Valg for eller mot Obama

Lokalvalg er ofte en test for de sentrale myndighetene – går regjeringspartiet tilbake i lokalvalg betyr dette som regel at regjeringspartiet er upopulært.

Første tirsdag i november er det ofte ulike typer valg i USA, og i går var tre av valgene spesielt viktige: guvernørvalgene i Virginia og i New Jersey, og suppleringsvalget i distrikt 23 i New York. Dette er de første valgene etter at Obama ble president – disse valgene er altså den første anledning velgerne har til å vise ved sin stemmegivning hva de mener om Obama. Som kjent har Obama satt rekord i synkende oppslutning på meningsmålingene, men det er valg som teller.

I alle tre valgene lå opprinnelig kandidater som var positive til Obama - demokrater eller venstreorienterte republikanere - godt an.

Valget i Virginia, en delstat som Obama vant i presidentvalget for et år siden, ga en klar seier til republikaneren Bob McDonnell; han vant med overlegne 59 % mot 41 %.

Også i New Jersey vant republikaneren, og han vant større enn ventet; Chris Christie fikk 49 % mot den demokratiske kandidaten Job Corzines 45 %.

Situasjonen i NYC23 er noe spesiell. Den sittende demokraten ble tatt inn i Obamas regjering, og et nyvalg måtte til. Der stilte da en moderat republikaner, Dede Scozzafava, med støtte av hele det lokale partiapparatet. En rekke republikanere likte ikke det at hun var en RINO – Republican In Name Only, og valgte isteden å anbefale folk å stemme på det konservative partiets Doug Hoffman. (Det konservative partiet er et meget lite parti som sjelden får mange stemmer.) Men i denne valgkampens innledning fikk Hoffmann altså støtte fra en rekke fremtredende republikanere, bla. Sarah Palin.

Etter hvert trakk Scozzafava seg fra valget, og anbefalte velgerne å stemme på den demokratiske kandidaten; det er faktisk mye som tyder på at hun er kraftig venstreorientert også målt i forhold til vanlige demokratiske politikere.

Pr nå har vi ikke resultatene fra NY23, men uansett må man kunne si at resultatene viser at det er utbredt misnøye med president Obama. Han må ha støtte fra sine folk i Kongressen, Senatet og Representantenes hus, for å få gjennomført sin venstreorienterte politikk, men hvis senatorer og kongressmenn vet at de får vanskeligheter med gjenvalg dersom de støtter Obama, vil mange av dem redusere sin støtte til Obama. Resultatene fra i går tyder ikke på at en nær allianse med Obama gir uttelling hos velgerne, snarere tvert imot.

(Ang NYC23 ser det nå onsdag morgen ut til at den demokratiske kandidaten leder med 2000 stemmer – NYC er som regel regnet som sikker av demokratene - mens 11 000 stemmer fortsatt ikke er talt opp. Da vil vi neppe få inn resultatet i dag: når kandidatenes stemmetrall ligger så nær hverandre vil det være fintellingen som avgjør, og hvis man husker fintellingen som det kom krav om og som ble gjennomført i forbindelse med presidentvalget i Florida i år 2000, så kan det ta noe tid før det offisielle resultatet er klart.)

Vi betrakter denne utviklingen som en god ting. Obama fortjener all den motstand han kan få. Gårsdagens valg tyder på at den utbredte motstand mot Obamas politikk, en motstand som vi tidligere for eksempel har sett i tea-party-bevegelsen og i det sterkt økende salget av Ayn Rands bøker, også viser seg i partipolitikken.

http://www.foxnews.com/politics/2009/11/03/gop-gains-hurt-obama-capital-...