Et slag i luften

”Sikkerhetsrådet fordømmer Nord-Korea” leser vi i VG i dag. Artikkelen fortsetter: ”Men landet følger trolig opp med ny rakettoppskytning. Sikkerhetsrådet fordømmer Nord-Koreas atomprøvesprengning og varsler nye straffetiltak mot landet.”

FN varsler straffetiltak? Hva kan dette være? Invasjon og avvæpning? Eller, som vi kanskje tror; kun noen uttalelser – resolusjoner - om at ”kommunistdiktaturet Nord-Korea ikke bør fortsette å utvikle atomvåpen og heller ikke bør utvikle raketter som kan nå land langt unna”, backet opp med … ingenting?

Vi tror altså det siste: FN vil også i denne saken vise seg så tannløs som den alltid har vært de siste tiår. Det FN gjør også her er intet annet enn et slag i luften.

Vi siterer mer fra VGs artikkel: ”Medlemslandene i Sikkerhetsrådet fordømmer atomprøvesprengningen, som var et klart brudd på resolusjon 1718, het det i en uttalelse fra rådet.

- Sikkerhetsrådets medlemmer begynner straks arbeidet med en ny resolusjon, het det videre.

USA ønsker en krass resolusjon med tøffe straffetiltak, supplerte landets FN-ambassadør Susan Rice etter møtet.

- USA mener at dette var et alvorlig brudd på folkeretten og en trussel mot freden og sikkerheten i regionen og internasjonalt, sa Rice.

- USA vil derfor arbeide for en krass resolusjon med sterke tiltak, sa hun etter møtet i Sikkerhetsrådet.

FN-resolusjon 1718 ble vedtatt etter at Nord-Korea gjennomførte sin første atomprøvesprengning i oktober 2006. Den innebar økonomiske straffetiltak, våpenblokade samt handelssanksjoner mot landet.

Resolusjonen forbyr også Nord-Korea å gjennomføre atomprøvesprengninger eller tester av ballistiske raketter.

Også 5. april brøt landet denne FN-resolusjonen ved å gjennomførte en rakettoppskytning. Ledelsen i Pyongyang hevdet at de skjøt opp en satellitt, men ble anklaget av omverdenen for å ha gjennomført en fordekt prøveskyting av en langdistanserakett.

Nord-Korea lar seg ikke skremme av verdens fordømmelse og kommer trolig til å følge opp mandagens atomprøvesprengning med en rakettprøveskyting.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap melder at Nord-Korea akter å prøveskyte en kortdistanserakett over Gulehavet i løpet av tirsdag eller onsdag.

- Nord-Korea har innført en forbudssone for alle fartøy i Gulehavet utenfor Jungsan i Sør-Pyongan-provinsen. De kommer trolig til å avfyre en kortdistanserakett i morgen, opplyser en regjeringskilde i Seoul til Yonhap” (sitat slutt).

Det er en skam at et tyrannisk regime som Nord Korea fortsatt eksisterer. Pga. sin kommunisme er landet så fattig at befolkningen stadig rammes av sultkatastrofer. Levestandaren er blant de laveste i verden. Ikke på noe område finnes individuell frihet; lander virker som om befolkningen kun er til for å hylle diktatoren og arbeide for å skape hans stormannsgale prosjekter. Og disse prosjektene inkluderer nå planer om å lage atombombe og langdistanseraketter.

Som vanlig i årene etter annen verdenskrig skjer dette - at tyranner ruster opp og truer siviliserte land - fordi Vesten har sviktet: Koreakrigen (1950-53), som ble utløst ved at det kommunistiske Nord-Korea invaderte det friere Sør-Korea, endte ikke med en militær seier til Vesten slik annen verdenskrig hadde gjort, den endte med noe som reelt sett var en våpenhvile, en våpenhvile som fortsatt er det reelle forholdet mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Krigen burde ha endt med full militær seier til Sør-Korea og de allierte, først og fremst USA. Hadde USA da kjørt krigen som den burde ha blitt ført ville også de som nå bor i Nord-Korea hatt et velstående og fritt samfunn, og vi ville ikke ha blitt utsatt for trusler fra en gjeng tyranner med atomvåpen og langdistanseraketter. I steden er det Vesten gjør kun et slag i luften.

Det eneste vi nå kan si sikkert er at FN ikke vil gjøre noe som helst som kan stanse et atomangrep fra Nord-Korea. Så vi lever i spennende tider.

Kilder:
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9319252

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=553830