DLFs alternative statsbudsjett

DLF presenterer i dag sitt alternative statsbudsjett for 2011.

DLF har gitt dokumentet tittelen Et reelt alternativ, siden ingen av stortingspartiene står for noe reellt alternativ til dagens velferdsstat. DLF kritiserer blant annet de borgerlige partiers forslag til skattelettelser. De er både for små, og på galt sted. «Høyres forslag vil gjøre progressiviteten i skattesystemet enda verre,» sier finanspolitisk talsmann Petter Sandstad, som har ledet arbeidet med å utarbeide budsjettforslaget.

DLF foreslår å redusere skattene og avgiftene med 439 mrd, altså med ca 60%. DLF har ikke budsjettert med dynamiske skatteeffekter, som nødvendigvis vil komme som et resultat av dette. Dette vil gjøre veksten som følger av kuttene enda større.

DLF foreslår blant annet å fjerne formuesskatten, selskapsbeskatningen, momsen, topp-skatten, arveavgiften og tollavgiftene. «Det å slippe denne byrden på 439 milliarder vil gjøre underverker for Norge,» sier Petter Sandstad.

DLF dekker dette ved å redusere statens utgifter med 342 mrd, noe som utgjør et kutt på 31% av de totale statlige utgifter. DLF foreslår også å selge de fleste statlige selskaper, noe som vil gi 596 mrd, samt å selge statlige eiendommer, som vil gi 11,5 mrd i tillegg. DLF foreslår å ikke bruke flere oljepenger.

DLF foreslår solide økninger til politiet og forsvaret. DLF foreslår 3 mrd mer til politiet, en økning på 27%. DLF ønsker å bygge opp forsvaret, og foreslår ytterligere 20 mrd til forsvaret, altså en økning på 53%. «Dette er statens hovedoppgaver, og det er en skam at de i dag underprioriteres,» sier Petter Sandstad.

Hele forslaget til statsbudsjett kan leses her: http://dlf.info/webfm_send/119