Jens er ikke konge

Vi har flere ganger gitt uttrykk for at vi synes at ledende Ap-politiker er dyktige til å gjennomføre sin politikk. Politikken de fører er svært skadelig, men at de er dyktige til å gjennomføre den skal de ha en viss respekt for. Ap-toppene gjør altså langt færre tabber enn ledende politikere i de andre stortingspartiene gjør. Men nylig gjorde statsminister Jens Stoltenberg en stor tabbe i og med at han først overtok kongens plass mht å overrekke militære dekorasjoner, og for det annet tok det for lang tid før han innrømmet at dette var en tabbe.

Bakgrunnen var som kjent utdelig av en posthum dekorasjon til en norsk soldat som hadde blitt drept i Afghanistan. Slike ble tidligere utdelt av kongen. Men Ap, som er blitt kritisert for å ta seg for dårlig av norske soldater og norske veteraner, har nå innført en ny dag, Veterandagen, og denne skal markeres samme dag som frigjøringen, 8. mai. Fordi Ap er blitt utsatt for denne kritikken tenkte ledelse at de kan vise at de virkelig støtter soldaten og veteranene ved at statsministeren deler ut militære dekorasjoner denne dagen.

Det var derfor det var statsminister Jens Stoltenberg, og ikke kong Harald, som sist søndag delte ut dekorasjonene.

Man dette var en stor tabbe. Folk flest forventer at det er kongen som skal dele ut slike dekorasjoner, og vi vil tro at de fleste vil sette større pris på å bli overrakt en dekorasjon fra kongen enn fra en statsminister som bare er valgt (og til og med indirekte) av folket.

Det er kongen som er statsoverhode, og han er formelt den øverste sjef for de militære styrker. Riktignok har vi et konstitusjonelt monarki, og dette betyr at kongen må gjøre det som regjeringen bestemmer, men til tross for dette ville det være naturlig at det var kongen som overrakte militære dekorasjoner.

La oss også ha sagt at vi synes det er kritikkverdig at Ap bruker overrekkelse av av militære dekorasjoner til en tapper soldat (som attpå til får dekorasjonen posthumt) som et valgkamputspill.

Ja, vi i DLF er republikanere, man vi tar til etterretning at så lenge vi har et kongedømme skal kongen ha de oppgaver som hører denne posisjonen til. Det er helt naturlig at kongen deler ut høye militære dekorasjoner.

Vil denne tabben fra Ap-ledelsen få noen konsekvenser? Vil de få dårligere resultat i høstens valg pga dette? Nei, det vil ikke påvirke noe viktig i det hele tatt. Det er svært lenge – målt i politisk tid - til valget, og dette vil være glemt i løpet av de fire månedene det er igjen til valget. Men at Stoltenberg har fått enda en ripe i lakken, spesielt pga hans nøling med å innrømme den første tabben, er opplagt.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/05/10/nyheter/innenriks/kongen/krigskorset/...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4117712.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4117505.ece

http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/12/08/299904.html