Et godt forslag fra Venstre: ”Vil flytte asylsøkere hjem til deg”

(Sitatet i overskriften har vi hentet fra VG, og den er ikke korrekt; det blir feil å si "deg". Men hva kan man vente seg av journalister som har for vane å vinkle saker slik at de får mest mulig oppmerksomhet – hvorvidt innholdet er sant eller ikke spiller åpenbart liten rolle.)

Det det er snakk om er i følge en artikkel i VG dette: ”Som et alternativ til overfylte asylmottak foreslår Venstre-politiker Rita Sletner å innkvartere flyktninger hjemme hos folk flest”. Sletner, som er Stortingskandidat for Venstre i Østfold, sier videre: ”- Mitt forslag er at vi kan ha vertsfamilier for asylsøkere. Det ville være veldig god integrering, hvor asylsøkerne må forholde seg til norsk kultur…”. Så vidt vi forstår dette skal asylsøkere bli plassert hos familier som ønsker dette, det er altså snakk om en frivillig ordning; et poeng som VGs overskrift tilslører.

VGs artikkel fortsetter: ”… Sletner tror ikke det vil by på problemer å rekruttere hybelverter for asylsøkerne. … I tillegg til å innkvartere asylsøkere i private boliger, ønsker Venstre-politikeren at mottakene i Norge generelt skal bli mindre.”

Vi støtter absolutt dette forslaget. Innvandrere og asylsøkere bør ikke bli plassert i/under offentlige tiltak/ordninger; å ta vare på innvandrere/asylsøkere bør bli en fullt ut privat oppgave. De som ønsker å bidra kan betale for asylsøkerne, og de som ønsker det kan ta inn asylsøkere i sine hjem. Etter DLFs syn er dette en langt bedre ordning enn å plassere hundrevis av asylsøkere tett sammen i asylmottak som dessverre ofte ligger isolert til langt fra folk.

De som kommer hit bør raskest mulig tilpasse seg norske normer og vaner, og de bør raskest mulig finne seg et arbeid. Alt dette vil gå langt bedre dersom asylsøkerne bor i små grupper rundt omkring i norske miljøer enn om de for eksempel bor sammen med 500 - 1000 andre asylsøkere i en gammel militærleir på Andøya,

DLF mener at det offentlige ikke skal bruke midler på å ta seg av innvandrere/asylsøkere. Heller ikke skal det offentlige bruke midler å huse dem. Men dersom private familier vil ta seg av en gruppe asylsøkere/innvandrere må de gjerne det.

Dersom det som Venstre nå foreslår blir gjennomført i stor stil vil det føre til at problemene forbundet med enkelte innvandrere blir kraftig redusert.

Vi skrev at dette var et forslag fra Venstre. Det er nok en sannhet med modifikasjoner – det finnes vel ikke en eneste sak som Venstre står samlet bak. Så dette er nok ikke et forslag fra Venstre, det er et forslag fra noen i Venstre. Det skal bli interessant å se hvordan dette forslaget blir mottatt av de andre i Venstre og i de andre partiene.

Uansett: vi i DLF har som mål at alle innvandrere/asylsøkere skal tas i mot av private, og at offentlige budsjetter ikke skal inneholde noen utgiftsposter beregnet på innvandrere.

La oss til slutt nevne følgende; hva hvis ingen private vil ta imot asylsøkere? Da må de skaffe seg bolig og arbeid selv, eller så må de dra til andre land som har støtteordninger for dem.

Kilder:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=556539

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6140194