Helikopterranet i Stockholm

På et vis blir de fleste imponert over helikopterranet i Stockholm for et par dager siden: En gruppe på fem seks personer lander et helikopter på taket av en pengetellesentral i Stockholm. Der er ranssikringene svake, og ranerne kommer seg lett inn i bygningen. Inne foregår opptelling av et enormt beløp som ranerne så tar med seg, og de kommer visstnok unna med omkring seksti millioner svenske kroner. På forhånd hadde de sørger for å blokkere alle politiets helikoptre (med en bombetrussel) slik at disse ikke kom på vingene for å avskjære ranernes helikopter.

Heldigvis blir de arresterte kun etter få dager. Dvs. politiet har pr i dag arrestert de personene de mener sto bak ranet.

Vi siterer fra VG: ”Piloten [som er arrestert] skal være mistenkt for å ha fløyet helikopteret under det oppsiktvekkende ranet av tellesentralen i Stockholm natt til onsdag.

Natt til onsdag robbet proffe ranere tellesentralen G4S på Västberga i Sverige under det som ifølge svensk politi skal ha vært det største ranet i Sveriges historie. Søndag formiddag ble flere pågrepet. En av dem er en erfaren helikopterpilot, ifølge den svenske avisen Expressen.

Ifølge avisen var politiet i ferd med å gjennomsøke mannens hjem søndag ettermiddag. Ifølge Expressen skal han eie sitt eget helikopter og er nå mistenkt for å ha fløyet helikopteret som ble benyttet under ranet…”.

De som har stått bak ranet må åpenbart ha vært meget ressurssterke folk. Ikke bare har de planlagt dette, de har også hatt tilgang til folk som kunne gjennomføre det, inkludert en dyktig pilot som kunne fly et helikopter under vanskelige forhold. De som har stått bak dette må ha vært meget intelligente og profesjonelle.

Slike egenskaper er da åpenbart ikke til hinder for at de begår grove forbrytelser. Det som er årsaken til at noen begår tyverier er at de ikke har noen respekt for andres eiendom. De som begår tyverier synes det er helt legitimt at de tar fra andre, at de snylter på andre, at de lever på andres bekostning uten på noe vis å gi noe tilbake. Skal man bekjempe kriminalitet på lang sikt må man etablere en kultur hvor slike verdier ikke har noen legitimitet eller opplutning, dvs. skal man få eliminert kriminalitet (eller redusert den til praktisk talt null) må kulturen domineres av verdier som innebærer at man har respekt for andre mennesker, at man har respekt for andres menneskers liv eiendom.

Mao. utbred kriminalitet kommer av at kulturen domineres av verdier som ikke innebærer respekt for mennesker liv og eiendom. Skal man bekjempe kriminalitet må man sørge for at verdier som respekt for andre mennesker og deres eiendom blir satt høyt. I dag står respekten for individer og deres valg og deres eiendom meget svakt, og dette er en hovedgrunnen til at kriminaliteten er så høy. Det er altså ikke fattigdom eller en vond barndom som er årsak til kriminalitet, kriminalitet skyldes verdier som innebærer mangel på respekt for andre mennesker.

Dette – ideer og verdier som innebærer respekt for andre - er altså løsningen på kriminalitetsproblemet lang sikt. Men hva gjør man på kort sikt? Hvis vi tar utgangpunkt i ranet i Stockholm så er det opplagt at de som sto bak har vurdert alle muligheter. De har også vurdert muligheten for å bli tatt, men denne muligheten har åpenbar ikke vært så avskrekkende at den førte til at de avsto fra å begå ranet. Og her forstår vi dem. Hvis de for dette ranet blir idømt tre til fem års fengsel under de luksuriøse soningsforhold som nordisk fengsler tilbyr, så er dette så mildt at det praktisk talt ikke vil skremme noen fra noen kriminell handling hvor det er muligheter for et betydelig utbytte.

Mao, der som må til for å bekjempe kriminalitet på kort sikt er svært strenge straffer. Dersom disse ranerne hadde tatt med i vurderingen den type straffer vi tenker på så ville de ha avstått fra å begå ranet: hvis de hadde regnet med at dersom de ville bli tatt så ville de gått ut av fengslet som 70-åringer så er det lite sannsynlig at de ville ha gjennomført ranet.

Det som må til for å praktisk talt fjerne all reell kriminalitet er å idømme så strenge straffer at storforbrytere er gamle når de slipper ut. Det er ingen annen løsning på kort sikt (hva som er løsningen på lang sikt har vi skissert over).

Vil dette skje? Neppe. Det er bredt aksepterte holdninger i kulturen som bestemmer slike ting, og de grunnholdningene som innebærer liten respekt for individer og deres eiendom er de samme grunnholdningene som innebærer at kriminelle skal idømmes milde straffer.

Så den enste måten å få bukt med kriminaliteten på er å skifte ut de grunnholdninger som dominerer i dag med grunnholdninger som innebærer respekt for individer og deres liv og deres valg og deres eiendom. Det er ingen annen vei. Den veien vi er inn på i dag vil bare føre til mer og mer kriminalitet.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=585226