Har de intet lært? ”USA kan starte seddelpressen”

På 20-tallet trykte de tyske myndighetene opp enorme beløp med tyske mark, dette i hovedsak for å betale krigsgjeld, men resultatet var at den tyske valutaen (mark) sank kolossalt i verdi og at den tyske økonomien ble ødelagt med arbeidsløshet, fattigdom og til slutt med diktatur som resultat. Har de ikke lært av dette?

Slik pengetrykking vil alltid føre til økonomiske problemer på sikt. Vi er derfor svært lite glade overfor det som nå kan skje i USA, og som vi siterte i vår overskrift: ” USA kan starte seddelpressen”. Dette er hentet fra Aftenpostens forside i dag, hvor det også står følgende: ”Massive tiltak for å bedre amerikansk økonomi har ikke hjulpet, ledigheten er fortsatt høy, og den økonomiske veksten er for svak. Nå vurderer sentralbanken å trykke ferske dollarsedler for å få senket rentene”.

Grunnen til at en lavere rente vil senke arbeidsløsheten er at dersom renten er lav, vil dette føre til at flere vil låne og derved investere i nye virksomheter. Lave renter vil derfor kunne føre til lavere arbeidsløshet.

Men å senke renten ved å trykke opp papirpenger er en meget uklok politikk. En slik stor økning i pengemengden vil føre til at pengene blir mindre verd, og dette er skadelig for all sparing, og for all langsiktig økonomisk planlegging.
Det er dog andre måter å få ned arbeidsløsheten på. Man kan fjerne flest mulig av de hindringer som det offentlige har lagt i veien for etterspørselen etter arbeidskraft.

Man kan fjerne skatt på arbeidskraft (arbeidsgiveravgift, etc.), man kan fjerne rammebetingelser som for eksempel påtvungne feriepenger, man kan gjøre det enklere for bedriften å si opp ansatte (er det vanskelig å si opp ansatte vil bedrifter kvie seg for å ansette nye folk), man kan gjøre det mindre byråkartisk å ansette og å ha ansatte, dvs. man kan redusere byråkratiet og skjemaveldet som har med arbeidslivet å gjøre.

Noe som også kan føre til høy arbeidsløshet er høye lønninger; dersom for eksempel fagforeninger presser lave lønningene opp til et høyere nivå enn disse arbeidstagerne er verd, vil etterspørselen etter dem bli borte. (Dersom en arbeidstager er verd 10 dollar pr time og har dette i lønn, og hvis fagforeningen presser hans lønn opp ti 12 dollar pr time, vi han miste jobben.)

Så det er riktige måter å få ned arbeidsløsheten på, men forslag i samsvar med disse korrekte måtene er ikke på bordet?
Hvorfor?

I hovedsak fordi de tiltak som forslås vil gi mer makt til politikerne og deres foretrukne pressegrupper (som for eksempel fagforeninger), mens de forslag som virkelig vil føre til lavere arbeidsløshet, de vil derimot ta makt vekk fra politikerne og deres pressegrupper.

Det er derfor at det kun er gale og skadelig forslag som er på bordet. Og å trykke opp store mengder dollar er et helt galt forslag. Noe av det viktigste som kan sikre en god og stabil og velstående og voksende økonomi er en sterk valuta.