Motstanden mot Obama

President Obamas sterkt venstreorienterte politikk har ført til at de problemene han arvet etter president Bush er blitt større, og også til at motstaden mot ham og hans politikk har økt kraftig. Spesielt er det Obamas forsøk på å gjennomføre en statlig overtagelse av helsevesenet som har satt sinnene i kok.

Over hele USA arrangeres det nå såkalte ”tea-parties”, oppkalt etter ”the Boston Tea Party” som var det første skritt som resulterte i at USA (navnet kom dog senere) erklærte seg uavhengig av kolonimakten England.

På disse møtene deltar titusener av demonstranter i byer over hele USA, og på sist lørdags tea-party i Washington var det ca 1,5 millioner mennesker tilstede. Her er noen bilder fra arrangementet: http://912dc.dhwritings.com/

Det er helt klart at mange mennesker protesterer, at protesten er folkelig og bredt fundert, og at det de protesterer mot er Obamas politikk og spesielt hans venstreorienterte helsereform.

Hvordan reagerer så Obamas tilhengere og støttespillere på dette? En fremtredende slik er tidligere president Jimmy Carter. Her er overskriften fra et oppslag han fikk i Dagbladet: ”Carter kaller Obama-motstandere rasister”. Nå er dette Dagbladets overskrift, og det er ikke full dekning for utsagnet i det Carter virkelig sa. Det han sa var følgende, igjen sitert fra Dagbladet:

”Enkelte av motstanderne av president Barack Obamas planer om helsereformer har rasistiske motiver for sin motstand, hevder ekspresident Jimmy Carter.” Så Carters egentlige formulering er kun at *enkelte* av motstanderne er rasister.

Hva bygger Carter dette på? Carter påstår at enkelte ikke ønsker i helsereform fordi mannen som leder arbeidet med den er halvt hvit og halvt farvet? Hvorfor skulle dette føre til at noen er imot en helsereform? Finner vi noen begrunnelse for dette i Carters uttalelse? Ikke i det som Dagbladet gjengir.

Vi siterer igjen fra Dagbladet: ”Carter sa i et fjernsynsintervju tidligere denne uken at noen av de mest innbitte kritikerne av planene om reformer i helsestellet egentlig er ute etter å så tvil om Obamas person. Det egentlige motivet er at de misliker presidentens hudfarge, framholdt han.

- Jeg tror en overveldende del av fiendskapet mot Obama skyldes at han er svart, altså afroamerikaner. Mange folk i sørstatene mener at afroamerikanere ikke er kvalifisert til å lede dette store landet, sa Carter, som var president i USA fra 1977 til 1981.”

Ikke overraskende finnes det ingen saklig begrunnelse fra Carter. Vi vil bare skyte inn at i USA finnes det høyesterettsdommere som er svarte, enkelt topp-militære har vært svarte, og svarte har hatt embeder som nasjonal sikkerhetsrådigiver og utenriksminister. Men disse har vært konservative, og dette har ikke ført til rasistiske protester. Når man nå har en svart president som fører en sterkt venstreorientert politikk, en politikk som fører til protester, så kommer beskyldingene om at protestene bunner i rasisme.

Carter sa riktignok at ”enkelte” av Obamas motstandere er rasister, men dett er ille nok. Og Carter er ingen enslig svale, det finnes en rekke andre kommentatorer som sier det samme som ham. Joe Klein i Time, Paul Waldman i The American Prospect, Paul Krugman og Maureen Dowd i New York Times er bare noen få (linker nedenfor).

Hva kommer dette av? Hvorfor er det slik at når man kritiserer meningene til en person som tilfeldigvis er mørkhudet så oppfatter mange av hans støttespilleree dette automatisk som et usaklig angrep begrunnet i hudfarve/rase?

Vi kan ikke se annet enn at svaret på dette spørsmålet er som følger: de som blir kritisert (her: Obamas meningsfeller, dvs. venstresiden) har ingen saklige argumenter, og kan ikke svare på annen måte enn å gå til personangrep.

I hovedsak går motstanden mot helsereformen på statlige ordninger alltid må fungere dårlig: de må føre til sløsing, ineffektivitet, byråkrati, rasjonering, køer, kostnader som løper løpsk, synkende kvalitet, osv. Dette kan begrunnes teoretisk og praktisk i så stort omfang som måtte være ønsket. De venstreorienterte svarer aldri på slike innvendinger (annet enn ved å si at ”ja, det har alltid vært slik opp til nå, men denne gangen skal det ikke skje, vi skal klare det denne gangen”).

Det finne også de som deltar på ”tea-parties” som kjører den moralske linjen og som sier at det er umoralsk av staten å ta penger fra noen og bruke dem til å gi tjenester til andre. De bruker slagord som ”Brother, you ain`t my keeper” og ”My Life Belongs to Me, Not the State”.

Det er korrekt at USAs helsevesen fungerer dårlig selv om det i stor grad er privat. Dette kommer av at dette markedet er fullstendig gjennomregulert av det offentlige – helsevesenet er altså privat, men det er ikke fritt, og det er derfor de har så store problemer (selv om de fleste amerikanere får utmerkede helsetjenester). Kun en liberalisering og deregulering vil føre til at stadig flere vil få tilgang til gode heletjenester. Løsingen er ikke, som Obama går inn for, en sosialisering av helsevesenet, løsningen er en fullstendig deregulering av hele helsemarkedet.

En annen grunnene til at de venstreorienterte ikke klarer å svare på en saklig måte er at de ikke forstår at store grupper av befolkningen kan være uenige med dem. Det som skjer på ”the tea parties” er at befolkningen protesterer mot en venstreorientert politikk, og dette er noe de venstreorienterte ikke kan forstå. Og derfor har de ingen argumenter å komme med, og da er det lett, som vi ser, å henfalle til personangrep.

All ære til Obama selv akkurat i denne saken, Det Hvite Hus har tatt avstand fra rasime-beskyldningene.

Vi vil tro at Obama vil få stadig større problemer i tiden fremover, noe som skyldes den venstreorienterte politikken han fører, kritikken mot ham vil øke, og de venstreorienterte vil i hovedsak kun svare at Obamas motstanderne er rasister. C'est la vie.

http://www.dagbladet.no/2009/09/17/nyheter/utenriks/barack_obama/rasisme...

http://swampland.blogs.time.com/2009/09/16/yes-its-racism-but-its-compli...

http://www.prospect.org/cs/articles?article=stuff_some_white_people_dont...

http://www.nytimes.com/2009/09/13/opinion/13dowd.html?_r=1