Biler brenner i Göteborg

Dagsrevyen viste i går 20/9) en reportasje om ting som nå også skjer i Göteborg, men som i lengre tid har skjedd i Paris, i Athen, i København, i Malmö, og i flere byer i Tyskland og i England: Innvandrerungdommer kaster sten på brannbiler og politibiler som er på vei inn i visse områder hvor de fleste beboerne er innvandrere. Brannvesenet er på utrykning for å stanse en brann, politiet er på vei for å ta opp forklaringer etter at en forbrytelse har funnet sted, og innvandrerungdommene vil hindre dem i deres arbeid eller stanse dem helt.

Men det er ikke bare stenkasting på utrykningsbiler som skjer, biblioteker og skoler og kirker og biler blir også satt fyr på.

Vi fant ingen omtale av denne saken på noen nettside i dag (Aftenposten skrev dog om dette for en ukes tid siden http://www.aftenposten.no/nyheter/article3266765.ece ), ikke engang på NRKs nettside, men på på document.no fant vi en film med tittelen : ”Mångkulturella Göteborg brinner igjen”

http://www.document.no/2009/08/mangkulturella_goteborg_brinne.html

Hva er det som skjer? Hva kan være grunnen til at innvandrerungdommer tenner på skoler og kirker og biler og hindrer politiet og brannvesenet i å rykke ut?

En innvandrerungdom ble intervjuet i Dagsrevyens reportasje og han sa at de ble trakassert av politiet, at de bare hevnet seg, og at politiet ikke hadde noe i deres område å gjøre. En kommentator sa at disse ungdommene føler seg stengt ute fra det svenske samfunnet og at det de gjør er noe de må gjøre for å vise sin frustrasjon – de opplever at de ikke blir hørt på noen annen måte.

Vi har vanskelig for å tro at det forekommer polititrakassering av innvandrerungdom i noe stort omfang (selv om en og annen episode nok kan forekomme). Men uansett hva som har skjedd så kan ikke dette rettferdiggjøre det enorme skadeverk som nå forekommer. Å si at disse ungdommene er blitt så dårlig behandlet at de ikke har noen annen måte å vise sin frustrasjon på enn å tenne på biler og kirker og skoler og å kaste sten på utrykningsbiler er fullstendig uholdbart.

Det blir også feil å si at det er blitt stengt ute. De har fått støtteordninger, de har fått skoleplasser, de (deres familier) har fått leiligheter, og de skulle derfor ha all grunn til å klare å komme seg inn i vanlige miljøer i det landet de (eller egentlig deres foreldre) kom til.

Hva er det så som er det egentlige problemet? Det er enkelte ting som ikke er nevnt i noen av de reportasjene vi har sett.

For det første ser det ut til at disse ungdommene er relativt ekstreme muslimer. I så fall ønsker de ikke å bli integrerte i et sivilisert, vestlig demokrati; de misliker alt som vanlige europeere setter høyt (materiell velstand, et sekulært samfunn stor grad av individuell frihet). At enkelte radikale ungdommer ønsker å ødelegge det som symboliserer dette samfunnet - skoler, bibliotek, personbiler - burde ikke overraske noen. Vedkommende som ble intervjuet på Dagsrevyen sa at ”politiet har intet her å gjøre” – dette innebærer at det området han snakket om ikke lenger var underlagt svensk lov, men av disse ungdommenes egen lov, som antagelig er ganske nær sharia.

Hva er det som har latt denne utviklingen skje? Som nevnt er disse ungdommene blitt tilgodesett med et vell av støteordninger. Slike ordninger innebærer at de som mottar dem blir passivisert, og at de blir stadig mer kravstore – hvis sosionomene og politikerne forteller dem at de har krav på mer og mer vil de etter hvert begynne å føle at dette er korrekt. (Man kan legge merke til at deres foreldre ikke har denne holdningen, de kom for å jobbe og jobbet godt.) De blir mer og mer kravstore, de blir aldri fornøyd, og begynner å lage kvalm når de ikke får det de føler de fortjener, og siden de er muslimer føler de at de er bedre enn ikke-muslimer.

Dersom det ikke hadde vært noen statlige støtteordninger ville alle disse ha vært i arbeidslivet, de ville ha blitt integrert, og samfunnet ville ha fungert mye bedre.

Et annet poeng er at velferdsstaten innebærer at kriminelle ikke straffes (eller straffes svært mildt). Hvor mange som var blitt straffet etter de utallige branner og stenkastingsepisodene ble ikke opplyst i Dagsrevyens reportasje, men vi vil ikke bli overrasket dersom tallet viser seg å være null!

Hva må til for å løse dette problemet på kort sikt? De som kaster sten eller setter fyr på noe må settes i fengsel. Lenge. Gjerne tre til fem år. Dette vil på meget kort sikt føre til enda flere tilfeller av hærverk og stenkasting, men etter kort tid vil de mest aktive sitte i fengsel. Det vil bli kjent i miljøet at de som utfører slikt hærverk må regne med fem år i fengsel, og da vil antall slike tilfeller synke til null.

Dette er det første som må gjøres. Det andre som må gjøres er å gjennomføre en kraftig liberalisering/deregulering av arbeidsmarkedet. Det må bli lettere å komme inn i en jobb enn det er i dag. (De må også bli lettere å si opp folk som ikke fungerer i jobben.) Et aspekt av dette er at lønnssatser må bli langt mer fleksible enn de er i dag.

Videre må støtteordninger redusere eller fjernes. Dette vil føre til at det ikke vil være mulig å bruke hele dagen til å irritere seg over at de ikke lykkes og å planlegge hærverk og andre forbrytelser, det vil føre til at de kommer inn i en produktiv virksomhet.

Vi kan ikke se at det finnes noen annen løsning på dette enn de tiltakene vi har nevn over. Vil de bli gjennomført med det første? Neppe. Hva vil skje da? Da vil de problemer som vi nå har sett i Paris, Athen, London, København, Malmö og nå Göteborg vil fortsette å spre seg i intensitet og omfang i alle byer hvor det er store andeler muslimer. Og antallet slike byer i Vest-Europa er ikke få.

http://www.document.no/2009/09/brann_i_goteborgs_forsteder.html

http://www.document.no/2009/09/brann_og_vold_har_spredt_seg_t.html

http://www.document.no/2009/08/brannmenn_i_stor-goteborg_situ.html

http://www.document.no/2009/08/krigen_i_goteborg.html