Biodiesel

Det foreløpig siste tiltak i den lange rekken av skadelige ting som miljøbevegelsen har fått gjenomslag for er biodiesel.

Vi siterer fra lederen i siste utgave (18/11) av Teknisk Ukeblad:
”Biodiesel har vært definert som et miljøvennlig drivstoff som alternativ til fossile brensler som bensin og diesel. Senest i fjor ble det ramaskrik fra miljøbevegelsen da Stoltenberg-regjeringen fjernet avgiftsfritak for biodiesel i statsbudsjettet.

Siden den gang er to bedrifter som ble bygd spesielt for å produsere biodiesel nedlagt. ….

Teknisk Ukeblad har de siste ukene skrevet om forskeren Otto Andersen fra Vestlandsforskning som har oppdaget at innblanding av ren biodiesel i fossil diesel kan være mer helsefarlig enn vanlig diesel. Til og med kreftfarlig. En av årsakene er at biodiesel ved utslipp gir fra seg flere nanopartikler enn vanlig fossilt diesel. I Trondheim kommune har et stort klimavennlig prosjekt om å få 100 tunge kjøretøyer over på biodiesel fått en bråbrems. Kraftig gatekjøkkenlukt, kvalme og hodepine har plaget sjåførene …

Ifølge rapportene vil CO2-utslippene [fra biodiesel] bli mellom 80 og 170 % høyere per liter med biodrivstoff enn med tradisjonell bensin og diesel. Beregningene tar hensyn til effektene av produksjon av biodrivstoff krever større landarealer og nedhogging av skog ...”

Så det ikke bare mht global oppvarming at miljøbevegelsen er på villspor; naturen nekter også å rette seg etter IPCC & cos datamodeller.

Vi skal ikke si så mye annet til dette enn at dersom staten og det offentlige gjør noe annet enn å beskytte individenes frihet så gjør de langt mer skade enn nytte. Vi ser dette mht skolen, mht pensjonsordningene, mht trygdevesenet (NAV), mht helsevesenet, mht regulering av arbeidsmarkedet, mht regulering av bankene, osv - og vi ser det også i forsøkene på å bekjempe den påstått menneskeskapte globale oppvarmingen.

Og biodiesel ville ikke ha hatt mulighet for å slå igjennom dersom det ikke hadde fått kolossal støtte og subsidier av det offentlige. Som sagt, DLF mener at alle offentlige støtteordninger og føringer på produksjon må avskaffes.

.
.
.
.
.
http://www.tu.no/energi/article264969.ece
http://www.tu.no/energi/article266103.ece
http://www.tu.no/energi/article261872.ece