Markedsprisens formål

Den siste ukes høye strømpriser har foranlediget et stort antall innlegg i avisene med krav om at nå må myndigheten sette makspriser, nå må man ikke overlate viktige ting som energiforsyning til markedet og staten må overta styringen av kraftmarkedet.

Man får det inntrykk at få av disse skribentene er klar over hva markedet er, hvordan markedsprisen dannes og hvordan den fungerer.

Markedsprisen er den pris som balanserer tilbud og etterspørsel: når vi går i butikken og handler, eller når en bedrift kjøper inn råvarer, er dette et uttrykk for etterspørsel. Når noen produserer og er villige til å selge, så er dette et tilbud. Hvor store disse er, det avhenger av prisen: går prisen ned går etterspørselen opp, men tilbudet går ned. Markedsprisen er den pris som gjør at tilbud og etterspørsel er like store: da blir det produsert/solgt like mye som folk etterspør.

Hvis nå myndighetene bestemmer at prisen skal være en annen enn markedsprisen, vil den bli satt enten høyere eller lavere enn markedsprisen. Hvis den blir satt høyere, vil tilbudet bli større enn etterspørselen, og vi få en overproduksjon (som for eksempel EUs beryktede melkehav og smørberg). Hvis prisen settes lavere enn markedsprisen, vil etterspørselen bli større enn tilbudet, og vi vil møte tomme hyller i butikkene, hvis det er snakk om vanlige varer.

Hvis strømprisen settes lavere enn markedsprisen, blir etterspørselen etter strøm høyere enn den mengden som blir produsert. Resultatet av dette må bli et sammenbrudd i strømforsyningen, og mange vil oppleve at strømmen går, såkalte blackouts. (Vi har ikke hatt slike i Norge i de siste årene, men i USA, hvor strømprisene i mange delstater er regulert av myndighetene, han man flere ganger opplevd slike.) Den høye markedsprisen de siste dagene har altså sørget for at vi ikke har opplevet blackouts.

Så, markedskreftene er ikke annet enn summen av individers samlede tilbud og etterspørsel, og markedsprisen er den prisen som sørger for at tilbud og etterspørsel er like store. Skal myndighetene dirigere prisen, må de også tvinge folk til å selge billigere eller kjøpe dyrere enn de selv hadde tenkt, og slik tvang er grovt umoralsk.

Grunnen til at mange opplever strømprisen som høy er at den strømmengden folk ønsker seg er langt større enn den mengde kraftselskapene kan levere. Løsingen på dette er å tillate utbygging av mer kraft. Skylden for de høye strømprisene må derfor legges på de som med alle midler, inkludert fysisk trakassering av utbyggere, har hindret utbygging av nye kraftverk: Miljøbevegelsen.