Oljesøl og oljerot

Som kjent har et lasteskip, ”Full City”, gått på grunn utenfor Langesund, og store mengder tungolje har lekket ut. Dette har medført at et stort antall fugler er blitt tilgriset og ikke kommer til å overleve, til at et stort antall strandeiendommer er blitt tilgriset og til at en rekke båter er blitt skadet. Det kan ifølge avisene ta opp imot ti år før skadene er rettet opp.

Dette er ille. Nå er det slik at man ikke kan sikre seg 100 % mot at uhell skjer, men det man kan gjøre er dels på forhånd å gjøre det man kan for at uhell ikke skal skje, og hvis det skjer bør man ha etablert et apparat som kan settes inn slik at skadene blir rettet opp så raskt som mulig. Dessverre ser det ut til at det som har skjedd ved Langesund viser stor svikt på begge områder.

Hvis vi holder oss til skip med farlig/skadelig last så kan man dels sørge for at kun seriøse rederier får adgang til kysten, at skip må ha gode mannskaper, at skipene er i god stand, og at skipene benytter los dersom farvann og forhold ellers skulle tilsi dette. Noen bør også kunne holdes ansvarlig dersom noe galt skulle skje.

Dersom ulykken skulle skje, og det for eksempel slippes ut olje, så bør man ha et apparat med alt fra lenser som kan hindre oljen i å spre seg via pumper som kan ta oljen opp fra sjøen til mannskaper som kan settes inn for å rense tilgrisede strender. Man kan også ha folk som kan settes inn for å vaske dyr som er blitt tilgriset.

Ut i fra det vi har sett i pressen har det i forbindelse med ulykken med ”Full City” sviktet på praktisk talt alle disse områdene. Verst er det med tilgrisingen med olje. Pga svak innsats har oljen spredd seg over store områder og folk med båter og strandtomter langt unna selve grunnstøtingen må regne med at båtene og strendene ikke blir så fine i tiden fremover.

Hvis vi går til politikken i dette så er det slik i dag at de aller flest regner med at dersom det oppstår et problem så vil staten/det offentlige ordne opp. Dette tror de selv om staten svikter hver eneste gang noe skjer. Vi tillater oss å trekke inn SV her – de forsøker å slå politisk mynt på dette selv om partiet har hatt miljøvernministeren de siste tre årene (først Helen Bjørnøy, så Erik Solheim) uten at vedkommende statsråd har gjort noe merkbart for å styrke beredskapen mot oljesøl av denne typen; SV har vært mer opptatt av fiktive problemer som drivhuseffekten enn å løse reelle problemer. Så SV er de som har mest å skamme seg over her - hadde de tatt reelle problemer på alvor hadde de arbeidet for at vi hadde hatt en skikkelig beredskap i tilfelle oljeutslipp.

DLFs syn er at staten ikke er i stand til å gjøre en god jobb på noen områder (bortsett fra de legitime statlige områdene som er politi, rettsapparat og militært forsvar). Vi mener derfor at alt som skal gjøres for å rydde opp etter uhell av denne typen bør skje i privat regi; som sagt, at offentlige ordninger ikke fungerer ser vi hver gang det skjer noe slikt.

De som bør finansiere og organisere det apparat som bør settes inn hvis uhellet først er skjedd er forsikringsselskaper, grunneiere, og båteiere, samt grupper som er opptatt av et rent miljø. Disse bør kunne etablere en organisasjon som kan settes inn på kort varsel dersom det skulle være behov for det. Det bør også være rom for frivillige; i forbindelse med utslippet ved Langesund har frivillige meldt seg, men er blitt avvist (nå kan det være gode grunner til dette, for eksempel sikkerhet).

Dessverre er det slik at dersom vi har det som i dag, når alle forventer at staten/det offentlige skal løse alle problemer, så blir folk passivisert. Dersom de hadde visst at slike ting ikke er et statlig ansvarsområde så ville det ha utløst kreativitet og skaperevne og man ville ha fått energiske folk som hadde laget effektive og fleksible løsninger som ville ha tatt hånd om oljesøl langt mer effektivt enn det skjer i dag. Og hvis noe hadde gått galt hadde noen blitt holdt ansvarlige – til sammenligning er det ingen som holder Bjørnøy eller Solheim ansvarlig for at det i dag ikke finnes noen effektiv beredskap mot oljesøl.

Uansett så håper vi at de vakre områdene ved Langesund blir rengjort så fort som mulig, og at områdene snart blir tilgjengelige for de som kan bruke dem.

Kilder:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=565254

http://nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.6717908

http://e24.no/makro-og-politikk/article3202045.ece#