Regjeringsspørsmålet

Det er i dag fire uker til valget, og selv om det ikke skal velges regjering direkte, er dette et spørsmål som opptar svært mange, både vanlige velgere og kommentatorer.

Meningsmålingene gir et klart borgerlig flertall, men i en egen fersk meningsmåling sier velgerne at de foretrekker at den rød-grønne regjeringen fortsetter. Grunnen til dette er antagelig det rot som de borgerlige steller i stand mht regjeringsspørsmålet.

Uansett, det ligger altså an til et borgerlig (med borgerlig mener vi partiene FrP, H, V, KrF) flertall. Får vi da en borgerlig regjering? Vel, nå har både KrF og Venstre sagt at de foretrekker ”Jens fremfor Jensen” dvs. de vil heller ha en Ap-regjering enn en regjering hvor FrP spiller en avgjørende rolle.

(La oss skyte inn her at alle partiene har beveget seg til venstre de siste årene – dette gjelder også FrP og Høyre. Sp skiftet nylig side og forlot den borgerlige side og er nå med i den rød-grønne regjeringen, Venstre hopper som man kan forvente frem og tilbake; for en del år siden sa de at de ville i regjering med Ap; for tiden er Venstre på den borgerlige side, men dersom de støtter Jens fremfor Jensen kan man godt si at de igjen forlater den borgerlige side.)

Det ser derfor ut til at eneste måten vi kan få en regjering hvor FrP er med er dersom Høyre og FrP får flertall – i samsvar med sin vanlige prinisppløshet vi Høyre samarbeide i regjering med hvem som helst. Men et flertall av H og FrP er helt usannsynlig. Kan vi da få en regjering bestående av mellompartiene (H, V, KrF)? Det kan skje dersom disse blir større enn FrP, noe som er lite sannsynlig; meningsmålingene tyder på at FrP blir større enn de tre mellompartiene til sammen.

Så selv med et borgerlig flertall vil vi ikke få en borgerlig regjering fordi to av de borgerlige partiene da vil foretrekke en Ap-regjering.

Hva skjer da? Det er rimelig å anta at dersom de rød-grønne mister flertallet vil den sittende regjeringen gå av. (Før forrige valg lovet de rød-grønne at dersom det ble rød-grønt-flertall så skulle disse partiene danne en flertallsregjering. Det er all grunn til å tro at Ap forregnet seg her, det ville ha vært enklere for dem å regjere dersom de rød-grønne ikke hadde fått flertall, da kunne de ha regjert alene og fått støtte fra forskjelling partier fra sak til sak i Stortinget. Da ville de også ha sluppet det udugelige og umodne SV som regjeringspartner, og de ville derved ha sluppet en rekke pinlige episoder og et betydelig antall løftebrudd fra SVs side. http://forum.dlf.info/viewtopic.php?f=4&t=1312

Men tilbake til de kommende valget. Det som vil bli resultatet er antagelig at Ap blir det største partiet, at FrP blir nest størst, og at det blir et borgerlig flertall. Da vil den sittende regjeringen gå av, og Kongen vil henvende seg til … ja, hvem? Siden det er borgerlig flertall vil han antagelig gå til FrP. FrP vil da sette i gang regjeringsforhandlinger, og finne ut at det ikke er grunnlag for en regjering hvor FrP er med; de eneste som vil samarbeide i regjering med FrP er Høyre. Og siden disse ikke har flertall - V og KrF vil som sagt ikke støtte en slik regjering – vil det i første omgang ikke bli noen borgerlig regjering.

Da vil Kongen henvende seg til det største partiet, dvs. Ap. Og Ap vil antagelig med glede igjen danne regjering, nå alene, dvs. uten den hemsko som SV som regjeringspartner er.

Men det er en viss mulighet for at Ap da sier at ”Nei, siden det er borgerlig flertall må de borgerlige danne regjering”, og da vil de bli en mulighet for at FrP kan danne regjering alene, men dette forutsetter altså at Ap får et tilbud om regjeringsmakt og sier Nei. (Det forutsetter også et flertall i Stortinget aksepterer dette, men vi vil tro at dette vil skje siden det blir det tredje forsøk på å danne regjering. En slik FrP-regjering vil kunne gjøre noe nyttig, men vi vil tro at den blir meget kortlivet). At Ap sier Nei til å danne regjering er altså helt usannsynlig. Ap er så maktkåte at de ikke vil si Nei til å komme i regjering og isteden gi taburettene til FrP.

Så, slik vi ser det nå er alternativene som følger: vi kan få en FrP-Høyre-regjering dersom disse to partiene får flertall. Dette er et meget usannsynlig resultat. Vi kan få en regjering av mellompartiene dersom disse på borgerlig side blir større enn FrP, noe som er lite sannsynlig, Den sittende regjeringen kan fortsette dersom de rød-grønne får flertall, noe som er meget usannsynlig.

Men slik vi ser det nå - og mye kan skje i de neste fire ukene – er det mest sannsynlig at vi får en ren Ap-regjering etter valget.