestemte innholdet i NRKs programmer.

Så, vi har et meningsløst og umoralsk forbud mot politisk reklame på TV. Dette viser seg å være i strid med menneskerettighetene. Norge felles i menneskerettighetsdomstolen (enda en gang). Statsråden sier at regjeringen ikke vil respektere denne kjennelsen. Så blander statsråden seg inn i NRKs redaksjonelle frihet.

Vårt syn er at et forbud mot politisk TV-reklame er galt. Dersom noen vil bruke penger på å få en person til å si ”Stem Høyre” eller noe slikt på TV som en avslutning på en kreativ filmsnutt som skal være en slags begrunnelse for det som sies, så bør de ha lov til dette. En redaksjon bør også ha all rett til å ta inn - eller la være å ta inn - slike annonseringer.

NRKs stilling er også problematisk. Formelt er ikke NRK i dag en statlig kanal, men i realiteten er den i stor grad det. Den finansieres bla. ved en skatt (lisensavgift) som alle som har TV er pålagt å betale enten de ser på NRK eller ikke. Og når NRK er en statlig kanal er det vel ikke underlig om statsråden blander seg inn i programpolitikken. …

DLFs syn er at alle medier bør ha full rett til selv å bestemme hva de skal publisere. De bør også selv kunne velge om de skal vise politisk reklame eller ikke. Og mht NRK og dens særstilling: Vårt syn er at denne bør oppheves: NRK bør fristilles, få full redaksjonell frihet, og så skaffe seg inntekter uten å bruke staten til å kreve inn penger fra befolkningen. NRK bør mao. finansieres ved reklame, sponsorinntekter og ulike typer frivillige bidrag.

Dagens ordning er en farse eller en tragedie eller en komedie alt etter hvordan man ser det - men en fornuftig og ansvarlig ordning er det i hvert fall ikke.