Enda et steinras i et tunell

I natt gikk det enda et steinras i en norsk veitunell. Nettavisen forteller: ”Stort steinras i tunnel”. Heldigvis ser det ut til at ingen ble tatt av raset: ”Mannskaper fra Mesta tror ikke at noen ble tatt i et ras på Haukelifjell.”

Nettavisen forteller videre: ”Raset ble meldt av en bilist i 4-tiden natt til fredag, og det var da uklart om noen var tatt av raset som gikk midt inne i Austmannlitunnelen på E 134 over Haukelifjell. En time senere ble det meldt at raset trolig ikke har tatt folk eller biler.

- Ifølge mannskapene fra Mesta som er på stedet, ser det ikke ut som noen er tatt av raset. Det er et større steinras som er gått midt inne i tunnelen, så E 134 er fysisk sperret og stengt, sier operasjonsleder Svein Lyssand i Hordaland politidistrikt til NTB i 5-tiden fredag morgen.
Politiet og mannskaper fra brannvesen har også rykket ut til rastunnelen.
Ifølge Lyssand vil større kjøretøyer være helt forhindret fra å passere, mens mindre biler muligens kan bruke Gamleveien som omkjøringsvei dersom denne blir klarert.

- Gamleveien er normalt ikke vedlikeholdt, og den må kontrolleres og godkjennes før den eventuelt kan åpnes for omkjøring for mindre kjøretøy. Det er usikkert når dette kan skje, sier Lyssand.” (sitat slutt).

Vi har inntrykk at det svært ofte forekommer slike ras i norske veituneller. Og selv om uhell kan skje, så må noe være galt hvis slike ting forekommer svært ofte, oftere enn i andre land.

Vi skal ikke si så mye til dette, men vi mener det er berettiget å rette oppmerksomheten mot enkelte problemstillinger. I det som kalles vedens rikest land burde man kunne føle seg trygg i de mange tunellene vi har.

Ras skjer fordi tunellene er for dårlige, de er for dårlig konstruert eller for dårlig vedlikeholdt eller for dårlig bygget. Blir noen av de som hadde eller har ansvar for bygging/vedlikehold/ varsling holdt ansvarlige for den dårlige innsatsen på dette området? Kan det store antall ras skyldes at norske arbeidstagere leverer et produkt av dårlig kvalitet? Siden veiene er offentlige, kan det være den utstrakte ansvarsfraskrivelse i det offentlige som er skyld i at det skjer så mange ras? Kan det være slik at de som styrer – politikerne – først og fremst er opptatt av antall meter vei (inkluder tuneller) som blir bygget, og ikke i tilstrekklig grad av kvaliteten? (Det var slik i det kommunistiske Sovjetunionen: der fikk fabrikkene kvoter som måtte oppfylles, de måtte for eksempel produsere et visst antall sko pr måned, og det eneste som da var viktig var antall produserte sko, kvaliteten kom ikke med i regnestykket.) Når politikere styrer blir det ofte slik.

Hvorfor finnes det ikke statstikker som viser antall ulykker i Norge sammenlignet i andre land? Kan dette skyldes at de som lager statistikker – dvs. det offentlige – ikke lager statstikker som vil sette det offentlige i et dårlig lys?

Til slutt vil vi bare si at alle de feil som finnes i systemer for offentlige tilbud – innen skolen, innen helsetjenesten, innen pensjonsordningene, etc. – også finnes når det er det offentlige som tilbyr infrastruktur inkl. veier og tuneller. DLF mener at alt dette bør tilbys privat. Da vil de problemer som offentlig tilbud fører til bli kraftig redusert.
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2761879.ece