Hva gjør vi med barneranerne?

Aftenpostens aftennummer brukte i går en stor del av sin førsteside på overskriften "Klarer ikke stoppe barneranerne", og visepolitimester Roger Andresen tillegges følgende uttalelse "Det finnes ikke noe apparat for å ta imot dem".

Over to hele sider innen i avisen beskrives problemet, og der finner man følgende interessante opplysning: Seks gutter står bak hundrevis av lovbrudd: hele 570! siden 1996. Aftenposten gir oss også en liste over disse seks’ meritter. Men mest interessant er følgende: Disses fødselsår er hhv. 1982, 1983, 1978, 1982, 1983, og 1982. Disse skulle da etter mine beregninger da være mellom 19 og 25 år gamle. Hva er grunnen til at Aftenposten omtaler disse som "gutter" i en artikkel om barneranere? Så vidt vi vet er den kriminelle lavalder i Norge langt lavere enn 19 år. Dette betyr at forbrytere på denne alderen - 19 - 25 - skal behandles som voksne.

Kriminalitet er et meget stort problem, og grunnen er at fredelige mennesker blir utsatt for tyveri, ran, overfall og det som verre er. Dette må stoppes! Den eneste måte å stoppe dette på er å sette de kriminelle i fengsel! Det er altså ofrene for kriminalitet som er viktigst, ikke de kriminelle, og alt må gjøres for å redusere antall fremtidige ofre til null.

Årsaken til kriminalitet er ikke en vond barndom eller kjøpepress eller reklame, årsaken til kriminalitet er å finne i en ting: den kriminelles manglende respekt for andres liv og eiendom. Forebyggende arbeid er meget viktig, men dette skjer i familiene. Dersom slikt forebyggende arbeid overlates til "samfunnet", dvs. det offentlige, så ser vi alle omkring oss hva resultatet av dette blir.

Den eneste måte å få slutt på kriminaliteten er å sette de kriminelle i fengsel. Denne løsningen nevnes ikke i Aftenpostens artikkel. Det finnes ikke noe apparat å ta imot dem, påståes det - i så falle må det bygges flere fengsler! Denne løsningen, som på kort tid vil løse alle problemer med kriminalitet, er en av de aller viktigste sakene som DLF vil arbeide for i Oslo Bystyre.