Den som sover synder ikke. Eller ...?

I alle har år det vært slik at den som sover synder ikke. Men i sosialdemokratiet er det annerledes. Under sosialdemokratiet kan det hende at man synder hvis man sover på feil sted, hvis man sover et sted for ofte, eller hvis man sover i et hus som myndighetene ikke har gitt en tillatelse til å sove i.

Alle som leser dette vet hvilken sak som enda en gang har gjort denne problemstillingen aktuell. Det har vist seg at en av statsrådene fra Arbeiderepartet, Helga Pedersen, har sovet ulovlig i sitt eget hus, og at hun har leid ut et naust hvor folk også har sovet ulovlig.

Vi siterer fra et par avisoppslag om saken. Fra VG:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=570791

Ap-Helga legger seg langflat: - Jeg burde visst bedre
Bor ulovlig i sitt eget hus 
* Lånte ut naust ulovlig

Helga Pedersen bor i ulovlig bolig

Og fra Dagbladet:

http://www.dagbladet.no/2009/08/26/nyheter/politikk/helga_pedersen/7830437/

Helga låner ut dette naustet ulovlig

Både i vinter og i sommer har det bodd folk ulovlig i Helga Pedersen naust i Vestertana.

Fra artikkelen:

- Er det lov å la noen overnatte der?

Det kan ikke brukes til utleie. Ifølge loven er det ikke godkjent for varig opphold. Det gjelder også overnatting. [Dette betyr at man kan sove der, men ikke for ofte!] (sitat slutt)

For det første bør alle følge de lover og regler som gjelder. Dette gjelder spesielt de som er tilhengere av disse reglene, og enda mer spesielt gjelder det de som har arbeidet aktivt for å innføre dem, og enda mer spesielt gjelder det de som er satt til å gjennomføre og håndheve dem.

Altså bør politikere fra Ap føle seg spesielt forpliktet å følge slike regler. Men Helga Pedersen har gitt blaffen.

Dette er ille, men er allikevel som man kan forvente; det finnes jo en rekke slike eksempler - ferskest er en lignende sak som gjaldt statsråd Aslaug Haga. Hun måtte som kjent gå av som statsråd pga saken.

Vi i DLF har ikke så mye å si annet å si til dette enn at dette ikke burde vært noen sak i det hele tatt. Vi mener at man burde kunne gjøre hva man vil på sin eiendom (så lenge det er fredelig), og at myndighetene ikke har noe med hva man gjør. Man bør kunne bygge på, endre bruk, og til og med sove der uten at andre mennesker – eller myndighetene - har noe med det å gjøre.

Ja, enkelte reguleringsordninger har et fornuftig formål. Mange vil ikke like at det f.eks. etableres en høyblokk i et villaområde, men slikt kan i et fritt samfunn hindres med frivillige avtaler mellom de som eier eiendommer i området. Statlig innblanding er overhode ikke nødvendig for å hindre slikt.

Uansett, det som har skjedd viser at selv om folk er statsråder for Ap så gir de blaffen i lover og regler de sier de er for, i praksis følger de en politikk som ligger nær opp til det DLF står for, og vi unner dem det - vi unner dem det mediekjør og det ubehag og det tap av respekt som deres dobbeltmoral (eller inkompetanse) fører til.