DLF i Si:D

DLF er det parti som i dag presenteres i Aftenpostens SiD, en leserbrevspalte beregnet på ungdom. Det som Aftenposten trykker er noe forkortet i forhold til det som ble sendt inn, så vi velger i dag å publisere her den uforkortede versjonen av vårt svar. Partiene var bedt om å svare på tre spørsmål, og de gjengis i bold.

Hva er partiets tre viktigste saker i årets valgkamp?

Det viktigste grunnprinsippet for Det Liberale Folkepartiet er individuell frihet; hvert menneskes rett til å styre sitt liv, dvs. sin kropp, sin eiendom og sin inntekt. Dette er den aller viktigste saken for DLF.

Hvis vi skal gi tre eksempler på konkret politikk basert på dette prinsippet i dagens situasjon så vil vi

1) omgående fjerne all skatt som ikke belastes noen inntekt, dvs. eiendomsskatt, formueskatt, arveskatt. etc.

2) fjerne all toll (som avgiften på kjøp av varer fra utlandet på internett)

3) gjøre det lettere for entreprenører og bedriftseiere ved å fjerne en rekke plagsomme lovpålegg.

Hvorfor bør ungdom/førstegangsvelgere velge nettopp deres parti?

Dagens system, velferdsstaten, innebærer at det legges stadig større byrder på de unge og på fremtidige generasjoner. DLF er det eneste partiet som vil ha et system hvor hver enkelt betaler for seg selv og hvor man ikke velter byrdene over på andre og på fremtidige generasjoner.

Dessuten er det slik at velferdsstaten gjennom høye skatter straffer de som jobber produktivt og gjennom ulike støtteordninger i større eller mindre grad belønner passivitet. De som skal overta samfunnet vil ikke være tjent med et slik system, de vil være tjent med et system hvor arbeid og verdiskapning belønnes.

Hvem blir Norges statsminister etter valget?

Antagelig Stoltenberg i en ren Ap-regjering (noe han selv også antagelig foretrekker; han vil foretrekke å regjere alene heller enn sammen med de plagsomme SV og Sp). De borgerlige klarer ikke å bli enige om noe alternativ, og dette er enda en grunn til ikke å stemme på dem og å stemme på DLF i stedet.