En god nyhet fra København

”Ingen ny klimaavtale i år” er overskriften i Aftenposten i dag, og dette er en god nyhet.

http://www.aftenposten.no/klima/article3374104.ece

Vi siterer: ”Reaksjonene er mange og sterke etter at det ble klart at løpet er kjørt for en fornyelse av Kyoto-avtalen under klimatoppmøtet i København i desember.

Mange hadde allerede tidligere i høst mistet troen på at det ville være mulig å komme til enighet. Men dagens erklæring om at møtet bare blir trinn én i prosessen, blir sett som en bekreftelse på at det er en meget lang vei å gå før avtalen er i boks. …

Miljøvernminister Erik Solheim er opptatt av at man ikke må gi opp håpet om en ny og god klimaavtale nå.

- Det viktigste nå er at vi får en omfattende, politisk avtale i København, så får heller en juridisk bindende avtale komme i 2010. Det er altfor tidlig å gi opp nå, sier han til Aftenposten.no.

Han understreker hvor viktig det er at klimatoppmøtet i København kommer med en vesentlig politisk erklæring, selv om det nå ser ut til at løpet er kjørt for en spikret, bindende juridisk avtale.

- Ellers stopper disse forhandlingene opp nå, og det er livsfarlig, sier Solheim. …”

Det man altså heldigvis ikke fikk til i København var en ”spikret, bindende klimaavtale” (sitat slutt).

En slik avtale ville ha redusert frihet, gitt enda mer makt til politikere, og derved redusert velstanden i alle land. Den ville selvsagt ikke hatt noen innvirking på klimaet.

Klimaet skifter natturlig og har alltid gjort det. I noen perioder blir det varmere, og i noen perioder blir det kaldere. Slik har det alltid vært og slik vil det alltid være. På 70-tallet ble det i en periode noe kaldere, og enkelte hevdet at nå gikk vi inn i en ny istid. Etter hvert snudde denne trenden, det begynte på bli litt varmere, og enkelte begynte å snakke om en global oppvarming.

Men pga den generelle politiske utvikling, en utvikling som igjen er et resultat av mer fundamentale ideer, grep politikere dette begjærlig og fikk større gjennomslag; her var noe som de kunne benytte for å få enda mer makt. Det ble derfor utover 80-tallet og spesielt 90-tallet laget planer hvor klimaendringer skulle gi en slags begrunnelse for å redusere individuell frihet og overføre enda mer makt til politikere. De som var uenige ble marginalisert og latterliggjort: I Norge ble de som hevde at klimaet skifter naturlig og i hovedsak bestemmes av solen av fremtredende personer beskrevet som umoralske (Gro Harlem Brundtland: "it's completely immoral, even, to question" the U.N.'s scientific "consensus." eller holocaustfornektere (Solheim).

Avtalen som altså ikke ble inngått i København, vile ha overført betydelig makt fra de enklete lamds regjeringer til et overnasjonalt organ, og den ville også ha ført til store pengeoverførniger fra skattebetalerne i de rike landene til korrupte og udugelige regimer i fattige land.

Uansett, nå blir det altså ingen bindende avtale i København, slik mange med god grunn hadde fryktet. Og mens temperaturene i årene fremover synker så synker vel også sannsynligheten for at det blir en ny avtale om noen år. Hvis det da ikke kommer forslag om å redusere individuell frihet for å forhindre en ny istid.

Men som sagt, nyheten fra København er en god nyhet.