Enda en spiker i FNs likkiste

Til tross for at FN i de siste tiår har vist seg å være en korrupt og byråkratisk mastodont som ikke gjør noe nyttig (mht å løse internasjonale konflikter) har FN fortsatt stor oppslutning. Det virker som om de mange skandalene og den enorme udugeligheten ikke påvirker opinionen, som fortsatt tror at FN er verdens eneste håp, dvs. at FN er det eneste vi har som kan løse menneskehetens problemer.

(At politikere støtter opp om FN er opplagt; FN gir dem ikke bare muligheter til å reise til eksotiske steder og nyte luksusliv i møte med likesinnede, FN-systemet gir dem også velbetale toppjober når de er gått lei av å drive poltikk i hjemlandet.)

Med denne bakgrunn er det ikke å vente at det foreløpig siste menneskefiendtlige vedtak i FN vil påvirke noen; hverken opinion eller politikere vil denne gangen gjøre noe som helst for å protestere mot FN.

Hvilket foreløpig siste vedtak tenker vi på? Vi siterer fra Reuters: «U.N. panel cuts gay reference from violence measure»

«- Arab and African nations succeeded Tuesday in getting a U.N. General Assembly panel to delete from a resolution condemning unjustified executions a specific reference to killings due to sexual orientation.
Western delegations expressed disappointment in the human rights committee's vote to remove the reference to slayings due to sexual orientation from the resolution on extrajudicial, summary and arbitrary executions.

"The subject of this amendment -- the need for prompt and thorough investigations of all killing, including those committed for ... sexual orientation -- exists in this resolution simply because it is a continuing cause for concern," a British statement to the committee said.

The General Assembly passes a resolution condemning extrajudicial, summary and arbitrary executions and other killings every two years. The 2008 declaration included an explicit reference to killings committed because of the victims' sexual preferences.

But this year, Morocco and Mali introduced an amendment on behalf of African and Islamic nations that called for deleting the words "sexual orientation" and replacing them with "discriminatory reasons on any basis."

That amendment narrowly passed 79-70. The resolution then was approved by the committee, which includes all 192 U.N. member states, with 165 in favour, 10 abstentions and no votes against» (sitat slutt).

Det dette betyr er at i et forslag om å fordømme visse typer diskriminering som årsak til drap og dødsdom, ble punktet om seksuell legning tatt ut. Dvs. opprinnlig skulle forslaget fordømme henrettelse av homofile, men etter forslag fra visse land ble dette punktet tatt ut.

Med andre ord: FN fordømmmer ikke henrettelse av homofile.

Som kjent er det i islam forbud mot homofili, og de som bryter dette forbudet skal ifølge islam henrettes.

Med andre ord: vedtaket betyr at FN har godkjent at homofili er en legitim begrunnelse for dødsdom.

Vi har kommenteret FN en rekke ganger tidligere, og alltid med samme konklusjon: alle siviliserte land bør melde seg ut av FN.

Vi siterer to avsnitt fra vårt program, og lar dette bli siste ord i dag:

«Den moralske og politiske relativismen som preger FN er utelukkende til skade for de frie nasjoner, og gir diktaturene en aksept som DLF finner totalt uakseptabel.

FN oppnår ingen av sine opprinnelige, og til dels høyverdige, mål, og sinker arbeidet med å isolere og avvikle tyranniske regimer. DLF vil derfor melde Norge ut av FN.»

.
.
.
.
.
.

http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE6AG0BM20101117

http://stemdlf.no/stortingsprogram#SECTION002350000000000000000

http://stemdlf.no/node/4069

http://dlf.info/arkiv/001296.html

http://stemdlf.no/node/4614

http://dlf.info/arkiv/001551.html

http://stemdlf.no/node/3636?page=1

http://stemdlf.no/node/3625

http://dlf.info/node/3706