Å ta kongen

I sjakk er målet å angripe motstanderen konge, og å sørge for at den ikke kan slippe unna. Klarer man det har man vunnet. Kongen er det viktige symbol som alt dreier seg om; det er dens skjebne som avgjør.

Men sjakk er et krigsspill, og det er noe forenklet i forhold til virkelig krig. I virkeligheten er det ikke slik at dersom man tar motstandrens konge eller leder så vinner man - men klarer man dette så vinner man en kolossal prestisje og man påføre sin motsander et tilsvarende stort prestisjenederlag.

Under annen verdenskrig forsøker de allierte å lage aksjoner som hadde som mål å ta livet av Hitler, men de lykkedes ikke. Tilsvarende klarte ikke tyskerne å få gjennomført sine planer om å eliminere Churchill.

Hvis tyskerne hadde klart å ta Churchill, eller hvis de alliere hadde klart å ta Hitler, ville dette være viktige slag på veien mot å vinne krigen. Slik gikk det ikke.

Men i går klarte spesialstyrker fra USAs forsvar å ta Osama bin Laden. Han holdt til i en luksusvilla bare 800 meter fra en høyskole for offiserer i Pakistan. Amerikansk etterrettning hadde blitt obs på at han kunne være der og sendte en liten gruppe spesialstyrker inn for å ta ham.

Det var til sammen fire mennesker som ble drept i aksjonen, og en av dem var bin Laden. Så ble liket av bin Laden tatt med for identifikasjon, og deretter ble han dumpet i havet, antagelig for at hans gravsted ikke skulle bli et valfartssted for potensielle terrorister og lignende.

Det har tatt noe mindre enn ti år å få tatt ham hvis man regner at ettersøkningen startet med angrepene 11. september 2001, men det har tatt lenger tid hvis man regner med alle terrorangrep mo USA som bin Laden og al Qaida har stått bak. Man bør huske at hans krigserklæring mot Vesten kom i 1996, og at det etter dette ble utført en rekke angrep mot USA: mot USAs ambassader i Tanzania og Kenya i august 1998, mot USS Cole i oktober 2000.

Bin Laden ble drept, men det som ideelt sett burde ha skjedd var at han ble tatt til fange, tatt med til USA og forhørt. Man burde funnet ut alt han visse om det terrornettverket han hadde bygget opp. Videre burde han bli behandlet som en vanlig fange, en som måtte stå opp om morgenen til fastsatt tid, som måtte innta måltider til faste tider, som måtte oppgi navn og nummer hver gang han måtte passere et sjekkpunkt, osv. (Selvsagt skulle han ikke bli utsatt for tortur, tortur er en barbarisk skikk som siviliserte mennesker ikke bedriver.) Men med dagens lovverk i USA er dette umulig.

Videre burde han ikke bli stilt for retten. Man bør ikke bruke rettssak i slike tilfeller. En rettssak er til for å avgjøre hvorvidt en mistenkt kriminell er skyldig eller ikke, og for å utdele straff dersom den tiltalte blir dømt. Det er feil å behandle fiendtlige krigere som kriminelle. (Det var altså også galt å stille Iraks tyrann Saddam Hussein for retten etter at amerikanske styrker fant ham gjemt i en jordhule.) Når man hadde funnet ut at det var mulig å finne ut ved å forhøre Osama burde han blitt henrettet.

Uansett, at USA nå klarte å ta bin Laden er en stor seier for USA og det er et stort tap for al Qaida. La oss håpe at dette motiverer USA og den amerikanske siden i krigen mot alle som ønsker å drepe tilfeldige vantro på gater og torv, og at det demotiverer alle som har sympati for bin Laden. La oss håpe at de klarer å tenke ut at når USA kan finne bin Laden i en isolert villa midt i Pakistan, og at de kan finne Saddam Hussein i en jordhytte på landet et sted, og at USA kan sende innen en liten gruppe soldater og drepe ham, ta liket med seg, få det identifisert og så dumpe det til havs, da er det ingen terrorister som er trygge noe sted.

Vi vil igjen gratulere amerikanske myndigheter og den amerikanske hæren som klarte dette!
.
.
.
.
.
.
.

http://www.side3.no/article3142050.ece

http://www.dagbladet.no/2011/05/03/nyheter/utenriks/usa/krigen_mot_terro...

http://www.nationalarchives.gov.uk/education/lesson17.htm

http://www.independent.co.uk/news/uk/secret-mission-to-kill-churchill-is...