Tre klimanyheter som bør sees i sammenheng

Den første nyheten henter vi fra Aftenposten i går: ”OECD anbefaler Norge tøffere klimakutt: Mer bompenger, dyrere bensin, mye dyrere diesel. Skal Norge ha noe som helst mulighet til å klare klimakuttene på hjemmebane må det kraftigere lut til. Det skal i første rekke ramme dem som bruker bil og fly, mener OECD…” Dette leser vi på førstesiden. Inne i avisen leser vi følgende: ”OECD: For billig å bruke bil i Norge. … [Langt høyere drivstoffpriser må til] for at Norge skal klare å kutte kligmagassutslippene på hjemmebane”.

Den andre henter vi fra Aftenposten i dag: ”Sier vi vil, men får det ikke til. Nordmenns klimaengasjement stikker ikke dypt når det kommer til handling. Bare en dramatisk økning i prisen på drivstoff og flybilletter vil ha effekt som monner. Men mye tyder på at hverken folk eller folkevalgte er villige til å ofre det som er nødvendig”. Den vanligvis så lite innsiktsfulle Ole Mathismoen sier inne i avisen følgende: ”Frykt ikke! Det blir ingen flerdobling av bensinprisene. Ingen norsk politiker våger å ta grep i nærheten av det klimaalvoret prediker”.

Mathismoen er inne på noe han påstår er nødvendig. Da passer vår tredje sak, hentet fra storm.no: ”Omstridt klimateori er bekreftet. Den danske solforskeren Henrik Svensmarks teori om at kosmisk stråling kan danne skyer stemmer.

Utslipp av klimagasser får det meste av skylden for den globale oppvarmingen. Den danske solforskeren Henrik Svensmark har siden 1996 hevdet at klimagasser ikke er hele forklaringen: Effekten av kosmisk stråling har også betydning. Nå er den omstridte teorien hans bekreftet.

Helt siden 1937 har det vært kjent at utbrudd på solen skjermer for den kosmiske strålingen.

At dette kan forklare den globale oppvarmingen har likevel vært omstridt, blant annet siden det ikke har vært mulig å påvise de fysiske mekanismene bak teorien til Svensmark.

FNs klimapanel [som altså hevder at det er gasser som slippes ut når man bruker bil og fly som er årsak til klimaendringenem og det er denne som er bakgrunn for kravene om høyere drivstoffpriser] valgte derfor å ikke legge vekt på teorien hans.

Svensmark har fortsatt arbeidet sitt. I 2009 klarte han å påvise at skydekket på jorden ble redusert med rundt sju prosent etter hvert utbrudd på solen.

Eksplosjonene er for kortvarige til at dette har betydning for klimaet, men styrket Svensmarks hypotese om at kosmisk stråling danner skyer.

Bekreftet
Nå har Svensmark og forskergruppen hans klart å bekrefte hypotesen sin i et laboratorium.

– Det er for første gang lykkes oss å observere at de elektrisk ladde partiklene som kommer fra verdensrommet og treffer atmosfæren med høy fart, kan ionisere luften og sette i gang dannelsen av aerosoler, som siden gjør at det dannes skyer, sier fysikeren Martin Bødtker Enghoff fra DTU Space til videnskab.dk.” (sitat slutt).

Storm henviser videre til en artikkel med tittelen ”Har skolen skylden likevel?”, og hvor ingressen er som følger: ”En dansk forsker hevder at solen spiller en mer sentral rolle i den globale oppvarmingen enn det FNs klimapanel legger til grunn.”

For å oppsummere: Den politiske elite krever at folk flest skal kutte i bilkjøring og flyreiser for å stanse klimakatastrofen, folk flest snakker som om de er enige i dette, men vil ikke gjøre noe i praksis – og ny forskning viser for å bruke formuleringer fra storm.no at det er solen som har skylden [for klimaendringene] - og altså at det ikke er bruk av fly og bil som er årsaken. En teori som viser at det kan være slik er nå ”bekreftet”. (La oss har sagt at storms formuleringer etter vårt syn kan være noe sterkere enn det er videnskapelig dekning for.)

DLFs syn er at alt dette bare bekrefter det vi mener og som vi har formulert slik i vårt program:

”DLF konstaterer at det ikke finnes bevis eller holdbare argumenter for at menneskelig aktivitet fører til endringer av klimaet. DLF vil derfor trekke Norge ut av ordninger som Kyoto-avtalen, og vi vil gå imot alle statlige ordninger som innebærer reduksjon av eller fangst av CO2-utslipp.

Alle slike tiltak er kontraproduktive og sterk uheldige, også selv om menneskeskapte klimaendringer skulle ha vært tilfelle. De som er tilhengere av avtaler av samme type som Kyoto-avtalen har en autoritær og destruktiv tilnærming til de eventuelle problemene, og DLF tar sterk avstand fra slike holdninger. …

DLF vil gå imot alle statlige pålegg som har som formål å bekjempe global oppvarming”.

Vi konstaterer altså at begrunnelsen for dette synet, og oppslutningen om det i praktisk handling, bare øker.
.
.

.
.
.

.

http://www.storm.no/nyheter/omstridt-klimateori-er-bekreftet-3496449.html

http://www.storm.no/nyheter/har-solen-skylden-1466050.html

http://stemdlf.no/stortingsprogram