Fagforening ber SAS-ansatte gå ned i lønn

De økonomiske problemene i SAS er et stadig tilbakevendende problem. Det aller siste er at problemene er så store at selv en fagforening for kabinansatte – Parat - ber de ansatte gå ned i lønn. ”Dette kommer ikke på tale”, sier en annen fagforning (Norske kabinansattes forening, NMK).

Utgangspunktet for problemene var at SAS i mange år hadde nærmest monopol på en rekke flyvinger inne i og til/fra Norge. Monopol betyr at staten forbyr andre aktører enn noen utvalgte å operere innen et marked. I dette tilfellet nektet staten en rekke flyselskaper å betjene de samme rutene som SAS hadde. Da kunne SAS sette prisene hvor de ønsket – det var ingen priskonkurranse, og de ansatte kunne da få høyere lønn enn markedet skulle tilsi.

For å konkretisere dette vil vi minne om at i denne perioden kostet en tur mellom Oslo og Kirkenes omtrent 8 000 kr (i dag koster en slik tur 720 kr med Norwegian).

Grunnen til at SAS-ansatte hadde så høye lønninger var altså at de som fløy med SAS måtte betale en kolossalt høy pris for å fly.

Nå har SAS mistet dette monopolet, og de som ønsker å reise kan velge mellom en rekke ulike selskaper. Prisene er lave. Det er bare rimelig at dette må innebære at de SAS-ansattes høye lønninger blir reduser til markedsnivå.

Det er noe uvanlig at en fagforening ber de ansatte gå ned i lønn, men i dette tilfellet er det bare sunn fornuft; dette må til for å redde arbeidsplassene. Dersom lønningene ikke går ned vil selskapet ikke kunne overleve. Det virker som om Parat forstår dette, mens NKF ikke forstår det.

Hvis NKF ønsker statstøtte for å bevare de høye lønningene så betyr dette at folk som ikke brukes SAS skal tvinges til å betale en del av billettkostnadene til de som flyr med SAS. (Man må huske på at staten ikke har penger. Det staten gjør er å ta penger fra folk i form av skatter og avgifter, og så deler den i hovedsak ut pengene der hvor politikerne mener de kan hente inn mest stemmer.) De fleste vil forstå at noe slik er helt urimelig.

Nå har ikke DLF noen mening om hva lønningene i SAS bør være. Men det er vi for er frihet, inkludert økonomisk frihet. Vi er også imot all statsstøtte. Vi vil at alle selskaper som ønsker å fly skal få lov til det, dvs. vi mener at staten ikke skal hindre noen selskaper i å fly. Og så får den frie konkurransen som dette fører til bestemme prisene, og så får lønningene til de ansatte bli et resultat av dette.

Kun med en slik ordning kan man få et effektivt og godt tilbud.

Kilder:

http://nrk.no/nyheter/okonomi/1.6728721

http://www.parat.com/list.aspx?m=7&amid=163532