Hva skjer i Honduras?

Som kjent ble presidenten i Honduras, Manuell Zelaya, avsatt for noen måneder siden. Grunnen var at han forsøkte å endre grunnloven slik at han selv kunne bli sittende i flere perioder, noe den gjeldende grunnloven eksplisitt forbyr. Den venstreorienterte Zelaya, som politisk står nær folk som Castro og Chavez, og som har liten folkelig oppslutning, har som mål å styre Honduras svært lenge, og vil da ikke at grunnloven skal hindre ham i dette.

At Zelaya skulle avsettes ble først vedtatt i nasjonalforsamlingen. Vedtaket ble bekreftet av Høyesterett, og det militære sendte da Zelaya ut av landet, noe som skjedde i slutten av juni. Zelaya ble vekket midt på natten og satt på et fly. Man kan nok si at dette ikke var en spesielt klok fremgangsmåte.

Uansett ble dette over hele verden, av en unisont venstreorientert presse, fremstilt som et militærkupp mot Zelaya, dette selv om det altså var Zelaya som forsøkte å sikre seg makt i strid med grunnlovens bestemmelser, og at han ble fjernet fra sitt verv i fullt samsvar med det loven og Høyesterett sier.

I månedene etter at dette har skjedd har en rekke statsledere - fra Obama til Chavez – arbeidet for å gjeninnsette Zelaya. Nå er det inngått en internasjonal avtale - "Pact of San Jose" – som innebærer at Honduras skal forsøke gjeninnsette Zelaya. Zelaya har liten støtte i Honduras, men han har stor støtte fra venstreorientere ledere over hele verden. Det er denne brede støtten fra internasjonale ledere som har gjort at myndighetene i Honduras har latt seg presse til å sette i gang prosedyrer som gjør det mulig for Zelaya å bli gjeninnsatt.

Et eksempel på dette presset er at USA har kansellerte de visa som er utstedt til alle 15 dommerne i Honduras’ høyesterett og en rekke andre fremtredende borgere av Honduras. Videre har ambassaden i Honduras stanset alle utstedelse av visa til borgere av Honduras – budskapet er: ”hvis dere ikke gjeninnsetter Zelaya får dere aldri besøke USA igjen”.

Følgende omtale er typisk; Aftenposten beskriver de som stanset Zelayas tilsidesettelse av grunnloven som ”kuppregimet”. Sannheten er at det var Zelaya som forsøkte å kuppe, og at de som overtok forsøker å opprettholde konstitusjonen.

Gjeninnsettelsen av Zealay er nå gjenstand for forhandlinger i det honduranske politiske apparatet. Men det skal mye til før det går igjennom. Som sagt har Zelaya både nasjonalforsamlingen og Høyesterett mot seg, Men med det presset som USA og andre har lagt på Honduras er det mulig at Zelay kan bli gjeninnsatt. Men hvor lange vil han da sitte?

Det skal være ordinært valg på president i Honduras i slutten av november, og det skal bli spennende å se hvordan det går, og om resultatet blir akseptert. La oss tilføye at alle kandidatene ble godkjent før Zelaya ble avsatt

Det som har skjedd er at venstreorienterte ledere verden over har forsøkt å hjelpe en av deres egne, en leder som reelt sett har forsøk å tilrane seg selv makt i strid med landets grunnlov, nasjonalforsamling og Høyesterett.

Vå får håpe at de ikke lykkes.

http://www.investors.com/NewsAndAnalysis/Article.aspx?id=510574

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3287799.ece (Her er det også et foto, Zealya er i midten iført cowboyhatt)