EM i fotball, etterbruk, finansiering, etc.

Fotballforbundet ønsker at EM i fotball 2016 skal arrangeres i Norge. I går la de frem en plan som analyserer planleggingen av arrangementet, inkludert en beregning av hva statstilskuddet bør/må være for at arrangementet skal kunne gjennomføres: innpå 7 milliarder kroner.

At dette kan bli et stort og flott arrangement er det ingen tvil om: det vil rette oppmerksomhet mot Norge, det vil føre til at mange turister kommer hit, det vil være en inspirasjon for både spillere og andre som er involverte i fotballbevegelsen, osv.

Slik sett er arrangementet et svært nyttig tiltak. Men det var dette med kostnadene da. Vi siterer fra ww.fotball.no, Fotballforbundets hjemmeside: ”I dag [2/9] leverer Fotballforbundet sin analyse av hva det vil koste å arrangere EM i fotball 2016 i Norge, til Regjeringen ved kulturminister Trond Giske. Ved å søke om EURO 2016 ønsker Norges Fotballforbund (NFF) og Svenska Fotbollförbundet (SvFF) å invitere fotball-Europa nordover til en spektakulær folkefest som også vil gi store positive samfunnsøkonomiske effekter. … Tallene er kontrollert og dobbeltkontrollert så grundig at vi i dag er i stand til å antyde at behovet for statstilskudd trolig vil ligge på rundt 6,9 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av fotballens eget bidrag på ca 1,6 milliarder kroner.”

http://www.fotball.no/nff/NFF-mener/2009/Overleverer-EM-soknad/

Som sagt, dette vil kunne bli et flott og nyttig tiltak. Men som antydet over vil det koste penger, og det er ikke slik det burde være. Det burde være slik at dersom noe er nyttig så vil det være mulig å gjennomføre det slik at det ikke koster penger, men tvert imot slik at det gir inntekter!

Når det sies fra Fotballforbundet at det trengs innpå 7 mrd kr fra staten for å gjennomføre dette, så viser dette at organiseringen er helt feil, spesielt når det samtidig sies at arrangementet totalt sett vil gi positiv samfunnsøkonomisk gevinst.

Dersom et slikt arrangement vil gi en total gevinst så vil det være mulig å finansiere det med bidrag fra de som på sikt vil høste denne gevinsten. Dersom det vil gi gevinst så er det mulig å få arrangementet finansiert fra de som vil tjene på (deler av) det. Dersom det vil bringe turister til Norge burde det være mulig å få turistnæringen til å investere. Dersom det fører til flere TV-sendinger og flere TV-seere burde det være mulig å få investeringer fra TV-selskaper. Dersom det skulle føre til utbygging av telefonnett burde det være mulig å få investeringer fra teleselskaper, osv.

Men når disse ikke ønsker å investere kommer det antagelig av at de har vurdert det slik at arrangementet ikke vil gi gevinst på sikt, det vil tvert imot koste penger, dvs. det vil gi tap.

Det er antagelig derfor Fotballforbundet ønsker bidrag fra staten. Da vil det ikke være realøkonomiske vurderinger som ligger til grunn for en evt. bevilgning, men noe som reelt sett er politikeres kjøp av kortsiktig popularitet med skattebetalernes penger.

Før vi avslutter vil vi kort nevne et poeng til: ved alle slike søknader snakker søkeren om etterbruk av anleggene (det må alltid bygges store anlegg til slike arrangementer; de blir bare brukt ved dette ene arrangementet, men for å gjøre politikerne mer velvillige sier de at det er store muligheter for etterbruk, dvs. bruk av arenaene etter at arrangementet er ferdig).

Slik etterbruk blir det nesten aldri noe av. Etter hvert eneste store arrangement står store og flotte og imponerende arenaer der og blir ikke brukt – dette skjedde etter OL på Lillehammer i 1994, det skjedde etter OL i Peking for kort tid siden, og det finnes et stort antall andre eksempler som viser at etterbruken er nær null - noen vesentlig etterbruk blir det ikke snakk om. Alle vet dette, og grunnen til at det nevnes er kun for å få de involverte til å tro at investeringen er en investering og ikke forbruk. Fra selve rapporten: ” For nasjonalanlegget er det foretatt en grundig vurdering av hvor stor forpliktelse NFF kan påta seg under en risikoprofil hvor NFF kan garantere for etterbruk og drift av anlegget.”

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/EM_2016/Invitasjon_til_dialog_o...

Vi i DLF mener at dette vil kunne bli et fantastisk flott arrangement. Men vi mener også at det ikke vil være lønnsomt. Dersom staten bruker penger på dette, og det vil den sannsynligvis gjøre (hvis Norges Fotballforbund får arrangementet), så er dette penger som altså går til forbruk og ikke investering.

Vi er imot at det skal brukes statlige penger på slikt. De som ønsker at dette arrangementet skal gjennomføres i Norge kan bruke så mye de måtte ønske av sine egne penger for å få dette i stand, men vi er altså helt imot å bruke skattebetalernes penger på slikt – å arrangere idrettsstevner er langt fra å være en offentlig oppgave.