Lae går

Byrådsleder i Oslo, Erling Lae, varslet i går 23/9 at han går av som byrådsleder, noe som kom som en overraskelse for de fleste. Lae, en hederlig og sympatisk person som har vært populær i alle leire, måtte i motsetning til flere av sine partifeller som har innehatt toppverv i Oslo heller ikke gå av som følge av skandaler, slik Grethe Horntvet, Albert Nordengen og Per Ditlev Simonsen måtte.

Lae fikk stående applaus i bystyret da han varslet sin avgang. Det er åpenbart at han av bystyret ikke klandres for de mange skandalene som har preget Oslos administrasjon i den tiden han har vært byrådsleder: skandalen med undervisningsbygg, IKT-skandalen, skandalen med kjøp av tomt til sykehjem Spania, skandalen med Tøyenbadet, Flexus-skandalen.

Til tross for alle disse skandalene er Lae åpenbart den beste type leder som Høyre kan produsere. Men selv ikke de beste i Høyre kan hindre slike skandaler, dette fordi slike skandaler er noe som må skje når det offentlige skal drive ting som ikke hører det offentlige til.

Med det offentlige mener vi både stat og kommune, og legitime oppgaver for disse er kun politi, rettsapparat og det militære. Forsøker det offentlige å drive andre ting enn dette må det gå galt: kvaliteten blir lav; det blir køer noen steder og overproduksjon andre steder; byråkrati, og korrupsjon og udugelighet vil florere, osv, - slik vi ser det overalt i dag.

Høyre er typisk mht til det at de ikke ser disse problemene med offentlig engasjement utenfor de legitime områdene, og ikke bare ser de dem ikke, de bygger opp om dagens system ved å styrke det ved enhver anledning. Så ofte de makter går Høyre inn for å overføre mer makt bort fra enkeltmennesker og over til det offentlige. Her er noen eksempler: de støttet røykeloven, de var med på å tvinge igjennom kjønnskvotering i private aksjeselskapers styrer, de støttet bioteknologiloven, de er imot at det skal være mulig å tjene penger på skoledrift, de er tilhenger av barskogvern, de støttet obligatoriske tjenestepensjoner, de øket momsen til 25%, de gjennomførte dobbeltbeskatning av aksjeutbytte, de vil at folk skal få velge leverandør av tv og internett uavhengig av hvem som eier kabelen inn til huset, osv. (Unntaket som bekrefter reglen er eiendomsskatten, som Høyre ofte er imot.)

Lae vil nå antagelig bruke mer av sin tid som nestleder i Høyre, og vil da antagelig klare å gjøre enda mer for å redusere enkeltmenneskets frihet enn han har klart tidligere.

Til slutt vil vi nevne ett eksempel som er det som klarest illustrerer Lae frihetsfiendtlige grunnholdning. Vi tenker på en uttalelse som kom i forbindelse med gatekampene i Oslo i februar, da voldelig pøbel gikk til angrep på deltagerne i en pro-Israel-demonstrasjon. Lae sa: ”… de som arrangerer demonstrasjoner har også ansvar for at det forløper fredelig, og at de ikke tiltrekker seg fiendtlige motdemonstranter… ” (kilde under).

Han sa altså at den som demonstrerer har ansvar for å ikke tiltrekke seg voldelige motdemonstranter. Dette betyr i realiteten at Lae vil ha slutt på alle meningsytringer som kan føre til personer som er fiendtlig innstilt kan dukke opp og lage bråk. Lae vil altså i realiteten ha slutt på at personer som har kontroversielle meninger gir uttrykk for dem i en demonstrasjon dersom pøbel kan finne på å angripe dem. Det Lae reelt sett går inn for er altså at alle skal rette seg etter mobben.

Lae sa imidlertid også følgende” - Det er kun politiet som kan hindre at slikt skjer igjen”. Men han burde da tilføyd noe slikt: "Vi skal sørge for at politiet heretter hindrer pøbel og motdemonstranter i å avbryte demonstrasjoner. Alle skal ha rett til å gi uttrykk for sine meninger, og de skal kunne gjøre dette uten å risikere å bli utsatt for vold og uten å risikere at demonstrasjonen blir avbrutt. Det er politiets oppgave å sørge for at dette kan skje.” Isteden for å si dette sa han altså at ”de som arrangerer demonstrasjoner har også ansvar for at … de ikke tiltrekker seg fiendtlige motdemonstranter”.

Alt dette er svært alvorlig, og vi deltar derfor ikke i den hyllesten til Lae som alle andre ser ut til å delta i.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2857369.ece