Enkelte lyspunkter

DLF er partiet for individuell frihet, og da er det ikke unaturlig at vi i våre nyhetskommentarer viser at de mange ting som utvikler seg i negativ retning skyldes fravær av individuell frihet. Siden frihetstilhengere i dag er svært få og derfor har liten innflydelse, vil det derfor være svært mange negative utviklingsktrekk å fortelle om og kommentere.

Men heldigvis, innimellom finnes det positive nyheter. Det forekommer at dagens vanlige politikere (og de er som regel alltid konservative) gjør ting som til en viss grad innebærer at man enten forsøker å øke friheten/redusere statens makt, eller står opp mot krav fra tyranner og diktatorer.

I de siste uker har det vært noen få eksempler på slikt:

Frankrikes president har på mange måter sviktet i forhold til det han gikk inn for før ham ble valgt. Men han har også gjort enkelte gode ting: Han har ikke gitt etter mht pensjonsreformen, dette til tross for store protestdemonstrasjoner i Prais’ gater: flere franskmenn må nå jobbe til de er 62 før de kan gå av med pensjon. Dette er et lite skritt som kan hjelpe noe på Frankrikes skakkjørte økonomi.

Men også tidligere har han gjort gode ting; han har utvidet arbeidsuken fra de opprinnelige 35 timer, han har avviklet en rekke prisreguleringer, han har gjort det enklere å starte virksomheter, han har redusert en del skattesatser, og han har beskrevet unge militante muslimer som voyous og racaille, (bøller og avskum). Videre har han irritert diktaturet Kina ved å være vennlig overfor Dalai Lama, og han har vurdert å frata utenlandskfødte deres franske statsborgerskap dersom de blir dømt for en alvorlig forbrytelse.

Ja, mye av dette skulle ha blitt ordnet i et fritt marked, men når vi ikke har et fritt marked er vi noe tilfreds med at de vanlige politikerne tar skritt i riktig retning.

Sarko har gjort dette til tross for at hans popularitet er blitt redusert, og det står det respekt av.

Symbolsaker er viktige. Frihetsfiender kan angripe en symbolsak, og dersom de ikke blir møtt med tilstrekkelig motstand vil de få blod på tann og kan intensivere sine angrep på friheten. Muhammedkarikaturene, føret publisert i Danmark, var en slik sak – de ble først krevet stanset av et knippe ambassadører fra muslimske land. Heldigvis vek ikke Danmark unna, og takk til daværende statsminister Anders Fogh-Rasmussen for det!

Men i disse dager var en annen symbolsak oppe. England har nylig markert minnet av sine falne soldater. Dette skjer bla. ved at man bærer en papirblomst på jakkeslaget.

En rekke britiske toppoltikere besøkte nylig Kina, og de bar alle denne blomsten på jakkeslaget. Kineserne likte ikke dette; de fant dette krenkende i og med at Kina og England hadde vært i krig på 1800-tallet. Britene ble bedt om å fjerne papirblomsten.

Engelskmennene, med statsminister David Cameron i spissen, nektet, og besøket forsatte og engelskmennene fortsatte stolt å bære sine papirblomster. Bra! Vi kan tenke oss en rekke politikere i Vesten i dag som ikke hadde våget dette.

Et par eksempler fra USA. Guvernøren i Texas, Rick Perry, har vært så ufin (i forhold til hvordan sosialdemokrater ønsker verden skal se ut) at han har fortalt sannheten om det amerikanske trygdesystemet (social secutity): han har rett ut sagt at det er et pyramidespill, at det egentlig er bankerott, og kommer til å gå tom for penger i forhold til de forpliktelser, dvs. valgløfter, politikerne har måttet gå ut med for å bli valgt. Dette er sant, men er svært sjelden å høre - og det gjelder ikke bare USA.

La oss også ta med velgerne i Oklahoma: Tre venstreorienterte forslag ble nylig avvist i folkeavstemninger med klar margin: 74 % stemte imot et forslag om at man ikke må vise ID-kort for å avgi stemme ved valg, 75 % stemte imot et forslag om at delstatenes skal ha flere offisielle språk enn engelsk, og 70 % stemte imot et forslag om at domstolene i delstaten skulle kunne ta hensyn til sharia i beslutninger. (En rekke venstreorienterte og muslimske grupper vil nå saksøke delstaten, men de vil neppe ha noe suksess med dette.)

Så det er mulig, hvis man leter, å finne lyspunkter. Men de er ikke mange, dessverre.

.
.
.
.
.
.
.
http://www.mysanantonio.com/entertainment/books/perry_touts_new_book_in_...

http://www.kcrg.com/news/local/Judges-Removal-Encourages-Gay-Marriage-Op...

http://www.nytimes.com/2010/08/06/opinion/06fri2.html?_r=3&ref=nicolas_s...