Uønskede gjester

Bør en restaurant eller et diskotek eller en nattklubb kunne velge ut hvilke gjester den vil slippe inn? Bør den (dens ledelse) kunne si at den vil ha et miljø inne i sitt etablissement som er slik at noen av de som ønsker å komme inn ikke passer inn? Kort sagt, bør den kunne avvise personer som ønsker å komme inn?

Noen mener at en restaurant ikke bør kunne det. Vi siterer fra en sak i Dagbladet:

”Stikkprøver utført av Næringsetaten i Oslo kommune viste at hvite og mørke ikke ble behandlet likt av utestedene. Nå varsler diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik en knallhard kamp mot eiere som sorterer folk etter hudfarge.

- Ingen behøver å lure på om det skjer etnisk diskriminering i døra på utesteder. Vi vil jobbe for at de mister skjenkebevillingen om det gjentar seg. Og det svir, fordi «money talks», sier Ørstavik til Dagbladet.

Dette er samme straff som gis dersom det oppdages skjenking av mindreårige. …”

Den holdning som kommer til uttrykk i artikkelen er at et utested ikke bør ha noen rett til å velge ut hvem de vil slippe inn. Videre vil myndighetene bruke pressmidler – trekke tilbake skjenkebevilling – overfor utsteder som ikke adlyder myndighetenes ønske om at alle skal slippes inn.

DLFs mening er en annen. DLF mener at det bør være opp til utestedet selv å bestemme hvem de vil slippe inn. Om et utested vil avvise avholdsfolk, gladkristne, pietister, muslimer, totninger, mørkhudede, eller folk over 25, så bør de ha full rett til det.

Utestedets eiere vil antagelig gjerne ha et bestemt miljø i sitt etablissement, og at de da velger å ikke slippe inn personer som etter deres vurdering ikke passer inn er noe de bør ha full rett til.

DLF tar også sterk avstand fra myndighetenes forsøk på å presse utesteder til å lystre ved å bruke pressmidler som en mulig oppsigelse av en skjenkebevilling.

DLFs standpunkt er en opplagt implikasjon av eiendomsretten. Eiendomsretten sier at den som eier noe har rett til å disponere det. Dette betyr at eieren av et utested skal ha rett til å bestemme hvem han vil slippe inn og hvem han ikke vil slippe inn. Dersom myndighetene krever at eier ikke kan bestemme over sitt utested så er dette en grov krenkelse av eiendomsretten.

For øvrig vil vi si at dersom noen ikke liker den praksis som enkelte utesteder driver så bør de selv kunne etablere utesteder med en annen praksis. Så hvis noen ikke liker at utesteder avviser avholdsfolk, så kan de selv etablere utesteder som slipper dem inn.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2010/11/23/nyheter/utesteder/innenriks/utelivsbr...