Høyre det nye Venstre?

Høyre har avholdt sitt landsmøte og har sendt ut en rekke signaler om hva ekte Høyrepolitikk består i.

Ang regjeringssamarbeid sa leder Erna Solberg at Høyre vil samarbeide både med KrF/Venstre, og med FrP, mens andre fremtredende personer (f.eks. Bergensordføreren Henrik Friele) tidligere har uttalt at Høyre bør ta sikte på å danne regjering med Arbeiderpartiet.

Mht politiske vedtak hadde Unge Høyre sammen med Oslo Høyre mobilisert for å få igjennom en økning av innslagspunktet for toppskatt (fra ca 450 000 til ca 700 000), noe som ville gitt en samlet skattelettelse på ca 16 mrd kr. Høyres ledelse reagerte sterkt imot dette forslaget om å la et stort antall skattebetalere få beholde mer av sine egne penger og satte i gang en motoffensiv, noe som resulterte i at forslaget ikke ble vedtatt.

Akkurat i denne saken var det ledelsen som vant, men i flere andre saker var det ikke slik. Vi siterer fra Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/2009/05/09/nyheter/hoyre/politikk/innenriks/milj...

"Erna tapte kraftkampene

Høyres landsmøte vedtok sin fremtidige energipolitikk i dag, og etter gårsdagens jubeldag, måtte ledelsen se seg slått på flere viktige områder.

• De sier ja til oljeboring i nord.

• De sier ja til å bygge ut vernede vassdrag.

• De sier ja til å utvikle kjernekraft.

Alle forslagene var gjenstand for debatt, og flere av beslutningene ble tatt med et lite flertall blant de 298 delegatene. To av vedtakene ble også stemt gjennom mot redaksjonskomiteens innstilling.

Landsmøtet gikk mot ledelsen, og gikk inn for både Sør-Trøndelags forslag om økt utnyttelse av norske vassdrag, og et forslag om å forske på og utvikle kjernekraft i Norge.

Høyre følger med det Fremskrittspartiet, som lenge har uttrykt seg positivt til kjernekraft.

Høyre sier nå at de vil:

- Legge til rette for økt kraftproduksjon fra vannkraft ved bedre utnyttelse av vannressursene, modernisering av eldre kraftverk i allerede regulerte vassdrag, samt vurdere forsiktig utbygging i vernede områder, står det nå i partiets program.

Byrådsleder Erling Lae i Oslo, stemte selv mot forslaget. Han ser vedtaket som en markering fra regionale krefter i Høyre, men hevder det ikke sår tvil om partiets miljøprofil.

- Det var nok distriktshøyre som markerte seg litt. Men jeg ser det som åpne formuleringer, sier Lae til Dagbladet.no

Redaksjonskomiteen måtte også se seg slått da landsmøtet gikk inn for å støtte initiativ for å forske på og utvikle kjernekraft i Norge, spesielt med thorium som brennstoff.

Miljøpolitisk talsmann Peter Gitmark mener heller ikke dette er et nederlag for miløinteressene i partiet, selv om han stemte mot både vassdragsvedtaket og vedtaket om kjernekraft.

- Jeg stemte mot dette, men det er fordi jeg mener punktene allerede er dekket i programmet, sier Gitmark til Dagbladet.no

- Når det gjelder kjernekraft ønsker vi mer kunnskap. Det kan vise seg at thorium fungerer, eller det kan vise seg at det ikke gjør det, men det vet vi ikke noe om nå.

Gitmark sier ingen bør være overrasket over at Høyre stemte for oljeutvinning i nord.

Når det gjelder oljeboring i Nord, sa landsmøtet - som Solberg - fortsatt ja.

- Høyre ønsker en forvaltning av våre ressurser, og ta de i bruk dersom det er økologisk forsvarlig, sier Høyres miljøpolitiske talsmann” (sitat slutt fra Dagbladet).

Før vi kommenterer ytterligere vil vi gjengi Aftenpostens liste (gjengitt søndag) over ”dissenser” fra Høyres håp, den dyktige Torbjørn Røe Isaksen. Han vil ”ha utbytte til friskoler, avskaffe NRK-lisensen [og] la staten betale, fase ut kontantstøtten, vente med oljeboring i Lofoten på Vesterålen, beholde sprøyterommene, ikke innføre minimumsstraff, senke den kriminelle lavalder, beholde eiendomsskatt på hytter”.

Av dette ser vi at det ikke bare er Høyre som parti via sine landsmøtevedtak, men også den fremadstormende og visstnok solid ideologisk forankrede Røe Isaksen, som har standpunkter som spriker i alle retninger.

Vedtakene spriker i begge retninger, og i flere av de viktige sakene gikk det noen ganger en vei, noen ganger motsatt vei.

Hva er det dette forteller oss? Jo, dette minner om Venstre. Det er blitt sagt om Venstre at det ikke er et parti, men en diskusjonsklubb som også stiller til valg. I alle viktige saker er Venstre delt omtrent på midten – for bare å gjengi ett eksempel på dette så ble det på Venstres landsmøte for et par uker siden vedtatt å gå imot norsk medlemskap i EU med ca 112 mot 104 stemmer.

I Venstre er det slik at uansett hvilke meninger man har så kan man finne meningsfeller. Vi vil tro at dette ikke er en måte å oppnå suksess hos velgerne på. Venstre synker nå sterkt på meningsmålingene, og nærmer seg sperregrensen. Vi vil også tro at grunnen til at Venstre, til tross for sine sterkt sprikende standpunkter, har hatt en viss suksess de siste årene kun er en ting: velgermagneten Lars Sponheim.

Nå skal vi være de siste til å si at ideologisk konsistens og renhet er veien til suksess hos velgerne, men vår vurdering er at dersom man er svært konturløs, så er dette veien til fiasko. Det er denne veien Høyre nå fortsetter på. Vi vil tro med det som skjedde på landsmøtet så vil Høyre, som nå har en oppslutning nede på ca 11 %, fortsette å bli stadig mer irrelevant i norsk politikk. Vi vil ikke bli overrasket dersom Venstre snart faller ut av Stortinget, og at Høye da overtar rollen som partiet for de som ikke klarer å bestemme seg og finner seg i å være i samme parti som personer som har stikk motsatt syn på en rekke viktige punkter.

Høyres nye slagord illustrerer denne apolitiske profilen. ”Trygghet og optimisme” er like innholdsrikt som et ønske om god jul og godt nytt år, og kunne like gjerne vært slagordet for ethvert av de andre partiene på Stortinget. Men dette var vel det enste forslaget til slagord som partiet kunne samle seg bak.

De som jubler mest over vedtakene på Høyres landsmøte er nok Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.