Valgresultatet

Igjen er DLF et av de partiene som har gått mest frem ved Storingsvalget: i Oslo økte antall stemmer til DLF med mer enn 50 %. (Det er kun i Oslo vi har sammenligningsgrunnlag; vi stilte også i Oslo ved forrige Stortingsvalg.) I og med at vi ble utsatt for en nærmest total presseboikott så er dette et ganske tilfredsstillende resultat.

Om resultatet for de andre partiene vil vi først si at det er skuffende at de rød-grønne beholder flertallet. Dessverre klarte de borgerlige ikke å oppnå flertall, noe som antagelig i hovedsak skyldes at regjeringsspørsmålet var uavklart. Størst skyld for dette ligger på Lars Sponheim, som heller ville ha Jens enn Jensen, dvs. som heller ville ha en rød-grønn regjering enn en hvor FrP er med. Men Sponheim fikk som fortjent. Venstre gjorde et kolossalt dårlig valg: de mistet åtte mandater. Naturlig nok valgte da Sponheim å gå av som leder i Venstre; dette er et om ikke verdig så i hvert fall et fortjent sorti. Han vil allikevel bli savnet; norsk politikk vil bli langt mindre underholdende uten Sponheim.

Høyre ble valgets vinner og mange hevder at de gjorde en spesielt god valgkamp. Vi vil si at Høyre nærmest lå nede for telling før sommeren, og man kan si at fra det nivået de lå på da var kun en vei mulig; opp. Og de kom seg rimelig godt opp i de siste månedene. Man bør også huske på at for fire år siden var det enkelte Høyre-folk som stemte på Venstre for å sikre et borgerlig flertall (!). Det er grunn til å tro at mange av disse nå vendte tilbake til Høyre. Antagelig har også Høyres holdning om å samarbeide i regjering med alle som var villige til det virket positivt på velgerne.

FrP gikk noe frem og har som vanlig gjort sitt beste valg noensinne. Etter det kolossale kjøret som de rød-grønne og pressen har kjørt mot FrP i det siste så er dette resultatet ganske imponerende.

SV gikk som fortjent på et stort nederlag. SV er ikke modent for å delta på regjeringsnivå, og selv om mange sosialdemokrater synes at Kristin Halvorsen er en kompetent finansminister, så er SV i hovedsak et parti for virkelighetsfjerne studenter og akademikere. SVs rekordliste i løftebrudd og intern uro bekrefter dette.

At Ap ble valgets vinner er ikke overraskende. Ap virker solid og kompetent, og at det derfor vekker tillit er bare som man kan forvente, Når også nærmest en unison presse reelt sett sier at kun Ap kan styre Norge så er det ikke annet å vente enn at Ap vinner. Men det er også imponerende at Ap har klart å få nærmest hele pressen til å opptre som en del av partiets valgkampmaskin.

Før vi går videre vil vi bare ha nevnt at vi er glade for at Rødt ikke kom inn på Stortinget, og at KrF er for nedadgående. Vi vil også ha nevnt at valgdeltagelsen var lav; faktisk den laveste på mer enn 80 år. Dette er et tydelig tegn på at mange velgere synes politikk er uinteressant, en holdning som de antagelig har fordi de ikke oppfatter at det er noen vesentlig forskjell mellom de borgerlige og de rød-grønne. Det er vanskelig å si at de tar mye feil i dette.

Hva blir så veien fremover? Med Venstre ute (de har to mandater, men de mangler altså den strie Sponheim) vil det bli enklere å få til et borgerlig alternativ før valget i 2013. Da har vi også hatt åtte år med rød-grønn regjering, og velgerne vil nok da ha et sterkt ønske om et skifte til noe bedre. Hvis FrP og Høyre da klart sier at de vil danne regjering vil vi tro at det blir meget sannsynlig med et skifte. Men Høyre og FrP er langt fra så gode som de burde og kunne være. Hvis vi da kunne få en situasjon som ligner den de har på venstresiden, hvor man har de store Ap og SV med Rødt som en slags vaktbikke, altså med Høyre og FrP som de to store og med DLF som passer på dem og som sier i fra hver gang de går i en anti-frihetlig retning, så ville det være det beste vi kan håpe på i første omgang.

Så vi i DLF er glade for den økede oppslutningen, og begynner umiddelbart arbeidet med å bygge organisasjonen ytterligere og å satse på de kommende valgene.

.....

Valgresultatene ligger her: http://www.regjeringen.no/krd/html/valg2009/