Russland - og Ukraina

Fjorårets siste store nyhet, som selvfølgelig ble ignorert av alle media i Norge, var at president Putins fremste økonomiske rådgiver, Andrei Illarionov, gikk av. Han hevdet at Russland ikke lenger var et demokrati, og at han ikke lenger kunne fortsette i administrasjonen til Vladimir Putin. Det at Illarionov, som var en klar kapitalismetilhenger, nå går av, er et tydelig tegn på at Russland nå er på avgrunnens rand.

Russlands økonomi har stort sett gått bra for folk flest i Russland etter kommunismens sammenbrudd for omkring 15 år siden, det har vokst frem en middelklasse med stadig sterkere kjøpekraft. Men politisk har det ikke gått samme vei. Der er de siste årene friheten stadig blitt redusert, etter at den økte kraftig de første årene etter 1991. Putin har tatt større kontroll over pressen - brysomme redaktører og journalister er satt i fengsel eller de har forsvunnet eller de har omkommet i attentater - og han har også tatt kontroll over den viktigste industrien: energiproduksjon - også der har brysomme direktører blitt satt i fengsel, dømt for korrupsjon og skattesnyteri.

Men en annen sak gjør at Russland er i nyhetene i disser dager; det er problemer mellom Russland og Ukraina. (Ukraina gjennomførte for ca et år siden den demokratiske oransje-revolusjonen, og den vestlig orienterte Jusjtsjenko overtok som president etter den pro-russiske Janukovitsj - Ukraina har altså orientert seg vekk fra Russland og Putin.) Russland har levert gass til Europa via ledninger som har gått gjennom Ukraina, og Ukraina har regnet med at de derved som en takk for dette kunne få gass billig. Det finnes også en gammel avtale mellom Russland og Ukraina som innebærer at Ukraina skal få kjøpe gass til dagens lave pris frem til 2009. Russland ønsker nå altså en slutt på dette, og har nå, fra 1/1-06, satt opp prisene til Ukraina med 400 %. Ukraina har ikke akseptert dette, og Russland har nå begynt å stenge gasstilførselen. Det er altså Russland som bryter en gjeldende avtale.

Vi vil tro at Russlands handlinger har å gjøre med at de ikke liker den vestlige orienteringen som skjer i Ukraina - Russland har samme type leveranser via og til Hviterussland, men der er lederen den pro-russiske diktator Aleksander Lukasjenko, og der har Russland ikke satt opp prisene.

Russland, dvs. selskapet Gazprom, leverer ca 1/3 av all gass som Ukraina benytter, og en stans i denne leveransen nå midt på kalde vinteren kan få sterke konsekvenser. Men 80 % av Gazproms leveranser til Europa går gjennom Ukraina, så dette er en delikat situasjon: hva vil Ukraina gjøre med dette dersom Ukraina mister en betydelig del av sin energitilførsel? Og kan dette føre til at energiforsyningen til Europa kommer i fare i den iskalde vinteren vi nå opplever.

Et ytterligere problem er at Sovjets marine er basert i Sevastopol, som ikke er russisk territorium, men ukrainsk.

Så hva vil skje fremover? Vil Jusjtsjenko stå på sitt? Vil hans parti i så fall bli styrket eller svekket i parlamentsvalgene til våren? Vil pro-russiske politikere komme til makten? Det er allerede anti-russiske demonstrasjoner foran den russiske ambassade i Kiev, og dette er en tydelig indikasjon på at befolkningen ikke ønsker seg tilbake til et diktatur underlagt Russland.

Vårt syn er at Jusjtsjenko bør holde ut, at han bør stå opp mot det nye diktaturet Russland, og at Ukraina bør bli med i NATO fortest mulig. Jo sterkere Ukraina og dets allierte vil være, jo mindre er sannsynligheten for krig.

Uansett regner vi med at det blir en del sabelrasling i de kommende dager, men vi håper intenst at en krig unngås. Men da må Vesten klart støtte Ukraina.