Konsulenter i det offentlige

”Konsulentene tjente 227 272 kroner per meter [av Bjørvikatunellen]” leser vi på forsiden av Dagsavisen i går 16/11, og inne i avisen finner vi overskriften ”Konsulentene håver inn penger”. Poenget i artikkelen er at konsulentene tjener for mye penger. Det er også laget en liste over ”statlig konsulentbruk”, hvor man finner de viktigste områder statlige organer bruker konsulentene til: ”IT-systemutvikling (72 %), IT-systemdrift (65 %), organisasjonsutvikling (56 %), osv”.

Opplysningene er fra en undersøkelse foretatt av SSØ, og tallene er andel av ”statlige organer” som har benyttet konsulenter.

Vi har to korte kommentarer til dette. Dagsavisen fremstiller dette som det er konsulentene som gjør noe kritikkverdig! Som det står i overskriften inne i avisen: de håver inn penger; ”å håve inn penger” høres ikke ut som om det er i samsvar med en nøktern disponering av penger.

Man hvem er de skyldige her? Vi vil si at om noen skal kritiseres så er det de som bruker pengene, ikke de som tar dem imot.

Det som altså ville ha vært en mer treffende overskrift fra Dagsavisen ville ha vært ”Staten øser ut penger til konsulenter”. Selv om dette ville ha vært en mer treffsikker fremstilling av det som faktisk har skjedd, ville neppe Dagsavisen benytte en slik overskrift; med Dagsavisens politiske utgangspunkt er det enklere å kritisere private enn å kritisere det offentlige, selv om skylden for (den mulige?) sløsingen klart ligger hos det offentlige.

Det andre poenget er følgende: hvorfor må det offentlige så ofte benytte konsulenter? Jo, det er fordi det offentlige ikke har den arbeidskraften konsulenten tilbyr. Og hvorfor ikke det? Er det kanskje fordi lønnspolitikken i det offentlige innbærer at lønningene er så lave at enkelte svært kvalifiserte mennesker ikke vil ha jobb i det offentlige?
Er det derfor det offentlige må kjøpe inn konsulenttjenester? Må de kjøpe inn konsulenttjenester fordi de de av politiske grunner må ha relativt lav lønn for sine ansatte, men kan gi langt høyere lønn til innleide konsulenter?

Vi vil tro dette, og vi tror også at alle som er direkte involvert er klar over dette: staten kan ikke ha høye lønninger for sine fast ansatte, men de kan leie inn - til langt høyere lønninger – konsulenter for spesialoppdrag.
Dette betyr antagelig at totalkostnadene blir langt høyere enn de ellers ville ha vært, men grunnen til at dette gjøres er at visse politikere da kan slå i bordet med argumenter om at ”i det offentlige har vi en solidarisk lønnpolitikk slik at ingen tjener spesielt mye” - selv om alle vet at spesielt kvalifisert arbeidskraft har langt høyere lønninger enn denne solidariske politikken innebærer.

Man dette er jo intet annet enn å føre folk flest bak lyset. Det som skjer er at av politiske grunner kjøres en linje som innebærer at lønninger i det offentlige er lave, men spesielt kvalifiserte personer brukes som konsulenter, og da er det ingen begrensninger på hvor langt ut over den solidariske lønnspolitikken det offentlige kan gå.

Alt i alt er dette sannsynligvis lange dyrere enn det ville ha vært å ha disse personene ansatt for en høy lønn.

Så for å opprettholde et falskt bilde som sier at det offentlige har en solidarisk lønnspolitikk uten store lønninger for enkelte arbeidstagere, så bruker det offentlige enda mer av skattebetalenes penger enn nødvendig.

Verden vil bedras, men det er synd at det er så mange som er villige til å være bedragere.